Skip to main content

Varför äldre bör gå till en kiropraktor

Några av utmaningarna att bli äldre inkluderar försämrat minne och svårigheter att utföra dagliga göromål som att klä på sig, tvätta sig eller matlagning. På grund av nedgången i nervsystemets funktion som ofta åldrande medför, upplever många äldre också en ökad fall risk.1 Även om det att bli gammal är oundvikligt så behöver inte det vara en nedåtgående progression, det finns faktiskt något du kan göra åt det – det kallas friskt åldrande. Vad är hälsosamt åldrande? Hälsosam åldrande fokuserar på att upprätthålla mental och fysisk hälsa och undvika sjukdom så att du kan behålla självständighet och livskvalitet. Hälsosamt åldrande kan kännas som en stor investering i din hälsa, men avkastningen är givande och kan återställa viss kontroll över din hälsa och ditt liv. Kiropraktisk vård kan hjälpa äldre människor med hälsosamt åldrande genom att hjälpa dem att behålla och förbättra sin övergripande funktion.2,3 Så låt oss se över den del av kiropraktisk forskning som är särskilt relevant för äldre vuxna. Varför prova kiropraktik? Många forskningsstudier har visat att kiropraktisk vård hjälper hjärnan att bli mer exakt medveten om vad som händer inom din kropp och världen runt dig.2 4 Det är förmodligen varför äldre vuxna som får kiropraktisk vård behåller sin förmåga att utföra sina aktiviteter av dagligt boende, behålla sin förmåga att leva självständigt och ta hand om sig själva.3 Kiropraktik kan hjälpa till att förhindra fall hos äldre människor En ny studie som fokuserade på huruvida kiropraktiskt omhändertagande kan hjälpa äldre att förbättra sin funktion på ett sätt som kan minska risken för att falla.2 Denna randomiserade kontrollerade studie jämförde 12 veckor med kiropraktisk vård med en vanlig vårdkontroll hos 60 äldre vuxna. Efter 12 veckor hade gruppen som fick kiropraktik bättre förmåga att kunna veta var deras fotled var när de stängde ögonen. De kunde ta ett steg mycket snabbare än kontrollgruppen, de kunde samtidigt bearbeta visuell och hörbar information mer exakt i hjärnan, och de kände sig också bättre än kontrollgruppen efter 12 veckors kiropraktisk vård. Det innebär att de bättre kunde styra och flytta sina kroppar till följd av potentiella faror vilket kan minska risken för att de faller. Dessutom tyckte de också att deras livskvalitet hade förbättrats efter den kiropraktiska vården. Förbättrad Funktionsförmåga hos äldre Funktionsförmåga hänvisar till en persons förmåga att utföra grundläggande uppgifter i vardagen.5 Dessa kan delas upp i grundläggande aktiviteter i det dagliga livet, som inkluderar badning, påklädning, äta, personlig hygien, och gå över rummet; och andra viktiga aktiviteter i det dagliga livet, vilket inkluderar att ta mediciner, använda telefonen, hantera ekonomi, hushållning, matlagning, shopping och transport.1 På grund av åldersrelaterad nedgång i fysisk och kognitiv funktion för många människor kan det bli svårt att genomföra dessa uppgifter när de blir äldre.3 Att sänka funktionsnedsättningen hos äldre vuxna bevarar deras autonomi och välbefinnande och minskar hotet om institutionalisation.3 Detta är mycket viktigt för äldre vuxna eftersom förlusten av självständighet och funktionell nedgång är ofta förknippad med svaghet och slutligen sjukhusvistelse och dödlighet.6 Forskare har jämfört effekterna av kiropraktikvård till vanlig medicinsk vård om hälsoeffekter hos över 1000 äldre vuxna med återstående tillstånd under en tvåårsperiod.3 De uppmätte det allmänna hälsotillståndet och spårade deras förmåga att utföra sina dagliga aktiviteter som att bada, handla och matlagning. De personer som fick kiropraktiskt vård behöll sin förmåga att utföra sin dagliga aktiviteter och egenvärdigt hälsotillstånd under en tvåårsperiod jämfört med de som fick sjukvård.3 Detta innebär att kiropraktikgruppen bibehöll sin förmåga att leva självständigt och behöll sin hälsa i stället för att den sjönk som den gjorde i den medicinska gruppen. Så kiropraktikgruppen var friskare och kunde bättre ta hand om sig själv i slutet av studietiden. Kom dock ihåg att det är möjligt att de personer som valde att se kiropraktorer var fundamentalt annorlunda än de som inte gjorde det och det är också möjligt att andra faktorer, förutom kiropraktisk vård, påverkat hälsoutfall mellan bedömningar.
Forskning tyder också på att patienter som tas om hand av kiropraktorer jämfört med dem som hanteras medicinskt tar färre mediciner, kräver färre operationer och är mindre benägna till sjukhusvistelse.7 I en studie som publicerades 2007 jämförde forskare sju år av hälsopåståenden från kiropraktorer till en liknande grupp av hälsopåståenden från läkare. Vad de fann var ett 60% minskat sjukhusintag, 62% minskning av poliklinisk kirurgi och procedurer och en 85% minskning av läkemedelskostnaderna för patienterna som togs om hand av kiropraktorer jämfört med den konventionella medicinska vården. Det kan innebära att kiropraktisk vård för äldre vuxna kommer att resultera i mindre medicinering och färre medicinska ingrepp och därtill hörande biverkningar. Den forskning som granskas i den här artikeln tyder på att kiropraktisk vård sänker nedgången i funktionell förmåga i samband med åldrande 3 vilket kan minska behovet av potentiellt skadliga medicinska ingrepp och droger.7 Det föreslår också att kiropraktik ökar sensorimotorisk funktion i samband med fallrisk.2 Kiropraktik kan hjälpa äldre människor att vara mer aktiva, mer självständiga, hälsosamma och att må bättre.2 3 För vissa äldre kan kiropraktikvård verkligen ge dem sitt liv tillbaka!
Se nedan animation för att få det förklarat ytterligare. Den lyfter fram hur Kiropraktik kan gynna äldre vuxna som tenderar att välja mer traditionell medicinsk vård. Den tar en närmare titt på några nyligen genomförda studier som indikerar hur kiropraktik kan ha en skyddande roll för att bevara funktionell förmåga.
Ovan artikel och animation är baserade på material från Dr Heidi Haavik. Boka en tid för en konsultation för att få en bedömning av hur just du kan få utdelning av att addera Kiropraktik till din livsstil. På Welledge arbetar vi främst med mycket mjuka tekniker vilket uppskattas av många äldre. Boka tid Referenser
1. Tinetti & Kumar. JAMA 2010;303(3):258-66. doi: 10.1001/jama.2009.2024 2. Holt, et al. JMPT 2016 doi: 10.1016/j.jmpt.2016.02.003 3. Weigel, et al. JMPT 2014;37(3):143- 54. doi: 10.1016/j.jmpt.2013.12.009 4. Haavik & Murphy. JMPT. Feb 2011;34(2):88-97. 5. Wiener, et al. J Gerontol 1990;45(6):S229-37. 6. Milte & Crotty. Best Pract Res Clin Rheumatol 2014;28(3):395-410. doi: 10.1016/j.berh.2014.07.005 7. Sarnat, et al. JMPT 2007;30(4):263-9. doi: 10.1016/j.jmpt.2007.03.004

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.