logotype

Minska fallrisken hos äldre och förbättra välbefinnadet med kiropraktik

Under det att vi åldras ökar risken för att falla. Forskare har funnit att en av tre som fyllt 65 år faller minst en gång per år. Och att den vanligaste dödsorsaken hos personer över 75 år är skador till följd av fall. Lär dig hur du kan minska denna risk.

En intressant studie som gjordes i vid Nya Zealand Chiropractic College av Dr Kelly Holt visar på hur vi kan minska risken för att falla när vi blir äldre med stöd av kiropraktik.

En grupp äldre individer delades upp i två grupper, varav den ena fick rehab träning (träning av balans och styrka) och den andra fick kiropraktiska justeringar i snitt två gånger i veckan över tolv veckor.

En av huvudfynden hos gruppen som fick kiropraktik, var en väsentlig förbättring av förmågan att bedöma sin ankelposition korrekt. Vilket betyder att de var mer korrekt medvetna om var deras fötter var utan att behöva titta på dem. De var mer förmögna att placera sina fötter korrekt vid visuell stimuli där de skulle placera sina fötter på områden som lystes upp på golvet.

Alla tester som gjordes var signifikant bättre hos den grupp som fått kiropraktik. Vilket sammantaget indikerade ökad förmåga till balans och koordination. Därutöver skattade de som deltog i studien och fick kiropraktik en ökad livskvalitets uppskattning. Studien visar på att kiropraktiskt omhändertagande har potentialen att minska antalet fall hos den äldre befolkningen.

Vikten att förebygga fall hos den äldre befolkningen med kiropraktiskt omhändertagande i kombination med balans och styrketräning kan inte underskattas i en allt mer ådrade befolkning. 

Ta en titt på nedan video som förklarar studien och som visar på hur Kiropraktik minskar fallrisken hos äldre och förbättrar deras balans och koordinaten samt allmänna upplevda hälsostatus.

 

 

 

 

Vill du finna ut hur du kan minska din fallrisk med stöd av Kiropraktik och skörda övriga effekterna. Vi integrerar övningar för dig i våra program.
Du kan boka en tid för en konsultation direkt via nedan länk

 

 

 

 

 

 

Referenser

Dr Kelly Holt at the New Zealand College of Chiropractic, Effectiveness of chiropractic care in improving sensorimotor function associated with falls risk in older people https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/21935

Holt, K. R., Haavik, H., & Elley, C. R. (2012). The Effects of Manual Therapy on Balance and Falls: A Systematic Review. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 35(3), 227-234. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.01.007

Haavik Taylor H, Murphy B.A., (2010) The effects of spinal manipulation on central integration of dual somatosensory input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics33(4):271-262.

Haavik H and Murphy B (2012). The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. Journal of Electromyography and Kinesiology, in press. doi:10.1016/j.jelekin.2012.02.012

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier