Skip to main content

Förlös ackumulerad Hjärnstress –återta din Hälsa

Unrelieved stress is the cause of all disease!
-Dr Hans Selye, The Father of Stress research

Tyvärr kan dagens värld vara en extremt stressande miljö för många som belastar oss fysiskt, emotionellt, mentalt, kemiskt och själsligt, utöver vad som kan med lätthet anpassa oss till. Detta leder till att spenderar ohälsosamt mycket tid i stress- och försvarsfysiologi, ett tillstånd där vår energi används för överlevnad och inte för läkning och tillväxt. Något som anses som en starkt bidragande orsak till all ohälsa.

När ett energiförbrukande stressrespons tillstånd alltid slås på så sliter det på alla våra inre resurser och bryter ner oss mer än vi byggs upp.

Lär dig hur du kan förslösa ackumulerad stress specifikt för att optimera avslappningsresponsen och återfå ökad kapacitet till att läka och frodas.

Vad vi utgår från och som allt mer forskning stödjer, är att en primär orsak till sjukdom är oförlöst stress och ett effektivt sätt att läka är att hantera och förlösa stressen. Det vi jobbar med är en hjärnbalansering genom stressfrigörelse av av den specifika orsaken i unik korrigeringsprocess. 

Vårt primära fokus är orsakskorrigering, genom Welledge Kiropraktiska analys kan vi ta reda på vilken typ av stressrespons du är fastlåst i och hur att korrigera den med mjuka specifika kiropraktiska justeringar. På några sekunder skickar dessa milda kontakter en sensorisk inmatning till hjärnan så att en defensiv stressrespons inte längre är nödvändig. Det ges tid för processen att integreras i livslånga nya strategier med stöd av unika hemövningar. Det praktiska Resultatet: muskelspänningar sjunker, svaga muskler stärks och energi och funktion förbättras till alla delar av kroppen som en följd av korrigeringen.

Det gör det möjligt för kroppens inneboende visdom att bättre göra sitt jobb med att reglera, kontrollera och samordna fysiologisk funktioner, liksom normal mental och emotionell aktivitet. Styrka återställs, hjärndimma lättar och människors liv började fungera så som de önskar och förtjänar.

Vi vill inte manipulera kroppsfysiologi utan vi underlättar för hjärnan och övriga kroppen att fungera mer välkoordinerat i tryggehtsfysiologi. Då kan vår inneboende intelligens göra sitt jobb långt bättre än vad vi kan ha en idé om hur den borde fungera. Våra deltagare rapporterar att de allt mer maximerar sin potential för att leva bättre liv.

Welledge Kiropraktik är en större modell för att utvärdera hela NeuroSpinala Systemet som ett dynamiskt globalt system och underlätta för det att återinitiera processen för själv-reglering, korrigering och återgång till helhet (läkning). 

Welledge Kiropraktik syftar vi att använda så lite input/stimuli som möjligt för att stödja systemet göra maximalt med arbete på egen hand. Detta är av essens för att få bästa resultat, så inte överstimuleras och det inte blir nån omförhandling och förlösning av den ackumulerade stressen.

Den minsta mängden input som krävs för att underlätta en själv-korrigerande anpassning är idealisk. Det är då våra system lär sig och utvecklas.

Börja med att boka en första konsultation för att bedöma hur din ackumulerade stress uttrycker sig i din hjärnas- och övriga kropps balans och spänningsmönster.

Din kroppshållning och spännningsmönster reflekterar fastlåst stressfysiologi om den analyseras på rätt sätt under rätt premisser visar den även hur den kan förslösas effektivast, det är det vi specialiserat oss på Welledge.

Boka en konsultation till mig via nedan länk för att finna ut vad din hjärna och kropp behöver så kan skapa ett program för dig att komma i HjärnBalans.

Boka tid

I nedan video pratar jag mer om HjärnBalans och vikten av att utvärdera och utveckla den med en invitation till en HjärnBalans Konsultation hos mig på Welledge.

En kiropraktisk justering är en kommunikation genom intelligent beröring med en intention för att stödja kroppens korrigering av ogynnsamma stressmönster. Welledge Kiropraktik är designat för att assistera människan att mer effektivt kunna hantera livsstressorerna av vår moderna livsstil och utveckla vår inneboende potential.

Vi vill stödja din utveckling för att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande, inte bara ”återställa” dig till där du var innan eventuella symtom och sjukdom.

 

 

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.