Skip to main content

LyckoHjulet

Föreställ dig att du står på en trappa numrerade från 0 vid botten och 10 är toppen. Toppen på trappan representerar det bästa möjliga livet för dig och där 0 representerar det sämsta möjliga livet för dig.
På vilket trappsteg skulle du placera dig själv vid den här tiden i ditt liv?
I ett av världens lyckligaste land Norge, så är genomsnittet 7.54 med de övriga Nordiska länderna bland de topp fem, förutom Sverige som kommer på först 10 plats med 7.289 i snitt.
Hur har man funnit ut detta? Ovan är är den fråga som 1000 personer i varje land runt om på jorden besvarat som en del av att FN:s ambition att lyfta fram lycka som ett mål för länder. Internationella Lyckans Dag firas varje år den 20 mars på vårdagjämningen sen 2013.
Vad har det här med Kiropraktik och Welledge att göra kan du ju undra…
Hur mycket lyckligare blir man inte om man slipper ha ont, kan sova bättre och har mer energi och kan hantera stress effektivare?
Och upplevd grad av lycka är en god markör på hälsa och välbefinnande och nära kopplade till varandra. Det finns mycket som visar på hur en god fysiologi med ett välfungerande nervsystem kan lägga grunden för vår upplevda lycka. Och inte minst att vara i ett sammanhang där fokuset är att främja hälsa, välbefinnande och lycka.
En studie som genomförs av University of California, Irvine College of Medicine indikerar förbättringar på alla undersökta livsområden. Den visade på att 76% av de 2 818 patienterna självrapporterade bedömningar visade statistiskt signifikant förbättring i dessa kategorier av hälsa och välbefinnande, fysisk, känslomässig, stress och livsuppskattning samt deras övergripande livskvalitet. Även hos patienter som valt denna form av kiropraktik i mer än 3 år föreföll det inte finnas något tak för deras förbättringar.
Forskning har visat att denna typ av Kiropraktiskt omhändertagande främjar:
  • Flexiblare och mer självkorrigerande Ryggrad
  • Avgörande förändringar i hälsa och välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och mentalt
  • Ökad förmåga att hantera stress
  • Positiva beteende- och livsstilsförändringar
  • Ökad livskvalitet
Denna Forskning visade på att mer än fördubblade ökningen av välbefinnande vid hälsobefrämjande livsstilsförändringar.
Ladda ner och gör vårt LyckoHjul där kan skatta din balans i olika livsområden. Välkommen att komma in med den ifylld och få assistans att skapa än mer balans i ditt liv.
Klicka här för att ladda ner LyckoHjulet Well_Hjulet

Lycka


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.