Skip to main content

Hitta din drivkraft –Du är unik och värd att leva ett fenomenalt liv

Jag tror att det idag är viktigare än någonsin att vi är uppmärksamma på det som sker i framkanten av vår kultur. De fenomen som starkast bestrids och som anses vara utanför de för dagen rådande paradigmen, är de jag tror vi kommer upptäcka blir den nya tidens rådande sanning. Det har många gånger visat sig att morgondagens sanning är det som motarbetas idag. Varje sanning passerar genom tre stadier. Först ignoreras den. Sedan görs den till åtlöje och mot- arbetas. Till sist betraktas den som självklar. ~ Arthur Schopenhauer En gång var den gängse sanningen att människor inte kunde flyga som fåglar, men längtan och lusten till att kunna flyga har i alla tider inspirerat människor att utforska vad som ska till för att göra det möjligt. Varmluftsballongen var i flera hundra år det ”enda möjliga” sättet att flyga på, fram till dess att bröderna Wright flög det första flygplanet. De som trotsat den gängse sanningen har troligen levt i frågan Vad ska till för att kunna flyga som fåglarna? De har säkert levt med en vald sanning om att det är möjligt, och levt i frågan Vad ska till för att göra det möjligt? De har alla hört till det lilla fåtalet som har varit på framkanten av kulturen. Idag finns alla möjliga varianter för människan att flyga och fler skapas hela tiden. Drivkraften i våra intentioner, kombinerat med vad vi tror på eller frågar oss om vad som är möjligt, ligger till grund för skapandet av nya ramar me- nade att stödja ett önskat beteende. Det liv du har skapat idag består av medvetna så väl som omedvetna intentioner, som gestaltar sig i de beteenden som du i dag kallar dina vanor. Vilka av dessa behöver bytas ut, korrigeras och vilka nya behövs läggas till för att du ska kunna flyga i ditt liv?
Vad brinner du för så starkt att det får dig att kontinuerligt arbeta mot det? Något som är en så stor dröm att det ger dig energi att var dag ägna tid åt att drömmen ska bli verklig. Och vilka delar är redan verkliga som du kan vara tacksamma för redan nu? Ta dig tid att skriva, måla, rita, eller använda det sätt som passar dig, för att beskriva din dröm. Ladda den med det som behövs för att inspirera dig. Vad är intentionen för dig med ditt liv nu, om sex månader och i slutet av ditt liv? Vilka tillstånd vill du vara i under resans gång? Vilka aktiviteter kan bidra till att göra allt detta möjligt och vilka beteenden behöver vara på plats? Du är din egen bästa regissör!!!
Och ibland behöver vi stöd på denna resa. Vill du boka en konsultation där ser över dig och din hjärna och övriga kropps förutsättningar för att uppnå det du önskar och vad som behöver utvecklas för att det skall bli möjligt. Boka då nu en konsultation med mig genom att klicka på denna länk, skriv Flyg i meddelande (och vad mer du vill lägga fokus på) så vet jag vad som motiverade dig att komma till mig.
Jag vet inget som är så effektivt för att skapa ökad helhet inom oss och skapa förutsättningar för uppnå nya nivåer av vitalitet och hälsa än det jag arbetar med. Låt oss se över de sanningar som när dig och de som behöver bytas ut mot mer främjande. Ovan är ett utdrag ur inledningen i den fjärde delen av min bok Din Hälsokälla är Du –Utveckla dina fem hälsopelare som du kan beställa här till förmånligt pris. Där ges du verktyg och får vägledning att nå dina hälsomål.
Kiropraktikens övergripande syfte är för mig att förena Din själs uttryck med din kropp. Att låta dig förkroppsliga och leva det liv där du frodas och bidrar med ditt bästa jag till en bättre värld.
Ovan är vad jag tror på och ger mig drivkraft i mitt dagliga arbete som kiropraktor på Welledge. Vad är din drivkraft? Ovan är ett kapitel i min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan läsa mer om här

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.