Skip to main content

Har du stressbesvär? –Lär dig vad du kan göra…

Låt oss visa hur din stress kan bli en källa till en bättre hälsa.

Stressade blir vi när vår anpassningsförmåga inte räcker till. När vi har tillräckliga resurser att uppleva och komma över den stress vi utsätts för är livet en njutning!

Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå effektivare anpassningsförmåga – och använda stressen som en möjlighet istället för ett hinder.

Enligt många stressforskare är bibehållen stressrespons skälet till så mycket som 95 % av all ohälsa. Det som hindrar oss från att utvecklas och må bra är inte stressen i sig utan vår förmåga till stressanpassning. Stressresponsen är en resurs, en kraftsamling för överlevnad. 

När ditt nervsystem fungerar obehindrat och utan störning, är din kropp till 100% koordinerad, självläkande, självreglerande och hälsosam.
 
När det finns kvarhållen stressrespons fungerar du inte till 100%, och din hälsa och välbefinnande blir nedsatt.
Om detta inte blir reglerat har det en nedsättande effekt på vår hälsa och välbefinnande, vilket i förlängningen leder till funktionsstörningar, nedbrytning och sjukdomar.

Några vanliga exempel ser du på bilden längst här nedan.
Dessa symtom orsakas av vår oförmåga att anpassa oss konstruktivt till livets stora stressfaktorer; fysisk, kemisk, mental- och emotionell stress.
Ett av våra mål på Welledge är att träna ditt nervsystems förmåga att själv-reglera stressresponsen och skifta över till avslappningsresponsen så att du kan börja läka dig själv på alla plan. 

Vi uppnår detta genom att vi integrerar Neurologiskt Baserad Kiropraktik med bio- & neurofeedback samt övningar och livsstilsråd för att omträna och uppgradera dina autonoma strategier för att möta vardagens utmaningar mer effektivt.

Lär dig om hur stressfulla händelser kan bidra till olika hälsoutmaningar i denna video.

 

Hur reagerar kroppen fysiologiskt vid en stressrespons? Titta på listan nedan, så blir det tydligt att det är en lista över de vanligaste åkommorna idag. Dessa är ett resultat av en kronisk stressrespons. Var du befinner dig kräver olika typer av lösningar, det är det vi sätter samman i våra program till dig. Vilka av nedan symtom passar in på dig och dina nära och kära?

Boka gärna en konsultation för en första bedömning och råd om hur att ta hand om din stressproblematik.

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.