Skip to main content

Varför du blir förkyld -Stärk ditt immunsystem

Förkylning är vanligt, men det är ingen nödvändighet. Tips till ett starkare immunsystem. istock_000005697170medium
En del forskare på vårt immunsystem hävdar att förkylning kan användas som ett symtom som visar på att du har D-vitamin brist. Det är ur flera hänseenden helt avgörande för oss att få solljus. De flesta cellfunktioner berikas genom att vi exponeras för sol i tillräckliga mängder varje dag, inte minst för att bilda det viktiga D-vitaminet som forskning under de senaste åren visat vara en mycket viktig nyckel till normal cellfunktion. Vitaminet har tre nyckel funktioner: reglering av immunförsvaret, reglering av cellväxten och reglering av hormonbalanser. Brist på D-vitamin har kopplats till depression, diabetes, MS, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, infertilitet, för tidig död, ja listan kan göras lång. Vi behöver exponera vår hud för minst 30 minuter sol per dag under den period då solen står högre än 45 grader över horisonten, annars filtreras viktiga solstrålar bort. Eftersom solen på våra breddgrader inte går över 45 grader under en stor del av året, är rekommendationen bland många näringsterapeuter numera att alla tar extra vitamin D-tillskott från september till april, minst 2000E (50 mikrogram) och helst 5000E (100 mikrogram) eller mer. Det rekommenderade RDI är endast 400 E, vilket är långt under den nivå modern forskning visar att vi behöver för att vår fysiologi ska fungera riktigt bra. Tänk på att trettio minuter i solen på våren ger 100 000E. Då ter sig 5000E i tablettform på vintern inte som så mycket, eller hur? Du kan beställa bra D3 vitamin med K2 vitamin med tillräcklig styrka och K2 vitamin som förbättrar upptaget här welledgenutrition.vitamera.se Kombinera det med att besöka kiropraktorn, läs om hur kiropraktik har effekt på immunsystemet. Ovan text är ett utdrag ur min bok: Din hälsokälla är Du som du kan beställa här på Bokus
Läs tips:
Läs mer här på Dr Mercola hemsida Artikel i Illustreradvetenskap om D-vitamin
Vad du troligen inte visste om hur kiropraktik har effekt på immunsystemet.

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.