Skip to main content

Våga veta

Att göra tester för att se hur det står till med vår rygg eller någon annan del av kropp eller system är ett sätt ta reda på hur det verkligen ligger till. Och att titta på verkligheten, se sanningen i vitögat, är ett av de bästa sätten att ge sig själv möjligheten att skapa förändring. Att våga veta, eller sapere aude som det heter på latin, är att visa sig själv vägen till något nytt, till nya möjligheter. Lär dig mer om detta i denna artikel. Det är min fasta övertygelse att det är av yttersta vikt, oberoende om det gäller vår hälsa eller något annat, att vi har kapaciteten att uppmärksamma variationer i kropp och system. Genom att mäta variationen med vårt eget sinnes skärpa och, när det så passar, med teknik och instrument som tydliggör vår fysiologi, kommer vi att ta flera steg framåt i rätt riktning. Det är detta vi kallar för biofeedback.
Ända sedan tonåren har jag varit mycket intresserad av hur vi kan mäta och därmed förbättra vår fysiologi och dess funktion. Idag går utvecklingen för biofeedback och neurofeedback framåt med raketfart, och olika tekniska hjälpmedel blir mer och mer tillgängliga för oss. Vi har alla numera möjlighet att ha instrument hemma som mäter hur väl vår fysiologi fungerar. Många har i dag digitala termometrar, blodtrycksmaskiner, pulsklockor för träningen, digitala vågar som mäter mer än vikten m m. Den enklaste biofeedbacken om hur det står till med din kropp får du var dag när du tittar dig i spegeln och har lärt dig att utläsa tecken som du annars kanske inte skulle vara medveten om. Med hjälp av olika instrument får du återkoppling om diverse saker som du annars inte skulle kunna se. Heart Rate Variability (HRV, hjärtfrekvensvariabilitet) är en av de främsta markörer att mäta för sin hälsa och stresstålighet, det kan även fungera som en måttstock på vår biologiska ålder. Precis som att ett gummiband som åldras blir torrare och mindre elastiskt, minskar också vår förmåga att tåla stressbelastning, vilket uttrycks i bl a lägre HRV. Det finns de som gillar denna trend och de som skyr allt vad mätningar heter. Många jag möter är tyvärr rädda för att ta reda på hur det står till med deras hälsa genom att mäta olika biologiska markörer. Jag hoppas kunna avdramatisera detta och öka benägenheten att ta reda på mer om hur just du fungerar så du kan påverka din hälsa mer effektivt och i rätt riktning.
Min inställning till biofeedback är alltså att det är av stort värde att använda mätningar som stöd för beslut kring sin hälsa. Mitt motto sapere aude, d v s “hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd, utan någon annans vägledning”, hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa, ditt eget välbefinnande. Särskilt bra är mätningar som sker i realtid. Då lär vi oss att samtidigt påverka den parameter vi mäter, som till exempel pulsens variation. Att träna upp den egna kapaciteten att känna igen subtila, inre biologiska signaler och därigenom träna upp sin egen kapacitet att själv reglera olika obalanser, som jag ser som en hörnsten i personlig utveckling.
Vi arbetar med olika former av instrument för att säkerställa bästa åtgärdsplan för våra stress- och smärt patienter. Samt att utvärdera hur det går. Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa med tillhörande online portal just nu via denna länk För dig som lider av stressproblematik och vill få hjälp, har vi program som vi sätter samman för dig. Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. Så bokar vi en tid för dig eller använd nedan länk, skriv HRV i meddelande till kiropraktorn. Boka en tid för en Konsultation och få hjälp med ett program designat för dig. Boka tid här Boka tid

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.