logotype

Neuromotorik – lägger grunden för vår rörelseförmåga

Neuromotorik – lägger grunden för vår rörelseförmåga

För att vi ska kunna röra oss koordinerat och balanserat, såsom vi ju är skapta för att göra, måste vår neuromotorik fungera. Neuromotorik är ett samlingsnamn för hur rörelsemönster i kroppens muskler och leder, styrda och reglerade av hjärnan, fungerar och påverkar hjärnans och kroppens funktion. Neuromotorik är den växelverkan och det samberoende som råder mellan hjärnan och övriga kroppen. Vi kan genom att göra olika rörelser stimulera hjärnan att skapa nya kopplingar i hjärnans nät av nervtrådar. Ju bättre kvalitet vi har på våra nervförbindelser desto bättre fungerar och utvecklas vi, och desto bättre fungerar vår hjärna.

Fungerar dessa kopplingar inte optimalt lägger det grunden till att nervsystemet vidmakthåller spänningsmönster som inte längre behövs. Inom den form av kiropraktik som jag arbetar med talar vi om fem övergripande spänningsmönster som kan ligga kvar i kroppen även efter att händelsen som utlöste dem är borta. Det kallas också en traumarespons, eller inom kiropraktiken; en subluxation. Detta beskriver jag mer i min bok.

Vår neuromotorik utvecklas som mest under de första levnadsåren. Från det att vi föds till vi är ca tre år växer vår hjärna med en rasande fart (vid tre år har den uppnått ca 80 % av den vuxna hjärnans storlek). Det som utvecklas är bl a hur vår kropp och hjärna samverkar med gravitationen och hur den lär sig förbättra sin stabilitet och mobilitet. Att de neuromotoriska rörelserna utvecklas fullt ut är nyckeln till god inlärningsförmåga, prestationsförmåga, hantering av stress och inte minst – till att alla andra rörelser ska fungera väl. Vår neuro-motorik utvecklas utan vår medvetna inblandning och lägger alltså grunden för att vi, sedan som självmedvetna varelser, ska kunna röra oss på ett optimalt sätt.

Våra tidigaste rörelsemönster är helt reflexmässiga precis som hos vilket djur som helst. Det är dessa reflexmässiga rörelser som, under det att vi utvecklas, integreras och blir till livslånga rörelsereflexer. Det är våra äldre delar av hjärnan som är ansvariga för dessa reflexer och som ligger till grund för alla rörelser som vi sedan väljer att göra medvetet och viljemässigt. Du kan inte göra en viljemässig rörelse som initieras i hjärnbarken utan att den servas (som ett operativsystem) och blir möjlig av dina icke-viljemässiga rörelsereflexer i de äldre delarna av hjärnan. Att resa sig upp, att stå upp och att gå är till största delen aktiviteter som sker utanför din viljas kontroll. Den viljemässiga delen är blott en liten del av allt som sker för att vi ska kunna röra oss så som vi vill.

Det är allt vanligare i dag att barn av olika anledningar inte ges chansen att fullt ut utveckla den grundläggande neuromotoriken – d v s de får inte möjligheten att fullt ut göra alla de rörelser de behöver göra för att de ska kunna integrera sina spädbarnsreflexer och omvandla dem till livslånga reflexer. Det får konsekvenser under resten av uppväxten och i vuxenlivet. Störningar i neuromotoriken har konsekvenser inte bara på vår motorik utan även på vårt känsloliv, vår sociala förmåga och inte minst på vår tankeförmåga. Det finns en intim koppling mellan vårt mentala förhållningssätt och hur vi håller vår kropp. Vilka spänningsmönster vi, omedvetet, skapar påverkar alltså hela vårt system; motorik, känslor och tankar.

Det är det vi arbetar med på Welledge att träna dig och ditt nervsystem att en gång för alla reglera dessa spänningsmönster. Detta kan du få uppleva och lära dig mer om vid en av våra introduktioner som du kan se datum till under Aktuellt eller uppleva när du bokar en tid till en av oss.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du”

Läs mer om dessa och hur att röra dig i min bok som du kan beställa här

 

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier