Skip to main content

Vår förmåga till anpassning och utveckling

Ju längre in i det nya århundradet vi kommer desto viktigare är det att alla vi, som är måna om vår hälsa, förstår vår plats i naturen och ser hur viktig vår förmåga till anpassning och utveckling är. Detta för att vi ska kunna uppnå det bästa i livet.

stress_rep_336x223

Det som hindrar oss från att utvecklas och må bra är inte stressen i sig utan vår förmåga till stressanpassning. Lagom doser av stress (belastning) leder till utveckling medan för höga eller för låga doser leder till systemkollaps.

Ta som exempel träning; om vi belastar en muskel för lätt i förhållande till dess toleransnivå kommer den inte att reagera med tillväxt, vilket ju är det vi vill. Belastar vi den över dess toleransnivå kommer den att gå sönder. Belastar (stressar) vi den inom dess övre toleransnivå kommer den att svara med att bli starkare för att sedan bättre klara av nästa belastning.

Detta fenomen kallas allostas – att växa och utvecklas (inte gå tillbaka eller brista) genom de utmaningar vi utsätts för. Vårt systems svar på det som det exponeras för kan således generera för hög eller för låg aktivitet. Eller så kan det med rätt tryck generera lagom tillväxt. Vi kan se på vårt system som ett instrument som stämts till för hög, för låg eller helt rätt ton.

Nervsystemet ansvarar för att koordinera och kontrollera vårt system och kroppens anpassning till miljön. Nästintill alla processer i våra kroppar sker reflexmässigt och styrs av den del av vårt nervsystem som till stor del står utanför vår viljas kontroll.

Därför kallas det systemet för det autonoma nervsystemet (ANS). Denna del av vårt nervsystem delas i sin tur upp i två delar – det parasympatiska (vår inre broms) och det sympatiska (som ger oss mer energi). För att kunna vara i ett balanserat tillstånd behöver vårt autonoma nervsystems två delar samverka på bästa sätt.

Som kiropraktor arbetar jag för att identifiera hur ”tonen” på nervsystemet är, om det har kapaciteten att respondera till yttre- och inre belastningar på bästa sätt. Vår kroppshållning och spänningsmönster när vi ligger, sitter, går och rör oss ger mig information om kvaliteten på nervbanor och dess förbindelser och på hur väl hjärnans olika delar samverkar. 

Alla våra vävnader uttrycker en optimal kvalitet eller en avvikelse från denna beroende på graden av ackumulerad och oförlöst stress. Genom inom kiropraktiken välkända indikatorer kan vi kartlägga graden och karaktären på de störningar i nervsystemets funktion som ligger till grund till att vi inte klarar att svara an optimalt på stress. Och därmed vet vi hur att assistera på bästa sätt genom det kiropraktiska omhändertagandet.

Vi vet genom analysen vi gör att finna porten in till att kommunicera och påverka hjärnan och kroppens förmåga till samverkan för bästa funktion. När via ett neurologiskt fönster, kan med lätt specifik kontakt påverka receptorer i vävnaden, ges nervsystemet möjlighet att omorganisera sig till att bättre kunna själv-reglera sig och möta inre såväl som yttre stress belastningar. Dessa kontakter tas främst kring områden där hjärn- och ryggmärgshinnor fäster in kring ryggraden och kraniet.

Ovan text är ett utdrag ur min bok Din hälsokälla är Du – utveckla dina fem hälsopelare 
Och bli gladare, vitalare och mer LevAnde

 

Vi finns här för dig

Vi kiropraktorer på Welledge arbetar främst med neurologiskt baserad kiropraktik och är vidareutbildade och tränade plus certifierade i tonala kiropraktor tekniker vilket inte är kopplat till det annars ofta förknippar med ett besök hos kiropraktorn, ”knäpp ljudet” som oftast kommer som en följd av en strukturell kiropraktik justering. Även om detta är helt ofarligt är det många som tycker det är obehagligt. Vid tonala kiropraktor tekniker arbetar vi annorlunda. Detta gör att många väljer oss tillammans med de speciella effekter som följer av detta sätt att arbeta.

På Welledge har vi EEG utrustning för att mäta hur din hjärna påverkas gynnsamt av det vi tillhandahåller i våra tjänster.

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas
med ljusa rymliga lokaler som veter mot vattnet

Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se

Boka din första kiropraktor konsultation här


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.