logotype

Hur bra kan du slappna av och återhämta dig?

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV= heart rate variability) mätning är ett bra sätt att finna ut statusen på hur väl nervsystemets vakna är.

 

-Ett utmärkt sätt att finna ut kvaliteten på hur väl synkroniserar andnings- och hjärtrytmik med aktiviteten i kroppens övriga organ via hjärtats påverkan på hjärnan.

Är ditt hjärta och hjärna i balans med varandra?

Alla människokroppens livsprocesser återspeglas i pulsen som synkroniseras med hjärtrytmen. Hjärtats rytm återspeglar rytmer från hela kroppen genom pulsen. Kroppens rytmer styrs genom att ta emot kommandon från hjärnan och nervsystemet.

Arbetsrytmen av ”hjärtats pendel” är individuellt för varje människa, precis som fingeravtrycken. Med hjälp av dagens teknik kan vi enkelt mäta aktiviteten i kroppens olika reglerande system. Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: hur tiden varierar mellan hjärtslagen.

 

 

 

 

 

Studier visar att hjärtrytmen direkt påverkar hjärnans prestationsförmåga. Det verkar som om kaos i hjärtrytmen påverkar hjärnans funktion negativt och vi tenderar att göra sämre val för oss själva.

Nedsatt HRV är b la förknippat med ökad smärtupplevelse, depression, sömnsbesvär.

Vid hög HRV, så kallad koherens dvs. samstämmighet eller harmoni mellan hjärtats och hjärnans funktioner minskar obalansen i autonoma nervsystemet och därmed i hela vår fysiologi.

Våra tankar blir klarare och vi känner oss lugnare, gladare och rent av lyckligare. Vi tenderar att fatta bättre beslut.

Immunsystemet fungerar bättre, vilket kan mätas med att stresshormonet kortisol minskar. Det har visat sig att smärta, nedstämdhet, ilska och oro avtar och att läkning sker snabbare.

Kom in till oss och gör en utvärdering av hur väl du kan slappna av och Boka då en tid för en Konsultation där anger HRV och få hjälp med ett program designat för dig.

Boka tid här

Boka tid

Du får lära dig skapa koherens (samstämmighet) mellan b la din hjärtrytm och din andning, så din hjärna och hjärta kan samverka än bättre.

Det går att träna upp sin förmåga till att aktivera det som kallas ”avslappnings responsen” där läkning och återhämtning sker som bäst och HRV är en bra måttstock på graden av aktivering av ”avslappnings responsen”.

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas med ljusa rymliga lokaler som veter mot vattnet

Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier