"Skogsbada" i natuens frekvenser och förbättra din hälsa

Allt fler av oss lever i storstäderna med mindre exponering för naturen och dess gynnsamma effekt på vår hjärnhälsa och övriga välbefinnande. Forskning visar på hur rytmen i naturfenomen som vi uppskattar att ta in med alla sinnen, hjälper vår hjärna och nervsystem att vara i balans. En sådan frekvens är det så kallade Schumann Resonance vid 7.83Hz, det jordmagnetiskafältets frekvens. Ta en stund idag och upplev naturen runt dig och låt dig ”stämmas” till 7.83 Hz och upplev lugnet. Läs mer om vikten av att vara i naturen och dess inverkan på oss…

 

Tänk dig jorden och naturen som en stämgaffel som vår biologi och dess rytmer kan stämma sig till. 7.83 Hz som exempel motsvarar att hjärnan genererar mer Alfavågor, vilket är förknippat med lugn och ro med tillgång till såväl yttre som inre miljö.

Idag när vi lever i storstäder med dess olika konstruktioner, inte minst den elektormagnetiska ”smoggen” EMF som skapar mycket snabbare frekvenser och stör kvaliteten på de frekvenser som naturen och jorden alstrar. Och som vi ”stämt” vår biologi till genom årmiljoner, medans vi nu stämmer oss allt mer till mekaniska och elektroniskt alstrade snabba frekvenser.

Forskning visar på hur viktigt det är för vår hälsa att vara i naturen. När vi omger oss med träd, växter och vatten så sjunker vår puls och andningen blir mer lugn och regelbunden i synk med vår puls, plus halterna av kortisol sjunker (vårt långtidsverkande stresshormon). Det har visat sig att patienter som får exponering av skog och vatten tillfrisknar snabbare och behöver inte lika mycket smärtlindring.

En annan studie visade att de som bodde i storstaden med närhet till grönområden skattade sig som gladare än de som inte hade grönområden i sin närhet.

Ytterligare en intressant studie visade att barn som vuxit upp i höghus med tillgång till grönområden hade bättre minne, fokus och impulskontroll. De mådde överlag bättre än de barn som vuxit upp i områden utan lika lätttillgänglig tillgång till grönområden. 

”Skogsbada”

I Japan där många lever i Megacities, ägnar allt fler sig åt nått som på japanska kallas Shinrin yoku: ”skogsbadande”. Genom promenader på speciellt arrangerade stigar genom skog/park, tas skogen in med alla sinnen genom rörelse, syn, dofter, känsel, hörsel och även smaker.

Tester gjorda på personer som fick ”skogsbada” visade att de immunceller som kallas NK-celler
(natural killer-celler) ökade antal med uppemot 40%. Även efter en månad var de fortfarande
15% högre än vid starten. De som fick göra vandringar i stadsmiljö fick inga effekter på NK-cellerna.

Om vi då inte ”hinner” vara i naturen i vårt hektiska storstadsliv, vad göra?

 1. Ett sätt är att sova med cypressolja i sovrummet. I en studie visade det sig att de som andades in cypressolja under natten minskade sina stressnivåer, mätt som nivån av adrenalin i urin, under natten och ökade antalet NK-celler med 20%. I kontrollgruppen sågs inga förändringar.
 2. Ett annat alternativ är att och omge sig med ”naturljud”, som att titta på naturfilmer, skaffa ett akvarium.
 3. Modern teknologi kan användas för att sätta samman ljud- och ljuslandskap som försätter hjärnan och övriga kroppen i tillstånd som liknar de när vi är i naturen.

Du kan testa BrainTap med dess ljus & ljud utrustning som stimulerar hjärnan att försättas i den typen av tillstånd som vi upplever när vi är naturen. Kom in och testa ett 7.83 Hz program och upplev det tillhörande lugnet hos oss på Welledge, ring och boka en tid på 08-796 96 88.

Om du inte har vägarna förbi så kan du via denna länk få ett gratis 7-dagars test av BrainTap

 

Källor

Tidningen Holone  
Environ Health Prev Med 15:9–17; 2010


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
  Hitta oss på sociala medier

  Copyright Welledge ©
  web by Marc Neander