Skip to main content

Varför får du symtom? och hur att skifta dem

Enligt många stressforskare är bibehållen stressrespons skälet till så mycket som 95 % av all ohälsa. Bibehållen stressrespons är ett kännetecken på obearbetat trauma som sitter kvar i vårt nervsystem. Det är därför viktigt för människan att utveckla flexibilitet så att hon lättare kan gå från stress- och försvars- fysiologi till ett tillstånd av trygghet, läkning och tillväxt.

Lär dig mer om detta i denna artikel


stress bild3

Ju fortare du upplever att något rör sig, desto mer uppvarvad (stressad) blir du. Men du kan få ett stresspåslag även om du upplever att ”föremålet för hotet” verkar stå helt stilla. Om du tittar på den gröna bilden och upplever att mönstret rör sig snabbt, då är du stressad. Upplever du däremot att mönstret rör sig sakta är ditt nervsystem lugnt. (Bilden ger inte ett exakt resultat, för bättre och tydligare resultat skriv ut bilden på en färgskrivare eller förstora upp den så den täcker hela skärmen).

Ett resultat av stress är nämligen hur våra ögonrörelser antingen tilltar eller fryser, stannar upp. Detta är av värde i överlevnadssituationer för att effektivare ta in förändringar i det vi ser. I en hotfull situation irrar först blicken snabbt för att se om något sticker ut som hotfullt, sedan låses blicken på det som verkar vara farligt. I ett ostressat tillstånd sker inte detta, utan vi har då en långsam pendling av ögonrörelsen.

Hur reagerar då kroppen fysiologiskt vid en stressrespons? Titta på listan nedan, så kanske det blir tydligt för dig att det är en lista över de vanligaste, kroniska åkommorna i Sverige (västvärlden) idag. Åkommorna är alltså ett resultat av en bi- behållen kronisk stressrespons av de fysiologiska responserna du ser till höger i listan.

• Oro/depression – förhöjd adrenalinnivå.
• Sömnbesvär – förhöjt kortisol etc.
• Diabetes – förhöjt blodsocker.
• Hypertension – förhöjt blodtryck.
• Tachycardia och arytmier – förhöjd puls.

• Fibromyalgi, ryggvärk och huvudvärk – spända muskler.
• Närsynthet – förstorade pupiller.
• Immunrelaterade sjukdomar (alla) – sänkt immunsystem.
• Mag- och tarmbesvär – matsmältningen stängs av.
• Impotens, infertilitet – sexualfunktionen stängs av.

När kroppen och hjärnan är fastlåst i stressfysiologi, i bibehållen stressrespons, och befinner sig i en försvarshållning, då reagerar vi som om vi fortfarande var utsatta för samma situation som förorsakade den, även om det var länge sedan det hände. I fastlåst stressfysiologi är hälsa och läkande sällan möjligt och vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Tillståndet påverkar oss på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa med unik bonus via denna länk

 

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi special program som vi sätter samman för dig.
Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. Så bokar vi en tid för dig.

 

Moving_wallpapper

 

 

Dela gärna denna artikel vidare till behövande.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.