Din rygg kan vara en källa till din hälsa

Vad de flesta borde veta om sin rygg, men aldrig fick lära sig i skolan.

Har du funderat på varför de flesta går omkring och är spända och stel i ryggen. Många lider dessutom av smärta och värk som en konsekvens av sina stela och spända ryggar.

Hur mår din rygg?

Lär dig vad som skiljer en bra rygg mot en rygg med besvär. 

Och vad som kan göra åt din rygg om den inte är i kategorin av bättre ryggar.

Motsatsen till hälsa, sjukdom, är per definition frånvaro av optimal cellfunktion eller frånvaro av cellfunktionens strävan att anpassa sig till miljön. Sjukdom är brist på hälsa precis som mörker är brist på ljus.

Tänk dig att du är i ett väl upplyst rum och rummet intill är mörkt. Om du öppnar dörren mellan rummen, skulle då mörkret fylla det ljusa rummet eller skulle ljuset tränga in och lysa upp det mörka rummet? Mörker är enbart frånvaro av ljus. Detta är lika självklart som att det inte finns sjukdom utan endast frånvaro av hälsa. Så, om du vill ha en bättre hälsa, ska du då ta bort ”sjukdomen/symtomen” eller följa de recept som skapar ökad hälsa (mer ljus)?

Svaret är rätt självklart eller hur.

Låt oss använda denna metafor vidare….

En aspekt av det ”nedsatta ljuset”, är det vi kiropraktorer kallar en subluxation (sub=under, lux=ljus dvs mindre ljus).

När flödet av information hämmas mellan hjärnan och övriga kroppen så kan vi betrakta det som att det är mindre upplyst för våra system att samverka på bästa sätt. Informationen som skall flöda i nervtrådarna störningsfritt precis som datan i en fiberoptisk kabel (ljuskabel), är påverkad.

Det är detta vi kiropraktorer är tränade att hitta källan till var kan vi lysa upp flödet igen och var kan vi ta bort det som stör flödet av ljus.

En subluxation uppstår när vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss, då uttrycker vår kropp det på några för oss inom kiropraktiken välkända sätt. Subluxation är ett samlingsnamn för tre aspekter av hur ditt system gestaltar sig när det är ur balans.

Vi kiropraktorer tittar på alla tre för att skapa en förståelse för hur ditt nervsystem och din kropp fungerar tillsammans. De tre aspekterna av subluxation är:

 • Energieffektiviteten i ditt system (dyspones). När du använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver. Enkelt test är kan du stå på ett ben i en minut och blunda utan att svaja överdrivet? Om inte, så har just ett tecken på subluxation.

 • Obalans i ditt autonoma nervsystem (dysautonomia). Dina symtom förstådda utifrån regleringen av ditt autonoma nervsystem. Varje symtom kan förstås utifrån en förståelse av om ditt nervsystem fungerar överaktivt eller underaktivt.

 • Ökad eller minskad rörlighet i leder och muskler (dyskinesia).


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
  Hitta oss på sociala medier

  Copyright Welledge ©
  web by Marc Neander