Skip to main content

Kiropraktik mer än bara ryggont

Kiropraktik har sin grund i nervsystemets funktion och grundaren av kiropraktik DD. Palmer utryckte det ”Chiropractic is founded on tone”. Detta innebär att varje människa är född med en unik ”ton” i nervsystemet. När denna ton är ren kan kroppen fungera fullt ut och nervsystemet styr och kontrollerar allt i kroppen utan hinder. 

Konceptet ”tone” är givetvis en liknelse, dock en som är väldigt talande och kan likans vid huruvida vårt nervsystem är i överaktivitet eller underaktivitet.
Om vi håller fast en för hög eller låg ton utifrån vår stressrespons så begränsar det vår livskraft och vår förmåga att möta livets olika utmaningar. Om av någon anledning initierade responser inte blir avslutade, för att inte har resurserna där och då, kan den tillhörande strategin låsas fast i din kropp i stället för att förlösas. Detta till följd av att din hjärna inte avslutat det program som den påbörjade. En oavslutad rörelse kan alltså bli ett spänningsmönster som sitter kvar i resten av livet, om vi inte lär oss att omförhandla det. Det är det vi ger stöd till på Welledge.

Du skall nu få lära dig en förenklad summering av de fem grundläggande spänningsmönster som vi arbetar med på Welledge. De överensstämmer väldigt väl med våra naturliga steg i vår stress strategi. Nämligen de biologiska programmen i stress kaskaden Frezze-Fright-Flight-Fight-Faint.

Första spänningsmönstret 

Den sunda reflex som ligger till grund för detta mönster när den fungerar, är din alertrespons som gör dig mer uppmärksam på det som är så att du kan respondera så bra som möjligt.

Om vi fastnat i det första spänningsmönstret – färgar det nuet som en dubbelexponering. Det ligger som en ständigt förhöjd grund-spänning i kroppen, en grundspänning som är större än vad situationen i nuet kräver.

Det första spänningsmönstret föranleder ofta rygg- och nackvärk och påverkan på hela vårt grundtillstånd. Det kan också gestalta sig genom att du tappar uppmärksamheten och försvinner bort från nuet.

Vårt första spänningsmönster, när det blivit kroniskt, speglar alltså hur vi håller kvar det förflutna i våra kroppar. Kroppen minns dåtiden på ett sätt som inte tillåter oss att vara i nuet och välja fritt.

Andra spänningsmönstret 

Vårt andra spänningsmönster är kopplat till hur vi ska orientera oss till information och hur vi ska svara an på den i framtiden (också om det gäller en mycket snar framtid som sekunder framåt i tiden). Det andra spänningsmönstret är kopplad till vår orienteringsreflex. Orienteringsreflexen är där för att vi ska kunna orientera oss mot det som är närande och berikande för oss, och bort från det som är farligt och potentiellt skadligt för oss. Detta är bra och riktigt, problemet är när vi fastnar i denna respons och inte självreglerar den.

Detta mönster kan även uttryckas som en obalans mellan vänster och höger sida i nacken. Det tar sig oftast uttryck i spänningar i nacke och axlar, huvudvärk och spända käkar.

Tredje spänningsmönstret 

Det tredje mönstret handlar om ”vilket ben skall du stå på”. Har vi fastnat i det tredje spänningsmönstret har vi nedsatt förmåga att förflytta oss till trygghet och bort från det som är farligt.

Detta spänningsmönster kan även uttryckas som en obalans mellan vänster och höger sida nere i bäckenet. Det är grundmönstret för alla som har ont i ländryggen, bäcken och höfter. Den klassiska ryggskottspatienten eller ischiaspatienten bär oftast detta spänningsmönster med fullt påslag.

Fjärde spänningsmönstret 

Den klassiska krigarhållningen. Vi låser vår kropp för att slippa känna och istället kunna slåss. Vi gör oss osårbara.

Detta mönster kan även uttryckas som en obalans mellan övre och nedre delen i kroppen, och där framsidan framhävs framför baksidan. Den som bär på det fjärde spänningsmönstret har antingen kronisk värk lite här och var, eller känner ingenting, trots mycket hög spänning och stelhet i kroppen, och får mycket sällan några känningar från kroppen. 

Femte spänningsmönstret

Det tar sig i utryck på flera olika sätt, men i sitt extremaste uttryck går vi med svansen mellan benen, är hopsjunkna, håller benen hoptryckta samtidigt som vi håller händerna framför vårt kön för att skyla oss. Mer subtilt utryckt syns det femte spänningsmönstret i hur vi bär en spänning i bäckenbotten, i diafragman (solarplexus) och i nacken.

Fysiska besvär som uppstår pga. det femte spänningsmönstret kan vara allt mellan himmel och jord eftersom detta är det mönster som håller allra mest spänning och som satt sig djupast. Många gånger märker vi att personer med autoimmuna sjukdomar bär detta mönster. Men det behöver inte vara så, det kan också yttra sig som värk lite varstans i ryggen. Symtom är inte alltid en pålitlig indikator för vad som ligger bakom. Det behövs mer än så för att förstå hur vår kropp fungerar.

I sin extrema form är det femte spänningsmänstret vår kollapsstrategi. Det vi faller in i när vi inte orkar längre. Oberoende om du är katten eller råttan i ”katt-och-råtta-leken”, så kommer leken komma till en punkt där energin tar slut och du faller ihop och ”spelar död”. Det är dock i det här tillstånden som vi har allra mest livspotential att hämta hem. Den potentialen når vi när vårt system har andats ut helt och fullt. Då kan vi vända det till att återigen andas in livet.

 Hur du kan släppa på dina spänningsmönster

När däggdjur släpper på stress och oförlöst chock sker det genom spontan djupandning och ”skakningar” (vilket i själva verket är väldigt väl koordinerade rörelser). Det tillåter djuret att släppa på den oförlösta stressen. Denna kapacitet är något vi behöver återuppväcka i våra system och utveckla till en ny nivå som är unik för människan.

I den form av kiropraktik jag arbetar väcker jag dessa spontana rörelser till liv. Rörelserna leder till ökad själv-reglering av kvarhållna stress-responser med tillhörande spänningar. Det ger nervsystemet möjligheten att omförhandla den oförlösta stressen, hållen som kroniska spänningsmönster. Du märker att det sker när du andas djupare, börjar darra och skaka, när du blir varmare eller kallare i kroppen eller helt enkelt känner dig mjukare och rörligare med mindre smärta i kroppen. 

Kom ihåg att varje spänningsmönster du fortsatt bär är rätt och riktig utifrån den kapacitet just ditt nervsystem hade där och då när det uppstod, och utifrån den förmåga du har i dag att bemöta det och nya belastningar. Genom att få den form av Kiropraktik jag arbetar med bygger du din kapacitet och förmåga att självreglera dessa spänningsmönster. 

Ha respekt för att det tar tid och för att du behöver ägna lite tid varje dag för att bygga upp din kapacitet att omförhandla spänningsmönster. Ibland är timingen rätt och det släpper snabbt och lätt. 

Har du läst så här långt och tyckte det var intressant och känns som nått du vill testa.
boka då en tid och få en konsultation för att förstå hur din kropp håller olika späningsmönster som lager på lager och hur de hänger samman med dina eventuella symtom och förstå hur du kan släppa på dem med stöd av oss Klicka då här och för att boka en tid, ange koden spänningsmönster.


Boka tid

Ladda gärna ner min gratis e-bok där beskriver spänningsmönstren än mer och en övningsserie du kan göra själv, klicka här.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.