Skip to main content

Rör dig långsamt för ökad kroppsnärvaro och livsnjutning–Kurser och klinikpass på Welledge

Värdet av långsamma rörelser är något vi ofta glömmer idag. Lär dig mer om varför vi bör röra oss långsamt i medvetenhet.

 

Vill du vara med på en kurs eller klinikpass på Welledge så kan du se nedan möjligheter.

DAGPASS  Den närvarande kroppen, klinik/bänk pass

Begränsat antal platser! Max 6 pers, med drop-in i mån av plats.
Kostnad: 500 kr/klinikpass

Två olika pass efter varandra på nedan måndagar och onsdagar. 
kl 12-13 och/eller kl 13-14 samt onsdagar kl 18-20

Nyhet! Tisdag lunch, kl 12 och/eller kl 13.
Datum:
2, 3, 4 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 oktober
13, 14, 15, 20, 21 november
18, 19, 20 december

Boka här

En djupgående behandlingsmetod för att släppa på kvardröjande spänningsmönster och trauma-responser i kroppen och nervsystemet.
Långsiktigt leder behandlingen till en större öppenhet i kroppen och större möjlighet att göra mer livsbejakande val.

Vi jobbar i en liten grupp om max sex personer på bänkar.
Via långsamma funktionella rörelser kommunicerar vi direkt med hjärnan och bygger nya nervförbindelser, denna förmåga i nervsystemet kallas för hjärnans plasticitet. Detta händer dock inte av sig självt, men under rätt förutsättningar uppstår en uppgradering av organisationen i nervsystemet som spontant leder till att vi mer använder kroppen som den är ämnad, nämligen att bära vikten på skelettet och att använda våra muskler till att röra oss i nya riktningar med lätthet. Denna nya, mer funktionella organisation, spiller sedan över i andra funktioner och livsområden.

—————————————————————

KVÄLLSPASSdrop-in, introduktion till Långsamma rörelser
kl 19-20.30 Långsamma rörelser en guidad grupplektion i funktionell rörelse 300 kr

Följande datum gäller för hösten 2017

Torsdag 28 september
Torsdag den 5 oktober
Torsdag den 14 december

—————————————————————

HELG MED LÅNGSAMMA RÖRELSER
30 september – 1 oktober
Lördag & Söndag, Kl 10-17, 
Pris: 4.300kr,

Den närvarande kroppen – Släpp gamla spänningsmönster genom långsamt utförda funktionella rörelser. Hjärnans förmåga till att uppgradera sin egen organisation stöds genom medveten närvaro och integrationspauser i vila.

Har du frågor och för anmälan:
ring Helena Sandgren på 073-600 28 31,
eller emaila paulibigmedicine@gmail.com

Prenumerera på Pauli Bigmedicine nyhetsbrev via denna länk http://eepurl.com/ZlXwD

Varmt välkommen! Pauli Marsen med team

Lär dig mer om värdet av medvetna funktionella långsamma rörelser för ökad närvaro och livsnjutning i denna intervju av Pauli Marsen  http://youtu.be/NoF537zNVuQ

Samt en rörelseövning instruerad utav Pauli Marsen på stol som du kan göra när det passar dig http://youtu.be/dIXLiSZL9yY

 

Det som premieras i vår kultur har länge varit snabba rörelser som först och främst utvecklar det yttre muskellagret kopplat till vår förmåga till mobilitet. Det har dock visat sig vara av vikt att varje dag ägna tid till långsamma rörelser för att vårt inre stabiliserande muskellager ska utvecklas och ge oss inre stabilitet.

Att få balans på proportionen mellan snabba och långsamma rörelser är bl a viktigt för att utveckla balansen mellan inre stabi- liserande muskler och yttre mobilitetsmuskulatur. Långsamma rörelser kan ske på olika sätt, det är rörelsemönstren som är av vikt. 

För att vi ska kunna röra oss koordinerat och balanserat, såsom vi ju är skapta för att göra, måste vår neuromotorik fungera. Neuromotorik är ett samlingsnamn för hur rörelsemönster i kroppens muskler och leder, styrda och reglerade av hjärnan, fungerar och påverkar hjärnans och kroppens funktion.

Neuromotorik är den växelverkan och det samberoende som råder mellan hjärnan och övriga kroppen. Vi kan genom att göra olika rörelser stimulera hjärnan att skapa nya kopplingar i hjärnans nät av nervtrådar. Ju bättre kvalitet vi har på våra nervförbindelser desto bättre fungerar och utvecklas vi, och desto bättre fungerar vår hjärna. Fungerar dessa kopplingar inte optimalt lägger det grunden till att nervsystemet vidmakthåller spänningsmönster som inte tjänar oss.

Ovan är ett utdrag ur Martin Fransson bok Din hälsokälla är du – utveckla dina fem hälsopelare

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.