logotype

Positiva effekter på depression och oro -Hjärnkopplingen

Vad du troligen inte visste har en positiv effekt på depression och oro. Lär dig mer om hur kiropraktik påverkar din hjärna.

depression
Många som söker oss tillföljd av sin smärta och/eller stressbesvär, lider även av återkommande oro och depression. Nedstämdhet och/eller oro hänger ofta samman med långvarig smärta. Det kan finnas många olika orsaker till smärta, likaså till oro och depression. Det vi finner är att det finns ett övergripande sammanhang mellan dessa hos många, som är kopplat till hur vår hjärna fungerar. Det är vår hjärna med övriga nervsystemet som styr allt i våra kroppar. 

Så vill vi påverka smärta eller oro och depression, så behöver vi förstå vilket övergripande system som behöver påverkas. Nämligen vårt nervsystem, det är grunden för hur vi arbetar som kiropraktorer.

Inuti hjärnan är smärt upplevelsen ett resultat av att ett otal olika nätverk samverkar, tillsammans kallas dessa ”The pain processing network” (PPN). Vilket inkluderar hur vi vi känner inför smärtan och vad vi tänker om smärtan och förhåller oss till den. Vår upplevelse av smärta är inte bara beroende av PPN, utan inkluderar system som varierar smärtan. Det är en av orsakerna till att vi upplever smärta olika. Somliga blir oroliga och/eller nedstämda, en del blir överväldigade av smärtan och vet inte vad att göra med smärtan. Medan andra klarar att hantera den och fungera så att de kan göra nya val som rör dem mot läkning, de känner sig ”empowered”.

Smärta är djupt förankrad in i de äldsta delarna av vår hjärna och det verkar stämma med det som Kiropraktorer noterat i över 120 år  att vi kan ha effekt på dessa områden i vår hjärna med Kiropraktiskt omhändertagande, utan några biverkningar eller risker.

De som kommer på kiropraktik under en tid rapporterar att det har en gynsam effekt på inte bara deras smärta utan även oro och depression.

I en studie från 2014 av Gay så skriver de ”Denna studie undersökte relationen mellan hjärnaktivitet i smärt systemet (PPN) före och efter Kiropraktik. Vi fann återkommande och behandlingsberoende förändringar vid fMRI (Funktionell magnetröntgen) och funktionella tester.” Det studien fastställer är att kiropraktik skapar funktionella förändringar i flera olika områden i hjärnan, baserat på ett antal olika mätmetoder.

Vem vet du som behöver Kiropraktik?
Kontakta oss på 08-796 96 88 eller boka en tid direkt genom att klicka här

 

Vem kan du dela denna artikel vidare till…

Nedan animation ger en bra förklaring på hur hjärna och övriga kropp fungerar vid stress och läkning.

 

Referenser:

Gay, C. W., Robinson, M. E., George, S. Z., Perlstein, W. M., & Bishop, M. D. (2014). Immediate changes after manual therapy in resting-state functional connectivity as measured by functional magnetic resonance imaging in participants with induced low back pain.Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 37(9), 614-627

 

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier