Skip to main content

Värdet av regelbunden kiropraktik

Människor går för att se en kiropraktor av många olika skäl. Vissa går för att de har ont, vissa går för att de vill prestera bättre inom idrott eller musik och vissa vill sova bättre. Men visste du att nästan 50% av kiropraktiska patienter går och ser sin kiropraktor eftersom de helt enkelt vill behålla sin hälsa och välbefinnande!

Funktionsfrämjande kiropraktik i underhållande syfte är när patienter går till en kiropraktor även när de inte har ont eller obehag. Tanken med dessa besök är att regelbunden kiropraktik bidrar till att upprätthålla funktionen av ryggrad och nervsystemet på optimal nivå och hjälpa dig att vara ditt bästa och förebygga nya episoder av smärta potentiellt utvecklas.

Vad säger forskningen om underhållande kiropraktik?
Det är vettigt att ta hand om din hälsa så att du inte blir sjuk, eller hur? Och vi blir ofta sjuka för att vi har belastat oss själva för hårt och har blivit överbelastade.

Forskningen berättar för oss att vår ryggrad kan ha en nedsatt funktion långt innan vi känner smärta. Vi vet att om din hjärna inte skickar lämpliga skyddande meddelanden till dina coremuskler, kommer du att ha en högre risk att utveckla ryggbesvär. Det här är inget bra, eftersom brist på core-stabilitet innebär att du i grunden skapar mini whiplashskador på din ryggrad varje gång du rör dig eller lyfter din arm eller ben.

Så om du hamnar i smärta efter att ha böjt dig ner för att knyta dina skosnören har din smärta inte riktigt bara kommit ur det blå, det brukar vara att grunden för den utvecklas över en tid utan att du vet om det. Det är ofta halmstrået som bryter kamelens rygg. Hela livets olika stressorer (belastningar) kan byggas upp och påverka hur din hjärna kommunicerar med dina coremuskler och då är allt som behövs ibland en enda mindre sak går fel och du drabbas av smärta eller andra symtom.

Målet med förebyggande kiropraktik är att minimera dysfunktioner i hur ryggradens styrning fungerar, så kan fungera så bra att ryggen inte behöver ge dig symtom eller har stor negativ inverkan på ditt liv.

Det här säger en svensk studie oss om underhållsbesök hos kiropraktor

En studie publicerad av forskare från Sverige år 2018 visade fördelarna med underhållsbehandling i en grupp människor som lider av ryggont. I denna studie följde forskarna 328 patienter med låg ryggsmärta som gick till 40 olika svenska kiropraktor kliniker. Om patienterna svarade bra när de först justerades gick de i studien och fick antingen vård med kiropraktik under nästa år eller symptom styrd vård. De förebyggande vård patienterna sågs varje 1 till 3 månader med avsikt att de kontrollerades innan större smärta återuppstod.

Patienter i kontrollgruppen fick höra av sig och ringa om och när smärta återkom. De justerades sedan tills de blev bättre, och de fick ringa igen om smärtan återvände. Vad forskarna var mest intresserade av var antalet dagar av besvärliga ryggsmärtor som varje grupp drabbades av under hela 1-års försöksperioden.

Vad de fann var att underhållsvårdsgruppen upplevde i genomsnitt tretton färre dagar av smärta under studiens gång, jämfört med den symptom styrda gruppen. Den fantastiska sak från denna studie var att underhållsgruppen behövde färre än två extra besök hos deras kiropraktor under ett år för att ha tretton färre dagar med smärta. Detta tyder på att patienter som har haft ryggsmärta, som svarar väl på vården, bör se deras kiropraktor regelbundet, oavsett om symptomen har återkommit eller inte.

Denna studie hade naturligtvis vissa begränsningar. En begränsning var att kiropraktorer fick veta att de inte ska schemalägga sina vårdpatienter oftare än en gång i månaden. Så vissa patienter i denna grupp kan ha gynnats ännu mer om kiropraktorerna hade kunnat schemalägga sina besök oftare om de tyckte att det var en bra idé.

Denna studie visar att det är väldigt viktigt att hålla din ryggrads funktion så bra som möjligt, även om du inte har ont eller symtom. Så, om du vill fungera optimalt, överväg underhåll av din rygg med kiropraktik, eftersom forskningen tyder på att din ryggrad kommer att älska dig för det!


Boka en konsultationstid här

Boka tid

Referenser
1. 
Adams J, et al. Spine (Phila Pa 1976) 2017;42(23):1810-16. 
2. Leboeuf-Yde C, Hestbæk L. Chiropractic & Osteopathy 2008;16:3-3. 
3. Cholewicki J, et al. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30(23):2614-20. 
4. Eklund, et al. PLoS One 2018;13(9):e0203029.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.