Skip to main content

Förstå Stressresponsen och återhämtning från stress

Unrelieved stress is the cause of all disease!
-Dr Hans Selye, The Father of Stress research

På 1920-talet var den amerikanska fysiologen Walter Cannon den första som beskrev kamp- eller flykt-responsen. Cannon insåg att en kedja av snabbt förekommande reaktioner inuti kroppen hjälpte till att mobilisera kroppens resurser för att hantera hotfulla omständigheter.

Idag är kämpa- eller fly-responsen som en del av det första steget i Hans Selyes allmänna stress teori som beskriver stressresponsen välkänd bland de flesta.

Det finns dock mer att lära sig om stressresponsen för att förstå hur reagerar på stress och hur att återhämta sig för att läka och må bra.

Vi har fem grundläggande program på stress, de kan betraktas som fem växlar. Dessa kallas klassikt de fem F’n i ”the human acute stress response sequence”, de är frezze, flight, fight, fright och faint.

De är lättast att förstå när vi tittar på vad som händer ett djur när det blir skrämt. Det första den gör är att frysa till och sedan orientera sig. För att därefter fly eller kämpa mot en eventuell fara. Som slutsteg kan om faran är för överväldigande, gå in i panik och sedan svimma. 

Vi som människor har de samma program (så som växlar), som används dagligen, men med mycket lägre gaspådrag än om det vore livsfara vi var exponerade för.

Om vi har kvarvarande stressresponser så färgar det av sig på hur vi responderar i vardagen, antingen blir det för kraftiga eller för svaga responser på upplevd stress.

Inom den form av kiropraktik som jag arbetar med talar vi om fem övergripande spänningsmönster som kan ligga kvar i kroppen även efter att händelsen som utlöste dem är borta. Det kallas också en traumarespons, eller inom kiropraktiken; en subluxation. Något som adresserar här på Welledge så att våra klienter kan uppnås sina hälsomål.

Ovan beskriver jag mer i nedan video och går igenom stressresponsens olika växlar relaterat till vagusnervens funktion enligt Polyvagal theory.

 

Genom att identifiera hur varje individ håller sin ackumulerade stress, uttryckt i kroppens spänningsmönster kan de även effektivt adresseras och förlösas med den form av kiropraktik som arbetar med på Welledge.

Boka en konsultation till mig via nedan länk för att finna ut vad din hjärna och kropp behöver så kan skapa ett program för dig att komma i HjärnBalans.

Boka tid

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.