Skip to main content

Grundligt om hälsans samband med livsstil

Recension av boken ”Din Hälsokälla är Du” av Martin Fransson, Welledge

Användbar           xxxxx

Inspirerande          xxxx

Lättläst                      xxx

boken_bild_avatar Rör dig, ät, drick och vila rätt, koppla av med dina vänner, träna hjärnan, tänk positivt – det är råd för bättre hälsa som ges ut i parti och minut tillsammans med larmrapporter om vad man ska undvika. Mera sällan får man några djupare kunskaper om den biologiska bakgrunden till råden.

Martin Fransson, kiropraktor och expertmedverkande i Du&jobbet, hör dock inte till dem som slinker undan den lite svårare uppgiften att förklara tyngden och allvaret i till synes vanliga hälsoråd, motivera och uppmuntra sina läsare till egen och medveten aktivitet – och att ge tröst när ambitionen tillfälligt stagnerar. Vi får också ta del av författarens berättelse om sin egen väg till hälsa och glädje.

Undertiteln Utveckla dina fem hälsopelare syftar på att tänka, andas, äta och dricka, röra sig och sova på vad som är rätt sätt “för just dig”. Den andas människokärlek och omtanke. Författaren pekar bl a på att vi måste förstå vilka vi är för att kunna hålla oss friska eller återvinna hälsan. Främst är vi kroppar, mönsterstyrda ansamlingar av celler, varje typ med egna villkor för av evolutionen bestämd funktion i de stenåldersmänniskor vi fortfarande är. Ruckar vi på de villkoren med gifter, över- eller underutnyttjande, näringsbrist etc, något vi kan välja eller avstå från, påverkar det vår hälsa. Dvs om kroppens – cellernas – försvar och självläkning inte räcker till, vilket verkar vara trenden idag.

Martin Fransson balanserar ibland på gränsen mellan vad vi säkert känner till från etablerad forskning och mera gissnings- och aningsbaserade utsagor. “Kom ihåg att ingenting i boken påstår jag vara någon absolut sanning”, skriver han. Jag hade hellre sett mera av de statistiska sambanden och experimentella bevisen för de enskilda rådens effektivitet, än hänvisningar till kommunikologin, som inte får någon riktig förklaring. Det finns dock gott om resultat på stadig grund. Martin Fransson understryker i alla avsnitt: det är individen själv – bokens “Du” – som genom att känna sig för när det gäller tillämpningen av råden finner sin egen väg mot bättre hälsa. Och allt hänger samman. Han förmedlar den insikten i en enkel bild: “Vi kan påverka vår sinnesstämning och vårt välbefinnande genom att medvetet ändra vår hållning. Det är svårt att vara nedstämd samtidigt som man är rak i ryggen. Det ena påverkar det andra”.

Som helhet är det här en bok med både djup och bredd. Den är också uppfordrande. Den uppmanar dig att ge upp onyttiga men för stunden tillfredsställande vanor och ovanor så att du på sikt upplever hälsa och livslust.

JAN ENQVIST

KÄLLA: Du&jobbet 7/14

Du kan beställa boken med extra bonusar via denna länk Klicka här


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.