Hänförelse –Awe

När var det senast du kände dig hänförd? Hur ofta brukar dina läppar formas i ”åååhh!!!…” som ett uttryck för att du känner hänförelse?
Hänförelse kanske är en av de viktigast känslor vi kan ha som människor. Hänförelse beskrivs som en expansiv känsla av vördnad inför något som vi upplever som ogripbart. Lär dig vikten av och effekten av denna känsla och hur att skapa mer av den.

När var det senast du kände dig hänförd?

Att enkom börja söka efter sådana minnen och finna dem, kan ge dig en känsla av hänförelse här och nu. Eftersom din hjärna behöver ta fram den känslan som en referenspunkt för vad är det du upplevde där och då. 

Vad händer i vår hjärna när vi upplever hänförelse? Det verkar som att både vår inre gas (det sympatiska nervsystemet) och vår inre broms (parasympatiska nervsystemet) är aktiva samtidigt. Det kan även ses som att vår vänster och höger hjärnhalva är mycket aktiva samtidigt. Detta samtidigt som vissa delar av hjärnan blir hämmade, så som den del av hjärnan som ansvarar för vår känsla av ett avskilt själv och vår lokalisering i rummet. 

Professor Dacher Keltner, chef för Greater Good Sciences, är nyfiken på hur denna härliga känslan av att bli hänförd påverkar oss. Det har visat sig att de som var i positiva tillstånd som tangerar till hänförelse hade låga nivåer i blodet av ett inflammationshöjande cytokin som kallas interleukin-6. Hänförelse var den positiva känsla som verkade skapa de lägsta nivåerna av interleukin-6.

Hänförelse och generositet
– Vi har även ny spännande forskning som visar att just denna känsla av hänförelse gör oss mer generösa och medkännande än någon annan positiv känsla, berättar Keltner till tidningen Holone. Personer som ofta blir hänförda är mer generösa och fattar mer etiska beslut än personer som sällan låter sig hänföras. 

Kiropraktik och hänförelse

Kiropraktor systemen som vi arbetar med och tillhörande modaliteter, har en tendens i vår erfarenhet att öka förmågan och därmed tillfällen av tillstånd såsom hänförelse, tacksamhet, extas, välbefinnande etc. 

 

FAKTA HÄNFÖRELSE (ur tidningen Holone)

Hänförelse är en distinkt och kraftfull känsla med två karakteristika:

1. den inbegriper en upplevelse av ofantlighet, man har stött på något omätligt i antal, storlek, komplexitet, skönhet, förmåga eller social bäring,

2. den uppstår ur mötet med något som inte får plats i rådande mentala strukturer och pockar därför på förändring av ens förståelse av världen.

Vad hänförs Du av!

Källor

Tidningen Holone; Intervju med Dacher Keltner, Sofie Lundmark (Holone), Kalifornien, juni 2016
Stellar, J. E., John-Henderson, N., Anderson, C. Et al. Emotion, 15(2), 129. 2015
http://news.berkeley.edu/2016/05/31/awevswar/

Läs mer
Läs mer om hänförelse i Holone nr 4 2012, samt i Kunskapsbanken på holone.se.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
    Hitta oss på sociala medier

    Copyright Welledge ©
    web by Marc Neander