Skip to main content

Förstå besvär utifrån Funktionell neurologi

Hjärnan kontrollerar allt

Kanske har det hänt dig eller någon du vet att du går till doktorn som gör en komplett undersökning men kan inte hitta något fel med dig trots att du inte mår bra. I de flesta av dessa fallen kommer symptomen inte från problem med kroppsvävnader, utan snarare i hur hjärnan och nervsystemet styr dessa vävnader.
Lär dig mer om hur du kan få hjälp.

Vi är alla bekanta med arbetet hos en medicinsk neurolog, specialist på det mänskliga nervsystemet. Tyvärr är medicinsk neurologi ofta en ”allt eller ingenting” specialitet. Antingen bekräftar neurologen att du lider av patologi eller att han inte hittar något. Mellan dessa två ytterligheter är en stor domän som kan ge nya kliniska insikter och svar: funktionell neurologi. Låt oss upptäcka det här nya hälsovårdsområdet.

Vad är funktionell neurologi?

Funktionell neurologi är en vårdspecialitet som utvecklades under ledning av Dr Frederick Carrick, DC, PhD. Det är målet att diagnostisera dysfunktioner och återta balans i hjärnan och nervsystemet utan att använda droger eller kirurgi.

Funktionell neurologi vs medicinsk neurologi: Vad är skillnaden?

Under sin undersökning strävar en medicinsk neurolog för att bekräfta eller utesluta förekomst av ett patologiskt tillstånd (till exempel: cancer, blödning, neurodegenerativ sjukdom, demyeliniserande sjukdom, diskhernatiom som komprimerar en nerv). Om patologin bekräftas kommer behandlingen antingen att vara ett läkemedel eller en operation. Om det inte finns någon patologi har den medicinska neurologen inte mycket att erbjuda.

I sin undersökning söker den funktionella neurologen obalanser och dysfunktioner i hjärnan och nervsystemet som kan förklara vad som orsakar patientens problem. Mycket ofta, särskilt i kroniska tillstånd, finns ingen konkret patologi, men tillräckligt med obalanser och dysfunktioner för att orsaka hälsoproblem. Den funktionella neurologen använder sedan principer från neurovetenskap och neuroplasticitet för att hjälpa till att rehabilitera eller omskola hjärnan och nervsystemet genom att använda olika metoder som är drogfria och inte kräver kirurgi.

Funktionell neurologi är inte en teknik. Det är snarare ett nytt sätt att närma sig patienten holistiskt och bedöma honom eller henne ur ett neurologiskt perspektiv. Detta medför många kliniska insikter eftersom hjärnan och nervsystemet kontrollerar resten av kroppen.

Hjärnan kontrollerar allt

Kanske har det hänt dig eller någon du vet att du går till doktorn som gör en komplett undersökning men kan inte hitta något fel med dig trots att du inte mår bra. I de flesta fallen kommer symptomen inte från problem med kroppsvävnader, utan snarare i hur hjärnan och nervsystemet styr dessa vävnader.

Låt oss använda en metafor för att bättre förstå. Låt oss föreställa oss att du har kopplat ur kylskåpet och att maten den innehåller börjar ruttna. I det här fallet tänker du inte att problemet kommer från maten! Du vet att det kommer från det faktum att du är kylskåp inte får den ström som den behöver. Du kan försöka spruta mediciner på din mat, det kommer fortfarande att ruttna. Du kan bli av med den gamla maten och lägga in en ny, den kommer fortfarande att ruttna. Vad du behöver göra är att koppla in elsladden igen!

I denna metafor är ditt kylskåp som din hjärna. Det gör att alla andra organ och vävnader i din kropp kan behålla sin balans, för att vara frisk och att läka. Om din hjärna inte fungerar bra blir din kropp obalanserad och olika symtom uppstår.

För att gå tillbaka till vår metafor kan vi säga att konventionell medicin och neurologi fokuserar på maten som ruttnar i det urkopplade kylskåpet. Funktionell neurologi fokuserar på att förstå varför ditt kylskåp är urkopplat och vad som behöver göras för att få strömmen tillbaka.

Eftersom din hjärna kontrollerar allt i din kropp, skulle det vara meningsfullt att en bra läkare skulle titta på din hjärnfunktion varje gång vid olika symtom, även om dessa symtom inte verkar vid första ögonkastet relaterat till hjärnan. Det är möjligt att du kanske behöver en lokal medicinsk behandling, men det är också mycket viktigt att du ”kopplar in ditt kylskåp” igen.

Låt oss ta en annan metafor: Om ljuset går ut, kan det vara en fråga med själva glödlampan. I så fall kommer det att lösa problemet. Men om det är en säkring som gick, kan du byta glödlampa så mycket som du vill och ingenting kommer att hända. Konventionell medicin och neurologi fokuserar på glödlampan. Funktionell neurologi fokuserar på säkringsboxen och dess relation till glödlampan.

Din hjärna är dynamisk

Det finns en ny vetenskaplig upptäckt som förändrar vår förståelse av hjärnan. Det kallas neuroplasticitet. Neuroplasticitet innebär att din hjärna är dynamisk. Den förstör ständigt gamla förbindelser mellan neuroner och skapar nya.

Vår hjärna är bokstavligen skulpterad och formad av våra livsupplevelser, våra känslor och våra tankar. Vår hjärna lär sig ständigt, för bättre eller för värre. Den kan antingen lära sig att vara frisk eller att vara sjuk.

Aktivera människans hjärna

En funktionell neurolog börjar med att utvärdera din hjärnfunktion. Han eller hon tittar på mycket subtila obalanser som kan hindra dig från att uttrycka optimal hälsa. Då, han eller hon kommer att använda principerna för hjärnplasticitet för att balansera din hjärna. Det finns många verktyg som kan användas för att göra det, till exempel kiropraktiska justeringar, rehab övningar, sensoriska stimulanser (som ljud, ljus eller lukt), näring och till och med kraften i vårt eget sinne (som att använda meditation eller visualisering).

Hjälp där det tidigare inte fanns någon

Funktionell neurologi är en domän som är lika stor som funktionen hos det mänskliga nervsystemet. Varje professionell tenderar att fokusera på sitt eget område av specialitet och intresse, men funktionell neurologi används ofta för att hjälpa till i följande fall:

• Pediatrisk neurologi, som barn som uppvisar beteende, lärande eller utvecklingsstörningar (som ADHD, tics, dyslexi, dyspraxi och autismspektrumstörningar)

• Kroniska smärtsyndrom, såsom fibromyalgi

• Migrän och huvudvärk

• Balansproblem, såsom svimning, yrsel, ostadighet eller fall

• Ljudöverkänslighet och tinnitus

• Rörelsestörningar, t.ex. koordinationsproblem eller tremor

• Funktionella mage- och tarmproblem, som förstoppning, SIBO, irritabelt tarmsyndrom.

• Kroniska eller återkommande skador, som ofta orsakas av subtila obalanser i hjärnan, vilket leder till felaktig kroppskoordinering.

• Och många fler…

Funktionell neurologi är ett mycket kraftfullt tillvägagångssätt i mer subtila frågor som konventionell medicin tenderar att tillskriva åldrande eller stress, men de kan verkligen påverka din livskvalitet. De är ofta de första tecknen på att din hjärna inte är i sin bästa form. De vanligaste är trötthet, hjärndimma, förlust av intellektuell skärpa, svårigheter att koncentrera sig eller minnet försvinner (”var lade jag mina nycklar?”), Blandning av höger och vänster, minskad förmåga att övervinna stress, förlust av empati för andra, vag känsla av att du är deprimerad eller «blå».

Vi som är kiropraktorer på Welledge arbetar b la med Funktionell neurologi. Om du vill veta mer om funktionell neurologi kan hjälpa dig.

1. Boka en konsultationstid här

Boka tid

2. Ladda ner och fyll i Welledge_BrainFunctionQuestionnaire kring hjärnas funktion för att bättre bedöma din situation, vilket vi sätter samman med våra tester kring hur din hjärna och nervsystem fungerar. Ta med den ifyllda enkäten till ditt besök till din Welledge kiropraktor med fokus på funktionell neurologi.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.