Skip to main content

Hur väl syresätter du dina celler?

Lär dig ett enkelt test för att se om du använder luften du andas på ett sätt som gynnar din hälsa. Och lär dig en enkel andningsövning för att förbättra hur du nyttjar syret till dina celler. Resultatet är ofta att du blir piggare och gladare. Många märker hur olika symtom försvinner.

Din andning

Andningen är viktig för vår hälsa. Den kan dessutom ge viktig information om vår hälsostatus, hur vi håller spänningar i kroppen och mycket, mycket mer. 

Vi använder oss av ”breath-holding test” på Welledge, d.v.s. hur länge du bekvämt kan hålla andan efter normal andning och efter utandning. Den ryske läkaren Buteyko och hans medicinska kollegor testade fler än 250 000 sovjetiska och ryska patienter med ”breath-holding test” och fann att följande förhållanden generellt stämde för sina patienter:

1-10 sek – allvarligt sjuk, kritiskt och döende patienter, vanligen på sjukhus
10-20 sek – sjuka patienter med hälsoproblem och, ofta, på daglig medicinering
20-30 sek – människor med genomsnittlig hälsa och oftast utan allvarliga kroniska hälsoproblem
40-60 sek – mycket god hälsa
Över 60 sek – perfekt hälsa, då kroniska sjukdomar är praktiskt taget omöjliga

Obs. Ibland har människor dåliga resultat (mindre än 20 sek), men de lider inte av kroniska sjukdomar. Dessa människor har inte genetiska anlag för kroniska sjukdomar (de har bra gener), men de låga värdena på ”breath-holding test” äventyrar säkert deras hälsa, kondition och livskvalitet.

Hur lång tid kan du hålla en naturlig andningspaus?
Andas normalt och andas ut normalt. Du ska sen vila på utandningen (genom att hålla för näsan) och göra det så länge det känns bekvämt. Ta tiden och se hur länge du naturligt kan hålla en andningspaus. Vid första känsla att du vill andas in, så stoppa tiden och andas in. Om du känner att du behöver andas djupare än normalt och inte återgår till en andningsrytm som den du hade innan testet, så har du inte känt in när du egentligen borde ha andats in.

Gör detta test morgon och kväll i sängen för att följa din egna status. Det är även spännande att mäta hur resultatet ändras före och efter man ätit. Före och efter träning, behandling, andningsövningar.

Om du klarar av att hålla andan i ungefär 40 sekunder, har du en normal andning (med ca 5-7 L / min ).
Om du klarar av att hålla andan i 20 sekunder, andas du för 2 personer eller två gånger mer än den medicinska normen.
Om du klarar av att hålla andan i 10 sekunder eller mindre, andas du minst för 4 personer. 

Vad vi funnit på Welledge är att resultatet av ”breath-holding test”förbättras väsentligt före och efter ett besök hos oss och än mer efter ett genomgånget program. Vi kan varmt rekommendera dig att komma in och mäta dina fysiologiska värden med de olika tester och mätutrustning vi har hos oss.

Här är en enkel andningsövning du kan göra för att förbättra dina värden. Kommentera gärna vad du fick för resultat och hur de förändrades av att göra denna övning.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.