Skip to main content

Övningar för att balansera dina spänningsmönster

Övningar för att balansera dina spänningsmönster

När däggdjur släpper på stress och oförlöst chock sker det genom spontan djupandning och ”skakningar” (vilket i själva verket är väldigt väl koordinerade rörelser). Det tillåter djuret att släppa på den oförlösta stressen. Denna kapacitet är något vi behöver återuppväcka i våra system och utveckla till en ny nivå som är unik för människan.

I den form av kiropraktik jag arbetar med som kallas Network Spinal Analys (NSA) väcker jag dessa spontana rörelser till liv. Rörelserna leder till ökad själv-reglering av kvarhållna stress-responser med tillhörande spänningar. När du rör din kropp med sinnesnärvaro och i långsamt tempo i synk med din andning, ger du nervsystemet möjligheten att omförhandla den oförlösta stressen. Du märker att det sker när du andas djupare, börjar darra och skaka och när du blir varmare eller kallare i kroppen.

Kom ihåg att varje spänningsmönster du fortsatt bär är rätt och riktig utifrån den kapacitet just ditt nervsystem hade där och då när det uppstod, och utifrån den förmåga du har i dag att bemöta det och nya belastningar. Genom att arbeta med nedanstående övningar bygger du din kapacitet och förmåga att självreglera dessa spänningsmönster. Det är ingen garanti för att de släpper helt och med en gång, däremot hjälper de dig i rätt riktning. Många gånger behöver vi någon annans närvaro och stöd för att kunna reglera dessa obalanser på djupet.

Ha dessutom respekt för att det tar tid och för att du behöver ägna lite tid varje dag för att bygga upp din kapacitet att omförhandla spänningsmönster. Ibland är timingen rätt och det släpper snabbt och lätt. Ofta tar det dock månader och ibland åratal att omförhandla mönstren du fortsatt bär.

Tänk på följande principer när du gör övningarna:

 • Gör dem i långsamt tempo.
 • Andas i lugnt tempo.
 • Var närvarande. Lägg märke till vad du lägger märke till när du gör övningarna.
 • Variera dig. Skapa små varianter på övningarna, t ex genom att ändra positionen du gör dem i.
 • Lägg märke till skillnaden före och efter du gjort övningen.

Skillnader som du inte blir medveten om existerar inte. Det innebär inte att de inte kommer, bara att vi inte skördar frukten av dem fullt ut. För att förändring ska ske i hjärnan, i dess struktur och sedermera i funktionen, behöver vi ha upplevelsen i kombination med att vi är uppmärksamma på det som sker.

Vi behöver variation för att hjärnan ska kunna organisera sig effektivare. Rörelser som görs automatiskt skapar liten eller ingen förändring. När vi gör rörelser snabbt kommer de automatiskt. Så genom att röra oss i långsamt tempo blir vi mer kapabla att särskilja fina nyanser och skillnader vilket leder till större förändring i hjärnan och i kroppen.

Du kommer nu att få lära dig flera olika övningar, hämtade från flera olika traditioner, för att du ska kunna förvandla dessa fem spänningsmönster till ökad medvetenhet i tillåtelse, tillit, heder, sårbarhet och tacksamhet. Övningarna illustrerar de rörelse-principer jag vill visa på. I grund och botten handlar allt om rotationer eller om diagonala rörelser.

Ju mer du läker dina spänningsmönster desto mer kommer saker och ting i livet komma till dig med lätthet, glädje och härlighet.

För att balansera alla fem spänningsmönster kan du göra följande sekvens av övningar, som kan bli till en enkel morgon- och/eller kvällsrutin. Kom ihåg att göra alla övningar långsamt.

 1. Ligg på rygg och börja med att trycka ner korsrygg, länd- rygg, bröstrygg och nacke plus bakhuvud i underlaget. Släpp sakta och upprepa tio gånger. Fortsätt sedan med att växelvis pressa ner antingen korsben eller bakhuvud tio gånger.
 1. Nicka med huvudet i långsamt tempo som om du sa ja, gör det tio gånger.
 2. Vrid huvudet till vänster och sedan till höger som om du sa nej, gör det tio gånger.
 3. Sträck nacken till vänster och höger som om du ville höra bättre, ”få långa öron”, tio gånger.
 4. Skjut fram huvudet rakt fram som du sökte pussa någon, dra sedan sakta tillbaks huvudet som du ryggade undan. Gör sammanlagt tio repetitioner
 5. Fokusera nu på bäckenet. Ligg med böjda ben, pressa sakta fram ena knät tills du noterar att bäckenet lyfter på samma sida som du pressar fram. Gör likadant med motsatt ben och höft. Växla sida, gör sammanlagt tio repetitioner.
 6. Sakta pressa samman knäna mot varandra, för att sedan sakta sära på benen. Gör detta tio gånger.
 7. Slutligen; kura ihop dig som en liten boll för att sedan sakta sträcka ut dig som ett X. Gör detta tio gånger.

Under alla övningarna är det viktigt att du noterar vad som sker i inuti dig. Bli varse om du har tecken på aktivering (sympatiska nervsystemet) i form av t ex ökad värme, en pirrande känsla, spänning eller andra tecken som du kan koppla till att du är aktiverad, eller om du har tecken på kollaps (parasympatiska nervsystemet) i form av att du t ex blir trött, dåsig, frånvarande, kall, känner mindre.

Alla dessa övningar som läker spänningsmönster är till för att öka ditt nervsystems förmåga att pendla mer effektivt mellan aktivitet (sympatiska) och återhämtning (parasympatiska), och att självreglera sig.

Det bästa är när du märker att du kan vara närvarande med det som sker inne i dig själv, så väl som med det som dina sinnen noterar kommer utifrån. Du uppnår då ett tillstånd av att vara mer här och nu. Det är då ditt nervsystem är i god balans mellan aktivitet och återhämtning.

Det är det vi arbetar med på Welledge att träna dig och ditt nervsystem att en gång för alla reglera dessa spänningsmönster. Mer än vad vi kan åstadkomma på egen hand. Detta kan du få uppleva och lära dig mer om vid en av våra introduktioner som du kan se datum till under Aktuellt eller uppleva när du bokar en tid till en av oss.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du”

Läs mer om dessa och hur att röra dig i min bok som du kan beställa här

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.