Skip to main content

Stress –hur mäter du den?

Precis som du kan mäta din puls i samband med din träning och därigenom förbättra din träning och återhämtning. Så kan du även mäta din pulsvariation för att se hur stressad du är och bygga upp din motståndskraft mot stress. Lär dig mer i denna artikel om stress, hjärtrytmensvariation och kiropraktik.

Som du säkert vet så styr ditt nervsystem din hjärtfrekvens. Det är en av de många smarta saker som din kropp gör utan att du behöver tänka på det. Ditt nervsystem ökar eller minskar din hjärtfrekvens baserat på kroppens behov, och detta kallas hjärtfrekvensvariation (HRV).

De flesta vet att det är viktigt att ha en hälsosam hjärtfrekvens – du vill inte ha den för snabb och du vill inte ha den för långsam. Det ger dina vitala organ blod och syre som du behöver för att överleva. Din hjärtrytm är dock inte konstant t ex 70 slag per minut hela dagen varje dag; den förändras baserat på om du vilar eller tränar, om du är glad eller arg, nervös eller avslappnad. Dessa förändringar i hjärtfrekvensen kan mätas med något som kallas hjärtfrekvensvariation eller HRV.

HRV styrs av ditt nervsystem (består av din hjärna, ryggmärg och alla nerver som går till varje vävnad och cell i din kropp), speciellt den del av nervsystemet som är automatisk, som vi inte behöver tänka på, som att andas. En bra HRV (en hög) antas spegla ett hälsosamt hjärta och en kropp som kan svara och anpassa sig till dess miljö och behov.

Det är viktigt att din hjärna vet vad som händer i och runt din kropp så att den kan veta när du ska öka eller minska din hjärtfrekvens, och den måste göra det snabbt. Till exempel, om du blir rädd, eller plötsligt behöver springa riktigt snabbt, kommer ditt nervsystem snabbt att behöva öka din hjärtfrekvens så att det kan pumpa tillräckligt med blod till dina muskler så att du kan springa. Men när du sover eller slappnar av vill du inte att pulsen ska fortsätta att slå så snabbt eftersom det inte är bra för dig, så din hjärna känner av detta och anpassar pulsen efter situationen.

Vi vet nu, från många neurovetenskapliga forskningsstudier, att när din ryggrad inte rör sig ordentligt, ändrar detta hur din hjärna kan känna av vad som händer i och runt din kropp och hur den kontrollerar din kropp (ref. 1-3).

Om lederna i ryggraden inte rör sig ordentligt (vad kiropraktorer kallar för att vara subluxerad) kan detta påverka hur bra du kan känna vad som händer i och runt dig och hur bra du kan respondera på din miljö. Forskning har visat att när en kiropraktor sedan försiktigt justerar dessa subluxationer hjälper det hjärnan att mer exakt ”se” vad som händer i och runt kroppen. Så när du blir justerad av din kiropraktor kan det hjälpa dig att kunna svara an och anpassa dig till din miljö bättre och hålla dig balanserad och frisk.

Vad säger forskningen om kiropraktiskvård och hjärtfrekvensvariation (HRV)?

Forskare har tittat på många av de studier som har gjorts på effekterna av kiropraktiskvård på HRV och sammanfattat dem (ref. 4). Resultaten visar att kiropraktiskvård påverkar HRV, och i synnerhet verkar det öka den läkande och lugnande sidan av vårt autonoma nervsystem, det parasympatiska nervsystemet!

I en studie (ref. 5) fick forskare 96 olika kiropraktorer att mäta HRV före och efter kiropraktiska justeringar på 8 olika patienter och efter 4 veckor på 2 av sina patienter. Sammantaget hade 539 vuxna registrerat sin HRV före och efter justeringarna och 111 vuxna fick sin HRV registrerad under fyra veckors kiropraktiskvård.

De fann att i båda dessa grupper av vuxna fanns förbättringar i deras HRV-mätningar och att i gruppen som fick justeringar under fyra veckor förblev dessa förbättringar konstant under den tiden.

Dessa studier tyder på att till och med bara en justering kan påverka en viktig del av vårt nervsystem som styr vår hjärtfrekvens, vilket representerar hur väl vår kropp kan svara an på vår miljö och anses vara ett mått på någons anpassningsförmåga och allmänna hälsa.

Sammanfattningsvis är att i det för många med stressiga, snabba liv som många lever idag verkar ett kiropraktiskt omhändertagande öka den ”läkande och lugnande” sidan av vårt autonoma nervsystem. Om du är intresserad av god hälsa, förbättrad anpassningsförmåga och vill svara an bättre på stress, överväg då att komma till oss på Welledge. Och se till att din ryggrad och nervsystem fungerar så bra så att du kan fungera ditt bästa!

Nedan korta animation summerar det hela väl….

 

Welledge program för ett mer balanserat nervsystem

På Welledge har jag arbetat med att väva in mätningar av HRV och andra fysiologiska markörer på stress och återhämtning sen starten 2005. Och i de olika programmen vävs biofeedback och neurofeedback in som en del av Welledge Kiropraktiska omhändertagande.

Du lär dig då b la träna hur du själv förbättrar din egna HRV med stöd av biofeedback, så du kan se i realtid vad som förbättrar kontra försämrar den.

Precis som olika studier visat så ser jag hos våra kunder hur deras HRV förbättras under loppet av ett program och hur det överensstämmer med ökat välbefinnande och minskade symtom.

Varmt välkommen att boka en första konsultation till mig via nedan länk där även kan mäta din HRV.

Boka tid

OBS! Denna information tillhandahålls för utbildningsändamål. Det är inte avsett att vara professionell rådgivning av något slag. Vi uppmuntrar dig att fatta dina egna vårdbeslut baserat på din egen efterforskning och i samarbete med kvalificerad vårdgivare.

Referenser

 1. Uthaikhup S, Jull G, Sungkarat S, et al. The influence of neck pain on sensorimotor function in the elderly. Arch Gerontol Geriatr 2012;55(3):667-72. doi: 10.1016/j.archger.2012.01.013 [published Online First: 2012/02/22]

2. Haavik H, Murphy B. The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kinesiol 2012;22(5):768-76. doi: 10.1016/j.jelekin.2012.02.012 [published Online First: 2012/04/10]

3. Treleaven J. Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement control. Man Ther 2008;13(1):2-11.

4. Amoroso Borges BL, Bortolazzo GL, Neto HP. Effects of spinal manipulation and myofascial techniques on heart rate variability: A systematic review. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2018;22(1):203-08. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.09.025

5. Zhang J, Dean D, Nosco D, et al. Effect of Chiropractic Care on Heart Rate Variability and Pain in a Multisite Clinical Study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2006;29(4):267-74. doi: 10.1016/j.jmpt.2006.03.010


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.