Skip to main content

Hur bra kan du slappna av och återhämta dig?

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV= heart rate variability) mätning är ett bra sätt att finna ut statusen på hur väl nervsystemet hanterar stress.

Det är ett utmärkt sätt att finna ut kvaliteten på hur väl kan själv-reglera stress och mäta effekten av interventioner som väljer. Och ett effektivt sätt att träna upp sin förmåga att själv-reglera stress.

Är ditt hjärta och hjärna i balans med varandra?

Alla människokroppens livsprocesser återspeglas i pulsen som synkroniseras med hjärtrytmen. Hjärtats rytm återspeglar rytmer från hela kroppen genom pulsen. Kroppens rytmer styrs genom att ta emot kommandon från hjärnan och nervsystemet.

Arbetsrytmen av ”hjärtats pendel” är individuellt för varje människa, precis som fingeravtrycken. Med hjälp av dagens teknik kan vi enkelt mäta aktiviteten i kroppens olika reglerande system. Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: hur tiden varierar mellan hjärtslagen.

HRV är en måttstock på hur väl b la synkroniserar andnings- och hjärtrytmik med aktiviteten i kroppens övriga organ via hjärtats påverkan på hjärnan.

Studier visar att hjärtrytmen direkt påverkar hjärnans prestationsförmåga. Det verkar som om kaos i hjärtrytmen påverkar hjärnans funktion negativt och vi tenderar att göra sämre val för oss själva.

Nedsatt HRV är b la förknippat med ökad smärtupplevelse, depression, sömnbesvär, nedsatt immunrespons.

Vid hög HRV, så kallad koherens dvs. samstämmighet eller harmoni mellan hjärtats och hjärnans funktioner minskar obalansen i autonoma nervsystemet och därmed i hela vår fysiologi.

Våra tankar blir klarare och vi känner oss lugnare, gladare och rent av lyckligare. Vi tenderar att fatta bättre beslut.

Immunsystemet fungerar bättre, vilket kan mätas med att stresshormonet kortisol minskar. Det har visat sig att smärta, nedstämdhet, ilska och oro avtar och att läkning sker snabbare.

Ett Kiropraktiskt omhändertagande har en mycket god inverkan på att förbättra balansen i nervsystemet b la mätt med HRV och EEG och andra biomarkörer som vi gör på Welledge.

I våra program får du lära dig skapa koherens (samstämmighet) mellan b la din hjärtrytm och din andning, så din hjärna och hjärta kan samverka än bättre genom HRV-biofeedback.

Det går att träna upp sin förmåga till att aktivera det som kallas ”avslappnings responsen” där läkning och återhämtning sker som bäst och HRV är en bra måttstock på graden av aktivering av ”avslappnings responsen”.

Kom in till oss och gör en utvärdering av hur väl du kan slappna av och Boka då en tid för en Kiropraktor konsultation där anger HRV i din bokningsmeddelande och vad du vill få hjälp med så kommer vi ta fram ett program designat för dig att uppnå dina önskade resultat.

Boka tid här

Boka tid

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas med ljusa rymliga lokaler som veter mot vattnet

Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.