logotype

Grunden för hälsa som alla borde veta om

Hälsa är kroppens naturliga tillstånd och hälsa och läkning är något vi kan välja att stödja. Du kan välja att hjälpa din kropp och ditt system att röra sig mot hälsa, att röra sig mot sitt ursprungliga tillstånd.

För att det ska bli lättare för dig finns det några grundpremisser om hälsa att utgå från:

  • Kroppen är ett självläkande och självreglerande system, organiserat av nervsystemet som eftersträvar balans och därmed hälsa.

  • Allt levande, människosläktet inräknat, består av celler som samverkar i harmoni för att främja hälsa.

  • Våra celler är programmerade för att 100 % av tiden fungera optimalt och skapa hälsa.

  • Det är våra val och vår miljö som avgör om vi förser oss själva med de rätta ingredienserna för hälsa, och om vi gör detta i rätt ordning och i rätt proportioner.

  • Alltså: Hälsa är per definition optimal cellfunktion, styrt av nervsystemet, som så optimalt som möjligt anpassar oss till vår inre och yttre miljö.

    Om vi lägger en cell i en labbskål tillsammans med näring kommer den att röra sig mot näringen. Om vi däremot lägger något giftigt i skålen kommer cellen att röra sig bort från giftet. Den intelligensen är inbyggd i alla dina ca 100 triljoner celler, alla koordinerade av nervsystemet. Kroppens instinkt är alltså att välja det friska och det som vill utvecklas. Om vi vill kan vi både vara del av och påskynda den processen.

Livet anpassar sig ständigt till det tryck som det utsätts för. Om detta sker medvetet eller omedvetet är dock frå- gan. Det är det trycket, evolutionen, som har lett fram till oss, Homo sapiens sapiens, som betyder ”den som är vis beträffande sin egen vishet”. Homo sapiens sapiens är människan som är medveten om sin egen medvetenhet.

Vi kan idag, menar jag, välja att vara en aktiv del av evo- lutionen och genom medvetna val bidra till att den når nya, oanade höjder. Vi kan välja att vara just så visa som vi har möjlighet till. Vi kan välja hälsa, och vi kan välja expansion.

Det här är inledningen till första kapitlet i min bok ”Din hälsokälla är Du” där går vi igenom vad som förutsätter samt främjar hälsa. Vi tittar närmare på hur vi kan uppmuntra det friska; att vi genom att välja rätt hälsorecept faktiskt har möjligheten att göra ohälsa till något som är frånvarande i våra liv.

Vad kan du i detta nu välja för att må bättre? Är det att ta en tupplur? Äta något din kropp behöver? Göra något roligt? Läsa vidare i den här boken?

Beställ den då här och få bonusar värda över 1500 kr.

 

 

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier