Skip to main content

Meditation och Mindfullness med kvitto -Neurofeedback

MUSE_munkar Ända sedan tonåren har jag varit mycket intresserad av hur vi kan träna och mäta och därmed förbättra vår fysiologi och dess funktion. Idag går utvecklingen för biofeedback och neurofeedback framåt med raketfart, och olika tekniska hjälpmedel blir mer och mer tillgängliga för oss. Vi har alla numera möjlighet att ha instrument hemma där vi kan träna och mäta hur väl vår fysiologi fungerar. I denna artikel får du lära dig om värdet av meditation med stöd av neurofeedback. Många har i dag digitala termometrar, blodtrycksmaskiner, pulsklockor för träningen, digitala vågar som mäter mer än vikten m m Den enklaste biofeedback om hur det står till med din kropp får du var dag när du tittar dig i spegeln och har lärt dig att utläsa tecken som du annars kanske inte skulle vara medveten om. Med hjälp av olika instrument får du återkoppling om diverse saker som du annars inte skulle kunna se. Det finns de som gillar denna trend och de som skyr allt vad mätningar heter. Många jag möter är tyvärr rädda för att ta reda på hur det står till med deras hälsa genom att mäta olika biologiska markörer. Jag hoppas kunna avdramatisera detta och öka benägenheten att mer ta reda på om hur just du fungerar så du kan påverka din hälsa mer effektivt och i rätt riktning.
Min inställning till biofeedback är alltså att det är av stort värde att använda mätningar som stöd för beslut kring sin hälsa. Mitt motto sapere aude, d v s “hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd, utan någon annans vägledning”, hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa, ditt eget välbefinnande. Särskilt bra är mätningar som sker i realtid. Då lär vi oss att samtidigt påverka den parameter vi mäter, som hjärnans elektriska aktivitet (EEG).  Att träna upp den egna kapaciteten att känna igen subtila, inre biologiska signaler och därigenom träna upp sin egen kapacitet att själv reglera olika obalanser, ser jag som hörnstenen i personlig utveckling. Det är detta som kallas biofeedback och neurofeedback när det handlar om specifikt hjärnan.
Jag började meditera när jag var tretton år, då i form av avspännings- och yogaövningar. När jag var femton började jag utöva Zen-meditation varje dag, morgon och kväll. Zen påminner i sin enklaste form om den idag populära metoden Mindfulness. Meditation handlar för mig om det rena varandet. I det rena varandet låter vi kropp och sinne falla, vi bara är. Då är vi i balans. Jag tycker att det är oerhört spännande att vi genom att meditera på rätt sätt kan påverka vilka gener som slås på eller av, och därmed påverka vilken kropp och fysiologi vi har. En som främjar läkning eller en som främjar kroniska inflammationer.
Forskning indikerar att genom att ta stöd av neurofeedback som mäter hjärnans elektriska aktivitet (EEG), så som nedan MUSE huvudband som du kopplar trådlöst till din smartphone eller Ipad så kan du i realtid få återkoppling och stöd att snabbare och effektivare försätta dig i ett meditativt tillstånd.  Det främjar allt från läkning, återhämtning till inlärning och koncentration samt stressåterhämtning. Jag ser det som ett oerhört stöd att snabbare få återkoppling och därmed effektivare kunna meditera och jag har ändå mediterat i över 30 år 🙂 . Se video om MUSE här Så läs gärna mer om MUSE och få ett erbjudande via nedan länk. Klicka här för specialpris på din MUSE
www.choosemuse.com Referens: Dr. Tracey som bl a leder ”the Laboratory of Biomedical Science at the North Shore-LIJ Research Institute”, har i en serie av studier sedan år 2000, visat att genom stimulering av vagus nerven, kan vi dämpa kroniska inflamationer.

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.