logotype

Inflammationer bra eller dåligt? och Vanliga effekter av Tonal kiropraktik

Många tror att det är främst smärta av olika slag från rörelseapparaten som kiropraktik är bra för. Och många tror dessutom att det är smärtan som skapar stelheten och spänningarna de har. I denna artikel vill jag reda ut vad vi vet om symtom som en del av läkningsprocessen och visa på vilka andra effekter än smärtlindring och förbättrad läkning som kiropraktik har. 
Symtom som smärta, stelhet, svullnad, rodnad och ökad värme; är alla kännetecken på inflammation.  Kroppens  respons på vävnadsskada. Vilket är helt rätt och riktigt vid vävadsskada, för inflammationen är en del av vår läkningsprocess av skadan. Så utan inflammationer ingen läkning.

sebastian-kaulitzki_shutterstock-edited

Frågan vi behöver ställa oss, är om inflammations responsen är adekvat eller om den är för kraftig eller för svag i förhållande till behovet. Mycket indikerar att många idag har en respons som är ur balans. Antingen överreagerar immunsystemet, vilket reglerar inflammations responsen, eller så underreagerar det hos personer med kroniska tillstånd. 

Bland kroniska tillstånd som är kopplade till en dysfunktionell inflammationsprocess, kan nämnas; kronisk smärta, depression, hjärtkärl besvär och Chrons. Den del av nervsystemet som påverkar hur inflammationsprocessen löper är det så kallade parasympatiska nervsystemet och dess främsta nerv är vagusnerven.

Det finns dock otaliga sätt som forskningen idag kan peka på, som verkar reglerande av inflammationsresponsen. Åtgärder som inte kräver medicinering, utan bygger på att påverka det egna nervsystemet att själv-reglera responsen.

En av de enklaste som kan göra själv är att andas långsamt, regelbundet, djupt och förlänga utandningen, på ett sätt som skapar en behaglig och skön känsla inombords. Det förbättrar hjärtrytmsvariationen (HRV) och ger en god vagus ton. Detta behöver givetvis bli till en vardagsrutin, att ta ”mindfullness” stunder, redan efter någon minut med stängda ögon är de gynnsamma effekterna av reflexen märkbara.

Ett annat sätt är att titta på sitt finger eller en penna och föra in den mot näsan, så att ögonen går samman (konvergerar) och sedan föra ut igen, det utlöser den så kallade OculoCardiac Reflex (OCR).  OCR har visat sig utlösa aktivering av vagus tonen vilket har en dämpande effekt på stress, inflammationer, den verkar lugnande. OCR kan även utlösas genom att trycka lätt på ögonen när de är stängda. Daglig stimulering leder till en ändring av vagus tonen.

Kevin J. Tracey, president och CEO för the Feinstein Institute for Medical Research och den person som upptäckte inflammations reflexen. Har tillsammans med andra forskare visat att elektrisk stimulering av vagus nerven, har en reglerande verkan på inflammationsresponsen.

Flertal litteratur genomgångar i modern tid visar på hur kiropraktik kan ha en gynnsam effekt på immunsystemet.  En modell för att förklara detta är hur kiropraktik påverkar hjärnan och vagustonen. Kiropraktiska studier  har indikerat på följande:

  • Öka produktionen av vita blodceller, vilket är en viktig del av immunsystemet. (910)
  • Minska produktionen av proinflammatoriska cytokines. (11)
  • Påverka och öka produktionen av de immunregulerande cytokineInduce IL-2 och immunglobuliner. (1213)
  • Gynnsam effekt på vagus tonen (HRV)

Zhang J. “The Effects of Chiropractic Care on Short-Term Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability: Abstract from the Sixth Annual National Subluxation Conference” J Vertebral Subluxation Res. 1998; 2(4)

Effekter som många beskriver när de får den form av tonal kiropraktik vi arbetar med på Welledge är följande:

  • Djupare och lugnare andning
  • Ökad känsla av behaglig kroppsnärvaro
  • En känsla av tyngd och avspänning, att vila mot bänken utan onödig anspänning
  • Förbättrad sömn
  • Bättre humör och energi
  • Bättre hållning och behov att ha en god hållning

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier