Skip to main content

Uppvarvad och svårt varva ner?

Är du som de flesta jag möter i mitt arbete?
Att du känner dig alltför ofta uppvarvad och när du väl borde varva ner så har du svårt för det?

Lär dig då vad konsekvenserna blir och vad du kan göra åt det.

Om ditt nervsystem inte kan återhämta sig effektivt betyder det att ditt system inte längre fungerar på ett naturligt och otvunget sätt. Det kan helt enkelt inte hantera alla aktiviteter och stressmoment i ditt liv utan att förbruka mer energi än vad som är hälsosamt. Detta kallas dyspones. Energi som var ämnad för tillväxt och läkning måste istället användas till att få systemet att fungera så gott det går. Ditt system är nu obalanserat eller stressat.

Vi har tre olika nivåer av obalans: mild, måttlig och allvarlig obalans. Dessa tre begrepp kan tillämpas på alla obalanser i dig. Dessutom grupperar man obalansen i fyra grupper och tillstånd: överaktivt, underaktivt, instabilt eller utmattat. Vi ska börja med att titta på dessa fyra grupperna av tillstånd för att sedan gå igenom dels vad som orsakar vilken nivå av dessa du ligger på, och dels hur du känner igen på vilken nivå du är. Jag börjar med….

Överaktivt tillstånd

Överaktivt tillstånd innebär att vårt sympatiska nervsystem (fight & flight, som alltså ger energi) blir mer aktivt samtidigt som vårt parasympatiska nervsystem (läkning och återhämtning) hämmas (blir mindre aktivt). Under kort tid fungerar detta bra, men vi är inte skapta för att aktivera det sympatiska nervsystemet mer än under, på sin höjd, några timmar per dag. Att vara i det tillståndet kräver nämligen höga energinivåer.

Det överaktiva tillståndet är det vanligaste mönstret som nervsystemet fastnar i, detta till följd av vårt samhälles stressiga livsstil. Vi vet idag att det sker på grund av brist eller överskott på stressorer från vår kost, våra rörelser och våra tankar. Några exempel på vanliga stressorer är för mycket stillasittande, monotona rörelser, för mycket socker i vår kost, ständig oro för att inte hinna med, en känsla av otillräcklighet. Frågan som du behöver ställa dig är vilka belastningar (stressorer) du har i ditt liv, vilka du kan ändra och vilka du behöver finna en motvikt till.

Klassiska tidiga tecken på att du är i ett överaktivt tillstånd är att du är mer uppe i varv än vad som behövs i situationen och att du har svårt att komma ner i varv när du själv vill. Andra är svårigheter att somna och orolig sömn, samt att oftast vara väldigt trött med en känsla av att inte vara utvilad när du vaknar på morgonen. Det är även vanligt med nedsatt sexlust och impotens. Effekterna på immunsystemet visar sig ofta som frekventa förkylningar.

Vid ihållande stress stannar kroppen kvar på den uppvarvade förhöjda beredskapsnivån under längre tid än vad som var biologiskt avsett. Detta skadar systemet. Följden av ihållande överaktivitet kan leda till: oro, tarmproblem, hjärtklappning, kalla och fuktiga händer, snabb andning, hög puls, spända muskler, gnisslande tänder, orolig sömn, dålig social medvetenhet, försämrad fattningsförmåga, försämrad förmåga att uttrycka känslor, återkommande infektioner, ofokuserade tankar, högt blodtryck, avtagande läkningsförmåga och snabbare åldrande.

Kom nu ihåg att varje så kallad “sjukdom” är ett resultat av antingen ett överstimulerat eller understimulerat system.

Tecknen och symtomen för det överaktiva tillståndet grupperas sedan i olika kombinationer och ges olika sjukdomsnamn. I själva verket är de ingenting annat än uttryck för ett system som kommit ur balans och hamnat i ett ihållande överenergiskt tillstånd som inte förmår självreglera sig tillbaka till balans. Det är förvisso så att du kan behandla de här tecknen och symtomen med olika former av vård (medicin och/eller kirurgi). Men det är inte en åtgärd som gör att du kommer i balans.

Den som befinner sig i ett kroniskt överaktivt tillstånd förbrukar ständigt mer energi än vad situationen kräver, eftersom systemet är redo att kämpa eller fly, det är i konflikt. Kroppen är i ett så kallat kataboliskt tillstånd, den bryts ner för att få fram mer energi. Att spendera mer tid i nedbrytning än i uppbyggnad får över tid ödesdigra konsekvenser.

Frågan kvarstår dock; genom att bara titta på symtomen, gör du då verkligen något för att komma tillrätta med orsaken till problemet? Om du känner igen dig här är det särskilt viktigt att du lär dig effektivare strategier för att varva ner och återhämta dig. Om vi varit i detta tillstånd över lång tid behöver vi oftast professionell assistans för effektiv återhämtning. Då kan du ge din kropp det som bidrar till att den kan ta sig bort från detta överenergiska tillstånd.

Några tips.
När det gäller rörelse och motion är det viktigt att föra in mer nedvarvande aktiviteter. För många kan det innebära att faktiskt för en tid sluta med ”normal” träning (snabba energikrävande sporter som löpning, gym e t c), för att istället låta kroppen spendera mer tid i uppbyggnadsfysiologi som främjas av t ex långsamma rörelser. Genom att förlänga din utandning – kan du lära dig varva ner lättare och därmed återhämta dig mer effektivt.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa just nu via denna länk

 

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi ett special program som vi sätter samman för dig.
Kontakta oss på info@welledge.se eller boka direkt en konsultationstid för dig på welledge.bokadirekt.se och ange stressprogram.

Boka tid

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.