Skip to main content

Biofeedback träning i Gamla stan Stockholm –Träna din Hjärna

Tiden är här då vi kan gå och träna, inte bara våra kroppar, utan våra hjärnor, för att minska ADHD, depressioner, kronisk smärta och hantera beroenden. Till och med för att förbättra vårt minne, tänkande och öka vår intelligens.

Dr. Tracey som bl a leder ”the Laboratory of Biomedical Science at the North Shore-LIJ Research Institute”, har i en serie av studier sedan år 2000, visat att genom stimulering av vagus nerven, kan vi dämpa kroniska inflamationer. Vagus nerven kommer från hjärnstammen, går vidare till vår mage och regulerar hjärtrytm, andning och matsmältning.

I en studie från 2006, visar Dr Tracey på att det finns en direkt koppling mellan en del av hjärnan, via vagus nerven, till immunsystemet. Denna koppling skall reflexmässigt aktiveras vid inflamationer för att dämpa de. När så inte sker, så som vid långvarig stress kan inflamationer löpa amok.

Meditation och biofeedback, som syftar att påverka hjärtrytmen, är indirekta tecken på hur vi kan påverka vår hjärnas koppling till denna reflex. Dr. Tracey tror att människor kan träna upp sin förmåga att med träning lugna sina hjärnor och på så sätt reglera immunsystemet att läka ut sjukdomar och inflamationer. Att lugna sinnet kan till och med minska spridningen av cancer. Vissa typer av cancer sprider sig nämligen när stress hormonet noradrenalin är höga, säger forskning gjord av Dr. Glaser.

Att lära oss att medvetet påverka våra egna hjärnvågor kallas för neurofeedback en form av biofeedback. Utvecklingen inom detta område går rasande fort i takt med att datorer och hjärnforskning de senaste åren exploderat.

Neurofeedback och Biofeedback träning verkar minska ADHD och depression och till och med förbättra prestationsförmågan hos friska hjärnor. Vid biofeedback, ser och hör du information från din kropp via mätinstrument som du annars kanske inte skulle vara medveten om. Detta ger möjlighet att lära sig att självreglera funktioner som annars ligger utanför vår medvetna kontroll. Skifta från stresstillstånd till återhämtning, på kort tid med ökad effektivitet.

Denna form av mental träning används allt oftare för att träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD. De lär sig att med stöd av biofeedback dataspel träna sig att ändra sin hjärnfunktion till tillstånd som befrämjar fokus och koncentration.

Träning av detta slag har bl a använts för att öka minneskapaciteten hos vanliga individer, utförda av David Vernon. Vid Royal College of Music i London tränades unga elit musiker med biofeedback och lärde sig att ändra sina hjärnvågor till ökad effektivitet. Efter denna form av träning ökade deras musik kapacitet exponetielt enligt expert bedömare. Ökningen skedde inom så olika områden som musik förståelse, kreativ tolkning, de gjorde även allt färre misstag.

Träning i mer tradionell form så som konditionsträning, har även visat sig påverka hjärnan på ett mycket positivt vis. Träning har minst lika god effekt för depresion som medicinering. Träning ökar även minnneskapaciteten och hjärnans flexibilitet att lära sig nya saker. Effekten är omedelbar och fortsätter att förstärkas med regelbunden träning. Vi kan med träning synbarligen åldras långsammare såväl fysiskt som mentalt.

Det finns allt mer bevis för hur vi själva kan ta kommandot över våra liv och skapa de tillstånd vi önskar för ökat välbefinnade. Dock får vi bästa resultatet om vi gör det kontinuerligt och i ett proaktivt skede. Träna idag och skörda frukten så väl idag som senare i livet. En aktiv livsstil gynnar sig på sikt när allt fler lever allt längre liv, visar forskningen.

På Welledge i Gamla stan Stockholm har vi redan sen starten 2005 integrerat neurofeedback och biofeedback träning som en del av våra program.

Den senaste utrustningen vi använder som du kan koppla till din smartphone eller platta via bluetooth är MUSE. Den ger feedback direkt från hjärnan (EEG) och stödjer dig att se hur väl du försätter dig i olika tillstånd som främjar närvaro, fokus och god återhämtning. Muse är ett kul designat huvudband som du kopplar trådlöst till din smartphone eller platta. Du kan beställa den och läsa mer här

 

www.choosemuse.com

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.