logotype

Lär dig hur att varva ner bättre

Tiden är här då vi aktivt kan träna våra hjärnor för att påverka vår stresshanteringsförmåga och försätta oss i de fysiologiska tillstånd som befrämjar läkning och återhämtning.

Biofeedback träning är ett nytt och effektivt verktyg mot stress och för ökad prestation som vi använder på Welledge.

 

I biofeedback tränar man sig att medvetet påverka kroppens funktioner. Med hjälp av teknisk utrustning kan fysiologiska uppgifter – som handtemperatur, muskelspänning, puls – registreras och göras hörbara eller synliga. Vi använder olika dataprogram, stressreducerings applikationer och mätverktyg utifrån dina behov.

Läs av din kropps inre
När det på det här viset är möjligt att läsa av sin kropps inre, kan man öva upp förmågan att medvetet påverka funktioner som i normala fall inte är viljestyrda. Att man hela tiden grafiskt kan följa sin kropps stressnivåer och därmed få exakt återkoppling på vad som fungerar och inte, gör att man effektivt kan tillgodogöra sig stressreducerande strategier.

Inom stressmedicinen används biofeedback för att förebygga och rehabilitera stressrelaterade besvär. Forskning inom området har bland annat slagit fast att huvudvärk, magont, oro och ångest kan reduceras med hjälp av biofeedbackträning.

Allt fler upptäcker dessutom biofeedback som träningsverktyg för att utveckla sin kroppsmedvetenhet; många elitidrottare använder sig av tekniken för att prestera ännu bättre.

Stor potential

Många är övertygade om att biofeedbackteknikens potential sträcker sig mycket längre
– och att framtida forskning kommer att visa detta. Redan idag används biofeedback vid moderna institut och kliniker i olika typer av stresshanteringträning, för att förebygga och rehabilitera stressrelaterade besvär. Resultaten har överlag varit mycket goda.

På senare tid har det också kommit rapporter om att biofeedback använts framgångsrikt i behandling av ADHD-symptom.

Ring oss och boka en tid för att testa en biofeedback session med vår utrustning på Welledge i Gamla Stan Stockholm idag på 08-796 96 88

Vill du beställa din egna så rekommenderar vi b la Relaxing rytms som vi använt sedan 2005 med stor framgång på Welledge. Du kan läsa mer om den och beställa den här

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier