Skip to main content

Värdet av förbättrad anpassningsförmåga och kiropraktik 

I denna intervju med Dr Rob Sinnott ger han en presentation kring vikten av optimal anpassningsförmåga (adaptability) för att ha god hälsa och kunna frodas. Och hur kiropraktik främjar ökad anpassningsförmåga b la mätt med HRV.

Dr. Rob Sinnott completed his doctor of chiropractic degree with research honors from Palmer College of Chiropractic. In 2000, he completed his Legion of Chiropractic Philosopher (LCP) program with the publication of a thesis on the Scope of Chiropractic. Through his many presentations, Sinnott teaches chiropractors worldwide. chiropractic. Also, Dr. Sinnott organizes the Adaptability Symposium.

Contact at chirobooks@sbcglobal.net

Entropy Calculator https://www.entropycalc.com/

Books:
Sinnott’s Textbook of Chiropractic Philosophy. Chiropractic Books, 2009.

Textbook of Human Adaptability. Chiropractic Books, 2016. Welledge fokuserar på proaktivt läkande och välbefinnande och att förbättra din kapacitet till hälsa och välbefinnande. Ett Kiropraktisk omhändertagande hos oss inkluderar ofta även biofeedback & neurofeedback och monokroma färger samt livsstilsråd för att minimera att skapar obalanser med sin livsstil. En Tonal kiropraktisk justering på Welledge är en kommunikation genom intelligent beröring med en intention för att stödja hjärnan och övriga kroppens kapacitet att korrigera ogynnsamma mönster.
Kiropraktik är designat för att assistera människan att mer effektivt kunna hantera livsstressorerna av vår moderna livsstil.

Vill du uppleva hur Welledge Kiropraktik kan återställa nervsystemets integritet och funktion.

Boka en tid för en konsultation till Martin klicka här http://welledge.bokadirekt.se

Welledge fokuserar på proaktivt läkande och välbefinnande och att förbättra din kapacitet till hälsa och välbefinnande. Ett Kiropraktisk omhändertagande hos oss inkluderar ofta även biofeedback & neurofeedback och monokroma färger samt livsstilsråd för att minimera att skapar obalanser med sin livsstil. En Tonal kiropraktisk justering på Welledge är en kommunikation genom intelligent beröring med en intention för att stödja hjärnan och övriga kroppens kapacitet att korrigera ogynnsamma mönster.
Kiropraktik är designat för att assistera människan att mer effektivt kunna hantera livsstressorerna av vår moderna livsstil.

Vill du uppleva hur Welledge Kiropraktik kan återställa nervsystemets integritet och funktion.

Boka en tid för en konsultation till Martin klicka här http://welledge.bokadirekt.se


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.