Skip to main content

Tap into your Brains potential with BrainTap

In this podcast Dr Martin Fransson talks with Dr Patrick Porter the founder of BrainTap and we explore the effects of light, sound and guided verbalisations to change our brain.

You will learn some of the research behind this Technology and how it can be assist you in achiing your targets in Health as well as increased success in your wished life arena.

Click this link for a free 15-day trial of BrainTap.

To test the full BrainTap equipment please schedule an appointment at one of the below Clinics:

Welledge 
Kornhamnstorg 6
Old Town in Stockholm
Phone: +46 (0)8 796 96 88
email: info@welledge.se
webb: welledge.se

Eureka i Dalarna
Borlänge:
Sveagatan 15, 3tr
784 33 Borlänge

Phone: 0243-23 30 60
email: info@eurekadalarna.se
webb:eurekakiropraktikdalarna.se


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.