Skip to main content

Sängvätning på natten hos barn och kiropraktik

Nattlig sängvätning

Sängvätning hos barn är något som är vanligt och jobbigt för såväl barnet och föräldrarna. Sängvätning är nästan lika vanligt som astma hos skolbarn och hör därför till de vanligaste kroniska hälsoproblemen i den åldern. Så mycket som 5 till 10 % av svenska sjuåringar kissar i sängen på natten.

Sängvätning är helt normalt hos småbarn, dock ju äldre de blir så skall det minska. Och runt 5 år skall det höra till undantaget mer än regel med sängvätning på natten. Det finns många faktorer som vi dagsläget inte vet om varför vissa barn drabbas.

En möjlig bidragande orsak som vi kiropraktorer tittar efter, är om det finns påverkan från ryggradens funktion som potentiellt kan störa funktionen. Huruvida dessa teorier stämmer eller ej, är fortfarande upp till forskningen att visa.

Det jag vill lyfta fram här är att kiropraktik har visat sig i flera fallbeskrivningar och i vår egna praktik, ha en god effekt på vissa barn med sängvätning. Det är långt i från alla, men när tydliga spänningar återfinns kring bäcken och/eller nacke så finner vi det ofta värt att utforska vilken effekt några behandlingar har av dessa spänningar, som behandlas med lätta tryck.. Detta baserat på erfarenhet och en studie som visade att 25% av de barn som fick kiropraktik fick en 50% förbättring. Att jämföras med kontroll gruppen som inte fick någon förbättring alls. Kiropraktik för barn är säkert.

I nedan video förklaras nattlig sängvätning (nocturnal enuresis) och vilken effekt kiropraktik har visat sig ha i några studier.

 

Läs mer

Enures, sängvätning i internmedicin
Två barn i varje skolklass med 7-åringar lider av enures
SVENSKA ENURESAKADEMIENS HEMSIDA

Vi finns här för dig

Vi kiropraktorer på Welledge arbetar främst med neurologiskt baserad kiropraktik och är vidareutbildade och tränade plus certifierade i tonala kiropraktor tekniker vilket inte är kopplat till det annars ofta förknippar med ett besök hos kiropraktorn, ”knäpp ljudet” som oftast kommer som en följd av en strukturell kiropraktik justering.

Även om detta är helt ofarligt är det många som tycker det är obehagligt. Med tonala kiropraktor tekniker arbetar vi annorlunda, detta gör att många väljer oss tillsammans med de speciella effekter som följer av detta sätt att arbeta.

Boka din kiropraktor konsultation här


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.