Skip to main content

Optimera din prestationsförmåga med kiropraktik

Att vara på toppen i dagens värld är svårt nog. Ta reda på den ofta okända hälsohemligheten som de flesta pro-idrottare och stjärnor använder för att förbättra sin livskvalitet!

Hjärnan fungerar som en dirigent för alla funktioner i din kropp. Så det faller sig naturligt att förbättrad hjärnfunktion hjälper till att förbättra andra delar av din hälsa! Enligt Världshälsoorganisationen är hälsa: ”Ett tillstånd med optimalt fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller symptom.” Den sista delen är viktig.

Hälsa handlar inte om hur du känner – det handlar om hur du fungerar! Symtom uppstår ofta som vår kropps sista försvar för att låta oss veta att något inte fungerar korrekt. Det är just därför så många toppatleter nyttjar kiropraktik för att nå sin potential. Men det här är också varför du inte borde vara annorlunda! Du förtjänar samma hälsokvalitet som de bästa idrottarna och de största stjärnorna. Du förtjänar en hjärna som fungerar i sitt esse. Du förtjänar topp prestanda!

Welledge är specialiserat på att balansera hjärnan och övriga kroppen och förbättra deras samverkan och funktion. Genom att förbättra hjärnans funktion har många patienter rapporterat ökad energi, förbättrad sömn, förbättrat fokus, färre förkylningar och ökad känsla av välbefinnande. Det är inte ovanligt för patienter med regelbunden kiropraktik att även se bieffekter som förbättringar kring högt blodtryck, kolesterol eller blodsockernivåer.

Det är enkelt – genom att förbättra hur din hjärna fungerar – förbättrar vi hur du fungerar vilket betyder bättre hälsa! Är du en golfare, simmare, dansare eller annan idrottsman/kvinna? Ännu bättre! Våra patienter rapporterar förbättrat spel, koordination, balans, uthållighet och styrka också!

Nedan är en bra animation som går igenom en intressant oberoende studie gjord i Danmark kring effekten av kiropraktik på hjärnans funktion.

 

Hur din väl din ryggrad fungerar har effekt på hur din hjärna och övriga kroppen fungerar. Vid uppmätning av EEG (hjärnans elektriska aktivitet) efter kiropraktik fann man att det bidrog till en 20% förändring av hur hjärnan arbetar.

Främst verkade kiropraktik ha effekt på hur väl pannloberna fungerar, detta kan förklara vad andra studier visat på t ex att kiropraktik ökar muskelstyrkan (med drygt 16%), förbättrad koordination och kapacitet att orientera sig i rummet.

Så vad väntar du på? Du förtjänar det bästa ur livet! Ring oss på 08-796 96 88 eller boka direkt här nedan för en konsultation för att se hur vi kan få dig till ditt esse!

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.