Skip to main content

Vad är orsaken till ryggbesvär?

Det finns många sätt att se på vad som ligger bakom ryggbesvär. Ett sätt som vi kiropraktorer utgår från är att bedömma hur fysisk-, emotionell- och mental belastning (stress) påverkar oss och vår ryggrads funktion.

Nedsatt funktion som gör att vi inte tål ytterligare belastning vilket leder till b la olika former av ryggbesvär. För somliga sätter det sig som huvudvärk, nackspärr, nackvärk, ömmande axlar och andra får ett ryggskot med eller utan ischias.

Oberoende så handlar det om att först utesluta att det inte är någon bakomliggande sjukdomstillstånd och att genom undersökning finna ut om det är segmentell rörelse relaterad smärta, vilket är det vanligaste. Inom kiropraktiken letar vi efter störningar på rörelse funktionen som en del av det vi kallar en kiropraktisk Subluxation som ett samlingsnamn för tre aspekter av hur ditt system gestaltar sig när det är ur balans. Vi kiropraktorer tittar på alla tre för att skapa en förståelse för hur ditt nervsystem och din kropp fungerar tillsammans. Och vad därmed behöver för att återfå ökad balans i systemet som helhet. De tre aspekterna av subluxation är: 

Läs mer och förstå vikten av att se över hur väl din ryggrad fungerar och samverkar med hjärnan och övriga nervsystemet…


• Energi ineffektivitet i ditt system (dyspones). När du använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver t ex ligger med spända muskler trots att du borde vara avspänd. Ett annat exempel är när du står på två vågar med ett ben på vardera och lägger mer vikt på ena sidan trots att du tror att du står i balans. Du kan testa det genom att att gå med häl till tå som om du gick på lina medan du blundar.

• Obalans i ditt autonoma nervsystem (dysautonomia). Dina symtom förstådda utifrån regleringen av ditt autonoma nervsystem. Varje symtom kan förstås utifrån en förståelse av om ditt nervsystem fungerar överaktivt eller underaktivt. Så fort har något som kroniskt symtom som finner i nedan bild av stressbarometern är det ett troligt tecken på en obalans.

• Ökad eller minskad rörlighet i leder och muskler (dyskinesia). De platser som ömmar och är stela när vi undersöker ryggen, tillföljd av att ryggen håller mer spänning än nödvändigt.

Lär dig mer i nedan video.

 

En subluxation uppstår när vi kommit ur balans och inte klarar av att anpassa oss och återgå till ett mer balanserat tillstånd i förhållande till den stress vi exponerats för.

I fastlåst stressfysiologi är hälsa och läkande sällan möjligt och vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Enligt många stressforskare är bibehållen stressrespons skälet till så mycket som 95 % av all ohälsa. 

Vill du träffa oss för att se hur vi kan hjälpa dig kontakta oss på 08-796 96 88. Låt oss undersöka dig för att se om vi kan hjälpa dig med dina hälsoutmaningar. Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. Så bokar vi en tid för dig eller klicka på länken här nedan och boka en tid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.