logotype

Din rygg kan vara en källa till din hälsa

Vad de flesta borde veta om sin rygg, men aldrig fick lära sig i skolan.

Har du funderat på varför de flesta går omkring och är spända och stel i ryggen. Många lider dessutom av smärta och värk som en konsekvens av sina stela och spända ryggar.

Hur mår din rygg?

Lär dig vad som skiljer en bra rygg mot en rygg med besvär. 

Och vad som kan göra åt din rygg om den inte är i kategorin av bättre ryggar.

Motsatsen till hälsa, sjukdom, är per definition frånvaro av optimal cellfunktion eller frånvaro av cellfunktionens strävan att anpassa sig till miljön. Sjukdom är brist på hälsa precis som mörker är brist på ljus.

Tänk dig att du är i ett väl upplyst rum och rummet intill är mörkt. Om du öppnar dörren mellan rummen, skulle då mörkret fylla det ljusa rummet eller skulle ljuset tränga in och lysa upp det mörka rummet? Mörker är enbart frånvaro av ljus. Detta är lika självklart som att det inte finns sjukdom utan endast frånvaro av hälsa. Så, om du vill ha en bättre hälsa, ska du då ta bort ”sjukdomen/symtomen” eller följa de recept som skapar ökad hälsa (mer ljus)?

Svaret är rätt självklart eller hur.

Låt oss använda denna metafor vidare….

En aspekt av det ”nedsatta ljuset”, är det vi kiropraktorer kallar en subluxation (sub=under, lux=ljus dvs mindre ljus).

När flödet av information hämmas mellan hjärnan och övriga kroppen så kan vi betrakta det som att det är mindre upplyst för våra system att samverka på bästa sätt. Informationen som skall flöda i nervtrådarna störningsfritt precis som datan i en fiberoptisk kabel (ljuskabel), är påverkad.

Det är detta vi kiropraktorer är tränade att hitta källan till var kan vi lysa upp flödet igen och var kan vi ta bort det som stör flödet av ljus.

En subluxation uppstår när vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss, då uttrycker vår kropp det på några för oss inom kiropraktiken välkända sätt. Subluxation är ett samlingsnamn för tre aspekter av hur ditt system gestaltar sig när det är ur balans.

Vi kiropraktorer tittar på alla tre för att skapa en förståelse för hur ditt nervsystem och din kropp fungerar tillsammans. De tre aspekterna av subluxation är:

  • Energieffektiviteten i ditt system (dyspones). När du använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver. Enkelt test är kan du stå på ett ben i en minut och blunda utan att svaja överdrivet? Om inte, så har just ett tecken på subluxation.

  • Obalans i ditt autonoma nervsystem (dysautonomia). Dina symtom förstådda utifrån regleringen av ditt autonoma nervsystem. Varje symtom kan förstås utifrån en förståelse av om ditt nervsystem fungerar överaktivt eller underaktivt.

  • Ökad eller minskad rörlighet i leder och muskler (dyskinesia).

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier