Skip to main content

En historia om synen på vårt immunsystem

Som du kanske vet är det kroppens elektriska system (nervsystemet) som är en del av processen som styr och optimerar din immunitet. Ditt nervsystem är som en flygledare som leder immunsystemets armé att upptäcka och eliminera inkräktare.

Ju mer effektivt ditt immunsystem är, desto mindre troligt är det att du får någon bakterie eller virus som utvecklas. Som du antagligen har gissat, när ditt immunsystem inte fungerar som det borde, är det inte annorlunda än att ha en 100 watts glödlampa som arbetar med 50% – som om den satt fast halvvägs på dimmern. Låter det vettigt?

Historiken om Balansen mellan inre och yttre miljö

Det finns olika perspektiv vi kan ta kring hur vår kropps samverkan med miljön fungerar och dess effekt på vår hälsa. Går vi tillbaka i historien så finner vi denna intressanta berättelse.

Infektioner uppstår endast i bördig jord enligt Claude Bernard, fysiologiens fader och en av världens stora forskare på 1800-talet. Han är berömd för sitt koncept att vår ”milieu interieur” – vår inre miljö – var nyckeln till hälsa. Ett koncept som sedermera kom att utvecklas till den inre homeostasen av Walter Cannon i sin bok The Wisdom of the Body, en av stressforskningens grundläggande verk.

Detta var i motsatts till Pasteur och Kochs teori om sjukdom, som ansåg att bakterien var primär orsak till sjukdom, oavsett individens hälsa. Intensiv oenighet bland forskare uppstod över denna fråga.

Ändå på sin dödsbädd sade Louis Pasteur 1895 till sin vän professor Renon: ”Bernard hade rätt, bakterier är ingenting, den inre miljön är allt.”  

Idag vet vi att det är mer av en balans mellan de två. Olika virus, bakterier, svampar etc är mer smittsamma än andra och olika människor har olika starka immunsystem, inte minst beroende på ålder och livsstil.

Det finns mycket vi vet om vårt immunsystem och det finns mycket mer att lära och förstå hur alla kroppens system samverkar med varandra och vilka faktorer som främjar vår övergripande hälsa och välbefinnande.

Den andra sidan av ekvationen är att förse din kropp med vad den behöver funktionellt och näringsrikt. Du har hört det tusen gånger … få tillräckligt med sömn, håll dig borta från sockerhaltiga livsmedel, dricka mycket vatten, osv. Många anser det viktigt att ta tillskott som hjälper till att stödja ditt immunsystems funktion.

För detta rekommenderar vi:
ImmunBalans https://welledgenutrition.vitamera.se/Product/Product/4161

Probiotika https://welledgenutrition.vitamera.se/Product/Product/1111

Symptom är en del av en läkande process. Som Hippocrates sa: ”Vi kallar dem sjukdomar men symtom är botemedel mot sjukdomar.”

Ovan är perspektiv som kan vara av värde att känna till.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.