Skip to main content

Få svar av din kropp – biofeedback

Vill du lära dig varva ner snabbare och återhämta dig effektivare?
Då är biofeedback ett stöd för den som vill snabba på den processen och få kvitto direkt på hur bra det går. Därmed lär du dig snabbare och det är mycket roligare.

Lär dig hur i denna artikel.

Ända sedan tonåren har jag varit mycket intresserad av hur vi kan mäta och därmed förbättra vår fysiologi och dess funktion. Idag går utvecklingen för biofeedback framåt med raketfart.

Jag började meditera (Zen & Yoga) när jag var 13 år. Då var det bara min egna kropp som gav mig feedback/återkoppling. Alla noggranna direktiv om hållning och handposition vid meditation har delvis att göra med återkoppling av ditt inre, och ditt yttre, tillstånd. De hjälper dig se om din hållning är för rigid och anspänd, eller om du sjunker ihop och är allt för avslappnad. Hur du håller din kropp speglar ditt inre tillstånd.

Den handposition jag gillar mest att använda när jag mediterar är när lägger ena handen i den andra och låter tumspetsarna mötas. Var mina tummar hamnar blir till ett enkelt sätt för mig att läsa av mitt inre tillstånd: När jag är i ett balanserat tillstånd bildar tummarna en rak linje, när jag blir för dåsig faller de ihop i en dal och när jag är för aktiverad reser de sig som ett berg.


Med hjälp av olika instrument får du återkoppling om diverse saker som du annars inte skulle kunna se. Min inställning till biofeedback är att det är av stort värde att använda mätningar som stöd för beslut kring sin hälsa. Mitt motto sapere aude, d v s “hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd, utan någon annans vägledning”, hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa, ditt eget välbefinnande.

Särskilt bra är mätningar som sker i realtid. Då lär vi oss att samtidigt påverka den parameter vi mäter, som till exempel pulsens variation. Att träna upp den egna kapaciteten att känna igen subtila, inre biologiska signaler och därigenom träna upp sin egen kapacitet att själv-reglera olika obalanser, ser jag som hörnstenen i personlig utveckling .

På Welledge har jag arbetat med biofeedback ända sedan starten 2005.

Kom in och pröva  hos oss om du vill veta hur det funkar. Vi har speciella program beroende på behov.

Via denna länk eller nedan bild kan du läsa mer om och få ett väldigt bra erbjudande till den utrustning och spel som vi har god erfarenhet från på Welledge. Roligt och det finns nått för hela familjen. Barn och ungdomar brukar älska att lära sig bli mer koncentrerade och fokuserade genom att lära sig lyfta stenar med hur de tänker, andas och känner.

 

 

Ovan är utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa med unik bonus just nu via denna länk

För dig som lider av stressproblematik, har vi special program som vi sätter samman för dig.
Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. Så bokar vi en tid för dig.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.