Skip to main content

Uppgradera din Hjärna

Reboot Your Brain

En kiropraktisk justering kan jämföras med att bryta ett ogynnsamt mönster i hjärnan och ge den bättre programkod. Vilket förbättrar kommunikationen mellan din hjärna och övriga kroppen och dess omgivning. Det är ungefär som att starta om en dator efter en uppdatering av operativsystemet.

Vi vet att din hjärna tar emot information om din kropp från omgivningen, från dina sinnesorgan – som dina ögon, öron och näsa.

Men visste du att musklerna i din kropp också är känselorgan?1 När din kropp rör sig sträcker sig musklerna, och denna information skickas till din hjärna, så att den vet vad din kropp gör.2 3

När du tänker på muskler tänker du förmodligen på dina biceps och triceps. Du kommer inte nödvändigtvis att tänka på de små musklerna nära din ryggrad och skalle.

Dessa små muskler spelar faktiskt en mycket viktig roll – de talar om för din hjärna vad din ryggrad gör, vilket representerar vad din kroppsstomme gör.

Men om dina ryggradssegment börjar röra sig på ett dysfunktionellt sätt – till exempel på grund av en skada eller dålig hållning – blir kommunikationen mellan dina ryggradsmuskler och din hjärna förvrängd, vilket innebär att du har ett kommunikationsavbrott mellan din hjärna och din kropp. 1

Om dina ryggradssegment inte rör sig korrekt kan det orsaka en bakgrundsstörning för din hjärna eller så kanske din hjärna inte får tillräcklig bra information om vad som händer i din kropp och måste därför fylla i detta tomrum.1

Låt oss utforska en liknelse. Föreställ dig för ett ögonblick att du har bott i ett hus hela ditt liv, och i det här huset finns en lång korridor utan fönster. I slutet av korridoren finns det elektriska säkringsskåpet. Föreställ dig nu att strömbrytaren till lamporna har gått och du hamnar i totalt mörker. Skulle du vara helt hjälplös?

Eller kan du gå ner i korridoren och slå på strömbrytaren igen?

Självklart kan du det! Du har bott där hela ditt liv. Du skulle veta ungefär hur lång korridoren var och hur bred den var. Du skulle kunna ta dig ner dit och tända lamporna igen. Din hjärna är precis så smart.

Den kan fungera även om det finns delar av din kropp som den inte kan ”se”. Det kommer att kunna fungera och kontrollera dessa delar av din kropp på grund av tidigare erfarenheter.

Men föreställ dig nu att innan ljusen slocknade hade dina barn lämnat en cykel i den långa korridoren som du inte hade sett. Vad skulle hända i det scenariot? Du skulle troligen ramla och skada dig själv. Detta är vad som händer när hjärnan inte är helt medveten om vad som pågår någonstans i kroppen. Du kan hamna i en olycka eller skada dig själv.

Det är här din kiropraktor kommer in. En kiropraktor identifierareventuella dysfunktionella ryggradssegment, eller vad vi kallar vertebrala subluxationer, som sedan adresseras för att återställa sund funktion. Detta kan förbättra kommunikationen mellan din hjärna, din kropp och dess omgivning.

När din hjärna mer effektivt kan uppfatta vad som händer inifrån och ut, kan den bättre kontrollera din kropp för den aktuella situationen och flytta musklerna i rätt ordning. 1 4 5

Det betyder att din kropp rör sig mer exakt, att du råkar troligen ut för färre olyckor och att du kan fungera och prestera på bästa sätt.

Boka gärna en tid för en första kiropraktor konsultation via nedan länk.

Boka tid
  1. Haavik H, Murphy B. The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kinesiol 2012;22(5):768-76.
  2. Pickar JG. Neurophysiological effects of spinal manipulation. Spine J 2002;2(5):357-71.
  3. Pickar JG, Bolton PS. Spinal manipulative therapy and somatosensory activation. J Electromyogr Kinesiol 2012;22(5):785-94.
  4. Haavik H, Murphy B. Subclinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint position sense. J Manipulative Physiol Ther 2011;34(2):88-97.
  5. Holt KR, Haavik H, Lee AC, et al. Effectiveness of chiropractic care to improve sensorimotor function associated with falls risk in older people: A randomized controlled trial. J Manipulative Physiol Ther 2016;39(4)267-78
  6. Haavik H, Kumari N, Holt K, Niazi IK, Amjad I, Pujari AN, Türker KS, Murphy B. The contemporary model of vertebral column joint dysfunction and impact of high-velocity, low-amplitude controlled vertebral thrusts on neuromuscular function. Eur. J. Appl. Physiol. 2021;121(10):2675-2720. 10.1007/s00421-021-04727-z.
  7. Haavik H, Niazi IK, Kumari N, Amjad I, Duehr J, Holt K. The potential mechanisms of high-velocity, low-amplitude, controlled vertebral thrusts on neuroimmune function: A narrative review. Medicina (Kaunas, Lithuania). 2021;57(6). doi:10.3390/medicina57060536

Brain plasticity, Hjärnan, kiropraktik


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.