Skip to main content

De första fem grundläggande principerna till att må bra och vara på topp-del 1

På din resa till att utveckla den hälsa du önskar för dig själv såväl fysiskt, emotionellt, mentalt, socialt och själsligt för hela dig och dit liv och leverne. Så finns det ett antal principer som jag varmt rekommenderar att arbeta med och att lära sig och träna dig i. Dessa finns det otaliga olika övningar för, du kommer få några exempel i denna artikel.

Det viktiga är att din hjärna börjar förstå dessa principer och att du avsätter tid att dagligen använda dessa. De är ingen absolut lösning utan principer som om de tränas brukar ge de flesta en ökad kapacitet att hantera och reglera obalanser. De är precis som inget annat  en ersättning för professionell vård när så är tillrådligt. Du behöver vara aktsam på när behöver du professionell hjälp.

Välkommen att kontakta oss för en konsultation och en genomgång för att tillgodose dina unika behov.

När jag arbetar, så är det dessa principer som jag utgår från när vi gör olika applikationer, så kallade kiropraktiska justeringar av subluxationer (störningar på nervsystemets kommunikation mellan hjärnan och övriga kroppen) som yttrar sig i form av b la energi ineffektivitet (dvs använder mer eller mindre energi än vad som är optimalt för en given situation, samt applicerar den ineffektivt). Dessa subluxationer yttrar sig som obalans i regleringen av det autonoma nervsystemet, muskel spänningar, hållning, rörlighet etc . Det påverkar hur vi känner och tänker och väljer i vår vardag. Kort och gott är det skillnaden mellan huruvida du är i en fysiologi som främjar utveckling, uppbyggnad, läkning, tillväxt och att kunna frodas eller om är i en fysiologi av försvar och nedbrytning. Inom den form av kiropraktik vi främst använder på Welledge (NSA) kalls det en entrainment när vi tar kontakter som ökar din kapacitet att självreglera de subluxationer med tillhörande spänningsmönster du håller.

Vi utvecklar din förmåga att vara mer närvarande i din kropp och välja mer medvetet.

Följande principer börjar vi med:

  1. Hitta din källa till lugn
  2. Släpp taget om det som inte är ditt
  3. Stärk din källa till det friska
  4. Använd gåvan i det som inte känns bra
  5. Vad mer vill du utveckla nu? 
  1. Hitta din källa till lugn

Det som är grunden att börja med är att utforska och upptäcka var har du det bra i dig själv och ditt liv. Vad när och berikar dig just nu?

Ta en stund och börja med att känna efter i dig själv, skanna dig själv från topp till tå. Lägg märke till var känns det bra. Det kan vara var du tycker det är avspänt, behagligt eller något annat. Notera vad det är som gör att du tolkar att detta område är ett ”bra” område. Vad är det du förnimmer i det området. Är det varmt/kallt, expanderat/kontraherat, tungt/lätt, rörelse/stilla, vad mer noterar du?

Har det en form t ex runt, trubbigt, konsistens. Hur stort är det? Vilka gränser har området?

Genom att ge uppmärksamhet och energi åt det som fungerar kan det växa. När vi arbetar med de som kommer till oss för den form av kiropraktik vi  arbetar med NSA, så är det specifika källor till trygghet vi tar kontakt med, de kallas en ”Spinal Gateway”. Till skillnad mot att arbeta på områden som är i försvar och anspänning. Genom dessa kontakter utvecklas din kapacitet till avspänning av just dina specifika obalanser så du kan omorganisera dig och din kropp till mer konstruktiva sätt att vara i relationen till olika belastningar (stressorer) som möter oss i livet.

Rörelse är liv, liv är rörelse. Tillåt dig själv att uttrycka rörelse i andning och i kroppen. Det är vad allt levande använder för att reglera obalanser och onödiga spänningar.

Rekommenderar dig att börja göra denna första övning några minuter i taget flera gånger om dagen. För att tappa in i din källa till lugn.

Dessutom en annan bra övning för övriga livet. Börja skriva en resurs bok, skriv ner det som är närande och berikande i ditt liv som du är tacksam för just nu. Det kan vara saker med dig själv, människor i ditt liv som är resurser, platser och aktiviteter som laddar dig. Gör detta varje dag och du bygger din resurs bank.

Till detta kopplar vi din första SRI övning (Somato Respiratorisk Integrering). Som du kan se film på hur du gör här https://www.youtube.com/watch?v=xz3gxTTLdig.

 I nästa artikel får du lära dig mer om princip nummer 2, klicka här för att läsa den

 

Vad tyckte du om denn artikel? Dela det vidare på Facebook etc


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.