Skip to main content

Hur Neuropsykiatriska funktionshinder kan förstås och åtgärdas

Lider du eller ditt barn utav symtom som klassas med diagnoser som ADHD, ADD, tics, OCD, dyslexi, dyspraxi eller autismspektrumstörningar. Lär dig då mer om ett perspektiv kring varför dessa uppstår och hur de bör ses som symtom på obalans i hjärnans mognad snarare än diagnoser som inte kan påverkas. Faktum är att många barn och vuxna kan bli hjälpta utan medicinering genom att förbättra hjärnans funktion.

Genom tester kan vi finna ut vilka de specifika funktionerna i hjärnan som behöver tränas upp. Det sker genom en individanpassad plan som kan innehålla en kombination utav specifik neurologiskt baserad kiropraktik, övningar, kost råd, näringstillskott, data program och Neurofeedback.

I nedan video får du lära dig mer utav Dr Robin Pauc, expert på barnneurologi. Han närmar sig inlärningssvårigheter, inklusive dyslexi, ADD, OCD, ADHD, dyspraxi och Tourettes, ur ett banbrytande perspektiv. Han förklarar i denna video orsaken till det han kallar Delayed Development Syndrom (DDS), utvecklingsfördröjningssyndrom som är grunden till dessa olika diagnoser. Han beskriver ur ett funktionellt neurologiskt perspektiv hur man förbättrar hjärnans funktion och därmed dessa olika symtom ofta försvinner.

Hjärnan bakom allt

Hjälp där det tidigare inte fanns någon genom Funktionell neurologi används ofta hos oss för att hjälpa till i pediatrisk neurologi, där barn som uppvisar beteende, lärande eller utvecklingsstörningar (som ADD, ADHD, tics, dyslexi, dyspraxi och autismspektrumstörningar) där funktionell neurologi kan hjälpa dig.

Boka en konsultationstid här

Boka tid

Ladda ner och fyll i Welledge_BrainFunctionQuestionnaire kring hjärnas funktion för att bättre bedöma din eller ditt barns situation, vilket vi sätter samman med våra tester kring hur din hjärna och nervsystem fungerar. Ta med den ifyllda enkäten till ditt besök till din Welledge kiropraktor med fokus på funktionell neurologi.

Finn ut mer om Dr Robin Pauc på Tinsley House Clinic

Dr Robin Pauc böcker kan köpas på Amazon

ADD, ADHD, dyslexi


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.