Skip to main content

Behandla dina spänningsmönster så att de kan släppa på djupet

När ett djur rör sig i kamp eller flykt, oberoende om det är i rollen som katten eller råttan, sker det helt reflexmässigt. När råttan blir biten av katten faller den ihop i kollaps och spelar död. Om den har turen att överleva sprattlar den först till i en frenesi för att sedan försätta sig i säkerhet. All den rörelse-energi som under jakten blivit uppbunden sätts alltså fri, när råttan sprattlar och skakar, för att råttan åter ska komma i balans.

Tyvärr är detta beteende något som många människor inte tillåter sig själva. När vi blivit ”aktiverade” skulle vi behöva skaka loss all stress, men istället lägger vi ofta band på dessa reflexer som skulle förlösa spänningarna. Istället blir den aktiverade energin och informationen inkapslad som kroniska spänningsmönster.

Vi behöver väcka upp och vidareutveckla vår förmåga att självreglera våra kvarhållna stressresponser som ligger där som ett brus över vardagen. 

Gamla stressresponser som tar livs-resurser i anspråk och som inte hör till nuet. Kapaciteten att självreglera nervsystemet är ovärderlig för det vi kallar stressuthållighet (populärt används i dag engelskans resiliance).

Det var detta underbara – att vi har möjligheten att självreglera oss och därmed återta energin som gått åt i kamp eller flykt – som gjorde att jag valde den form av kiropraktik jag i dag arbetar med. Det jag gör är att via rätt sinnesstimulering, främst rörelse och beröring men även syn- och hörselstimulering, väcka kapaciteten att reglera kvarhållna responser. Och att samtidigt öka förmågan i dig att hantera livets olika belastningar.

De fem spänningsmönstren har alla en gång fyllt en funktion då de uppstod för att vi skulle kunna hantera en svår situation. Med den givna situationen och den kapacitet vi då hade i vårt nervsystem gjorde vi det bästa vi kunde. De har alltså haft ett gott syfte. Problemen uppstår när dessa spänningsmönster blir långtidsstrategier i vårt nervsystem och vi bär en försvarshållning även i situationer där vi inte längre behöver skydda oss.

Den goda nyheten är dock att kroppens fem spänningsmönster kan kultiveras till fem gåvor av medvetande. Precis som höstens kompost kan omorganiseras och bli till byggstenarna för vårens blomsterprakt.

I min bok och på våra föredrag går jag igenom de fem spänningsmönstren med medföljande förslag på hur du kan:

• Bli medveten om dina spänningsmönster.
• Tolka dina spänningsmönster och ditt kroppsspråk.
• Läka dina spänningsmönster med hjälp av rätt rörelser.

Men först ska jag ta dig på en inre resa som gestaltar alla våra rörelsemönster och de spänningsmönster som kan komma som följd.

Föreställ dig att du är i en skog….
En kvist bryts plötsligt någonstans nära dig och du tycker dig skymta en rörelse. Reflexmässigt blir du mer på alerten; din rygg förlängs och alla dina sinnen blir mer skärpta. Instinktivt skjuter du fram ditt huvud, vänder blicken och lägger ditt huvud på sned. Du riktar din uppmärksamhet åt det hållet ljudet och rörelsen kommer ifrån för att bättre kunna se och höra vad det är – du riktar ditt dominanta öra och öga åt det håll ljuden kommer ifrån – och för att kunna avgöra huruvida du är trygg eller inte.

Om din hjärna bedömer det som hotfullt blir din kropp redo för att kämpa eller att fly; att möta det som kommer alternativt snabbt ta dig upp i ett träd. Energin är i din överkropp och vaderna är spända. I nästa skede börjar du växla vikten mellan dina ben, kraften går neråt, du vet inte vad det är som närmar sig genom skogen och hur du ska förhålla dig till det, men du gör dig redo för att kämpa eller fly.

I nästa skede, när främlingen kommer ut ur skogen framför dig, sträcker du reflex-mässigt på dig och gör dig så stor som du kan. Bredbent, bredaxlad och med spänd rigid kropp möter du fienden redo för strid, i en så kallad högstatus-position. I nästa ögonblick inser du att främlingen är större och starkare än vad du är och instinktivt drar du dig samman och skyler ditt skrev och blottar din hals, du ställer dig i en så kallad lågstatus-position.

Dessa fem olika rörelsemönster kan vi instinktivt gå igenom på bråkdelen av en sekund likaväl som på flera minuter, allt beroende på situation. Den inbördes ordningen är inte alltid densamma, det beror också på situationen. Och, har vi redan i ett tidigt skede bedömt situationen som ofarlig och trygg kanske vi bara går igenom några av rörelserna.

Delar av sekvensen kallas även ”freeze-fight-flight-faint”.

Om av någon anledning något av dessa initierade mönster inte blir avslutat, t ex för att du blir överrumplad, kan den tillhörande responsen låsas fast i din kropp i stället för att förlösas. Detta till följd av att din hjärna inte avslutat det program som den påbörjade. En rörelse kan alltså bli ett spänningsmönster som sitter kvar i resten av livet, om vi inte lär oss att förlösa det.

Det är det vi arbetar med på Welledge att träna dig och ditt nervsystem att en gång för alla reglera dessa spänningsmönster. Detta kan du få uppleva och lära dig mer om vid en av våra introduktioner som du kan se datum till under Aktuellt eller uppleva när du bokar en tid till en av oss.

Gud bor i ett välreglerat nervsystem. – Peter Levine

Ovan är ett utdrag ur min bok, som du kan beställa  ”Din hälsokälla är Du” beställ här 

Önskar du boka en första konsultation för att finna ut vilka kvarhållna responser som du håller och hur att förlösa de. De ligger till grund för begränsningar i hälsa såväl som förmåga att vara i sitt esse. Så det finns mycket att vinna på att röra sig ur stressfysiologi och trauma responser in i läkning och återhämtningsfysiologi med tillgång till mer fri obunden energi som en helare person.
Klicka här för att boka en första konsultation till Kiropraktor Martin Franson

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.