Skip to main content

Öka din medvetenhet för vad din kropp behöver

Det handlar om att öka sin förmåga till att vara medveten om vad som är närande och främjande för din kropp och hälsa. Och att välja detta! Lär dig hur du kan träna denna förmåga ytterligare. Ett sätt att bli ännu mer närvarande i sin kropp är att lära sig förstå sina kroppssignaler. Det kan man göra genom att ställa frågor till kroppen. På så vis blir man mer uppmärksam på vad kroppens behov är oavsett om det handlar om mat, rörelse eller något annat. Kan du läsa av dina kroppssignaler kan du också lära dig välja med större sinnesnärvaro, mer medvetet. Varje cell i vår kropp har två grundläggande rörelsemönster; antingen rör sig cellen mot något som är livsfrämjande (mat och sex) eller så rör den sig bort från något som är livshotande (gifter, fiender e t c). Detta beteende följer med allt liv. Hos människor är detta beteende kopplat till flera olika responser i vår fysiologi, som vi kan lära oss att bli ännu mer uppmärksamma på. Kom ihåg att det mesta av kommunikationen mellan din kropp och din hjärna är omedveten. Den dåliga kommunikationen yttrar sig i din kropp som sämre rörelseförmåga eller ökad smärta. Vi är faktiskt omedvetna om nästan all smärtinformation som hjärnan skickar, samma sak gäller för nedsatt rörelseförmåga i olika leder. Oftast krävs det rätt stora försämringar innan vi blir medvetna om de förändringar som skett över tid, detta eftersom vi långsamt vant oss vid dem. Att det förhåller sig på det här viset är något många erfar när de kommer till mig som kiropraktor och undersöker deras ryggar. Man kanske känner till att vissa ställen i kroppen gör ont, men när kiropraktorn undersöker graden av rörlighet i enskilda led-segment märker man hur andra leder också börjar ömma, är stela, svullna och gör ont. Övningar som ökar din kroppsmedvetenhet Vår kropp vet hela tiden vad som är rätt och fel för den. Det gäller alltså att lära sig lyssna på dess ja-och-nej-signaler. Dessa signaler (eller den så kallade ”alert-responsen”) aktiveras på bråkdelen av en sekund när vi får ny sinnesinformation. Signalerna har några tydliga kännetecken för att vi ska kunna avgöra om dessa nya stimuli ska tolkas som trygg eller farlig information, och därmed om vi ska röra oss mot dem eller bort ifrån dem. Dessa responser sker helt automatiskt. Det finns ett enkelt sätt att öva på kroppens ja-och-nej-signaler, att pröva vad kroppen faktiskt gillar eller inte gillar, eller uttryckt som ovan; lära sig se vad den rör sig mot respektive drar sig bort ifrån, som cellen: Ställ dig med fötterna ihop, tänk något eller säg något som är sant, t ex: Jag heter (och så säger du ditt namn). Lägg sedan märke till vad din kropp gör och hur det känns i din kropp. För många gör kroppen spontant en rörelse framåt i kombination med en inandning, och man känner lätthet. Prova nu att tänka på något du vet inte är sant, t ex: Jag heter (namn på någon av det motsatta könet) och lägg märke till vad som nu händer i din kropp. För många gör kroppen spontant en rörelse bakåt, de håller andan och känner sig tyngda. Du kan göra samma övning och endast säga ”ja” och ”nej”. Om du skulle tillhöra den grupp som får andra responser kan det bero på att du är vad vi kallar switchad, d v s de förväntade fysiologiska responserna på ett stimuli infinner sig inte. Du behöver i så fall göra en omställning av ditt systems responser. Detta görs bäst av en professionell behandlarare som har erfarenhet av detta, t ex någon som arbetar med kinesiologi i olika former, så som en kiropraktor. De övningar vi gått igenom hitintills hjälper dig att få tydligare ja-och-nej-signaler. Får du switchade signaler kan du nu med en gång göra den här övningen: Korsa händerna och korsa dina ben i en så kallad ”hook-up”, sitt så under en minut. Ett annan sätt är att du håller olika saker i dina händer, eller lägger dem framför dig eller t.o.m. bara föreställer dig dem. Gör detta med t ex din favoritmat. Vad sker nu med din kropp? Detta kan du göra med vad som helst, och snart nog räcker det att du bara frågar din kropp Vill du ha det här? eller Skulle det här gagna mig och vara närande?. Utforska och utveckla övningen med hjälp av flera olika frågor. Det som gör dig lätt är oftast rätt för dig. Det jag har funnit är att med den form av arbete som vi gör på Welledge, så ökar förmågan att välja det som är närande och främjande för den egna hälsan och kapaciteten att välja bort det som är nedbrytande och skadligt. Ovan är ett utdrag ur min bok –Din hälsokälla är Du, Utveckla dina fem hälsopelare Som du kan beställa via denna länk. Vill du beställa en tid för en konsultation och få gjort en noggrann bedömning av hur din HjärnBalans och fysiologi fungerar och få förslag på åtgärdsplan.  Boka då en tid via nedan länk.

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.