Skip to main content

Hur står det till med ditt LivsHjul?

Kiropraktorer har av tradition främst arbetat med hälsopromotion (att främja och utveckla hälsan som livsstil, istället för att enkom arbeta med hälsa när vi vill bli kvitt symtom) genom att stödja och ge råd i livsstilsförändringar. Utan eget ansvar för den egna hälsan är detta stöd inte möjligt.

Framtidens hälsoförbättringar görs genom den livsstil vi väljer för oss själva, och som kultur. Vad vill du bidra till att kultivera?

Hälsopromotion, eller salutogent tänkande, handlar alltså om att föda och uppmuntra det friska. Vi behöver ständigt ha tillgång till detta sätt att tänka, och hela vår hjärna och alla våra resur- ser och förmågor behöver vara i balans, för att vi fullt ut ska kunna skapa hälsosamma, sunda liv och samhällen. Konceptet att det är viktigare att nära det friska än att ha fokus på att bli kvitt symtom är på intet sätt nytt, så står det redan i en av de äldsta hälsoskrifterna:

Att ge medicin mot sjukdomar som redan utvecklats och att trycka ner revolter som redan har startat, det är att jämföras med att börja gräva efter en vattenkälla när man redan är törstig eller att lägga ner sina vapen när man redan påbörjat ett krig. Kommer inte dessa handlingar vara för sent komna?
– Ur Den gule kejsarens klassiker om inre medicin, ca 200 f kr.

Symtom är inte fel, det är kroppens signal om att något är ur balans.

Symtomen är budbärarna som berättar att våra celler arbetar för högtryck för att återställa balansen. Våra celler fungerar aldrig på fel sätt, de gör det bästa de kan för att anpassa oss till den miljö vi befinner oss i. Samtidigt kan det idag hända att våra gener ibland inte har en lösning på hur de ska kunna anpassa sig till att uttrycka hälsa. Det beror på att vi nu mer än någonsin tidigare i människans historia exponeras för fler och fler stressfaktorer av för kroppen obekant art.

I nedan tabellen illustreras grundtankarna i två hälsoparadigm, de två förhållningssätten till hälsa, nämligen allopatisk och wellness-tänkande. Det traditionella synsättet på hälsa (se allopatisk/skolmedicin) är att vi är en konsekvens av vår genetiska kod och att sjukdom kommer som en följd av brister och fel i våra gener som måste bekämpas. Utgångspunkten är att våra gener i grunden är defekta. Dessa defekter kan därför kontrolleras med genterapi och medicinering som rättar till bristerna i våra cellers funktion.

Detta sätt att se på livet och på hälsa kan jämföras med Wellness-paradigmet där vi utgår från att våra gener är perfekta och att vi är skapta att fungera perfekt bara vi tillgodoser cellernas behov. Detta genom att du samarbetar med din kropps behov och stärker det friska. Det våra celler behöver är att vara i rätt miljö där det finns korrekt nervstimulering, syre, näring, vatten, rörelse i optimala proportioner och där slaggprodukter transporteras bort. Symtom som eventuellt uppstår är enbart ett uttryck för att vi är under stress och att vi är i obalans.

Vi på Welledge vill bjuda in dig till att titta på vad mer är möjligt för dig att nära och utveckla kring dina hälsoområden.

Klicka här för att ladda ner och testa var du tycker du befinner dig på Livets olika områden.

 

Om du vill göra en konsultation där vi undersöker vad mer som är möjligt och utveckla som när din hälsa, kontakta oss då.

Kontakta oss på:
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se
Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.