Skip to main content

Lär dig återhämta dig effektivare från stress –Stresshanterings tips

Allt fler rapporterar extrema stressnivåer.  Forskningen visar på att långvarig stress bidrar till att utlösa fysiska sjukdomar, förmågan att stressåterhämta sig är därav av essens och ökar betydelsen av att tillägna sig strategier för att återhämta sig effektivt.

Stress kan vara till nytta – det ger oss energi att genomföra och slutföra tuffa uppgifter och det hjälpte våra förfäder att överleva hotet från en farlig miljö, där risken att bli dödad var överhängande. Oavsett vad situationen är, är möjligheten att återvända till ett lugnt tillstånd när stressorn är över, en nyckel aspekt till god hälsa. Det är det de flesta vi möter behöver träning på att bli effektivare på, att kunna aktivera sin avslappningsreflex tillräckligt bra.

Oförmågan att återvända till ett lugn & ro tillstånd (parasympatiskt nervsystem) är det kritiska budskapet som rapporterats av stressforskare. Även om människor tycks vara medvetna om sina höga stressnivåer, noteras det största hindret för förändring som en brist på pengar, energi eller tid.

Vad är Naturliga alternativ för att lindra stress?
Användningen av meditation, biofeedback och långsamma rörelser, för att minska stress har visats sig bygga motståndskraften mot stressorer. Studier visar att en vanlig meditationspraxis kan öka medvetenheten om känslomässiga reaktioner och förbättra stressresponsen, minska stress reaktionen och dess nedbrytande effekter. I en grupp av sjuksköterskor som arbetade på Akuten, en grupp som är känd för att ha stora mängder stress. Efter att ha använt biofeedback-meditationsprogram i fyra 30-minuters sessioner över en månad, rapporterade sjuksköterskorna signifikanta förbättringar i deras förmåga att hantera sin stress.

Den form av kiropraktik vi arbetar med på Welledge har dokumenterats bidra till en ökad kapacitet att hantera stress och återhämta sig från smärt och stressproblematik. Och vi ser att de flesta lär sig snabbare att aktivera och fördjupa sin avslappningsreflex med stöd av våra olika verktyg som biofeedback och neurofeedback.

Ta kontroll
Bästa sättet att minska stress vara att inte arbeta hårdare och fler timmar för att driva igenom saker, utan ta tid för djup vila och återhämtning. Genom att vara i kontakt med och erkänna den överväldigande känslan som hänger samman med stress och avlägsna oss från situationen, kan vi ta tid och återgå till uppgiften med ett annat perspektiv. Att använda denna tid för att etablera en regelbunden meditationsövning kan vara en viktig lösning för att förbättra vår livskvalitet.

Så här kan du göra…
1. Pröva att sitta på kanten av en stol med en rak rygg med öppna handflator vända uppåt.
2. Lägg uppmärksamheten i dina handflator och föreställ dig att du tankar dina batterier genom att ta in kraft genom händer och fötter.
3. Växla efter några minuter (kan ta 5 till 20 minuter) när du känner det börjar tingla i händerna, till att hålla din uppmärksamhet över ditt hjärtområde och kan din andning där.
4. Förläng din utandning och känn tacksamhet över något eller någon med ett leende på läpparna :-).

Hur vet du hur du klarar av stress och kan stresshantering?
Bästa sättet att finna ut hur väl klarar av att svara an på olika stress moment, om över reagerar eller under reagerar, samt se hur snabbt klarar av att varva ner efter stressmomentet är att göra vår Stress Respons Evaluering (SRE), läs mer om den här. Utifrån detta test kan en tydlig plan läggas för hur att träna upp ökad förmåga och kapacitet att mer effektivt hantera vardagens utmaningar.

Ta en titt på vårt Program för att förbättra avslappnings- och återhämtningskapaciteten i vardagen.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.