Lär dig hur att varva ner bättre

Tiden är här då vi aktivt kan träna våra hjärnor för att påverka vår stresshanteringsförmåga och försätta oss i de fysiologiska tillstånd som befrämjar läkning och återhämtning.

Biofeedback träning är ett nytt och effektivt verktyg mot stress och för ökad prestation som vi använder på Welledge.

 

I biofeedback tränar man sig att medvetet påverka kroppens funktioner. Med hjälp av teknisk utrustning kan fysiologiska uppgifter – som handtemperatur, muskelspänning, puls – registreras och göras hörbara eller synliga. Vi använder olika dataprogram, stressreducerings applikationer och mätverktyg utifrån dina behov.

Läs av din kropps inre
När det på det här viset är möjligt att läsa av sin kropps inre, kan man öva upp förmågan att medvetet påverka funktioner som i normala fall inte är viljestyrda. Att man hela tiden grafiskt kan följa sin kropps stressnivåer och därmed få exakt återkoppling på vad som fungerar och inte, gör att man effektivt kan tillgodogöra sig stressreducerande strategier.

Inom stressmedicinen används biofeedback för att förebygga och rehabilitera stressrelaterade besvär. Forskning inom området har bland annat slagit fast att huvudvärk, magont, oro och ångest kan reduceras med hjälp av biofeedbackträning.

Allt fler upptäcker dessutom biofeedback som träningsverktyg för att utveckla sin kroppsmedvetenhet; många elitidrottare använder sig av tekniken för att prestera ännu bättre.

Stor potential

Många är övertygade om att biofeedbackteknikens potential sträcker sig mycket längre
– och att framtida forskning kommer att visa detta. Redan idag används biofeedback vid moderna institut och kliniker i olika typer av stresshanteringträning, för att förebygga och rehabilitera stressrelaterade besvär. Resultaten har överlag varit mycket goda.

På senare tid har det också kommit rapporter om att biofeedback använts framgångsrikt i behandling av ADHD-symptom.

Ring oss och boka en tid för att testa en biofeedback session med vår utrustning på Welledge i Gamla Stan Stockholm idag på 08-796 96 88

Vill du beställa din egna så rekommenderar vi b la Relaxing rytms som vi använt sedan 2005 med stor framgång på Welledge. Du kan läsa mer om den och beställa den här


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005. Jag var innan dess verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique) för den som vill veta. Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper krings hjärnans funktion vid stress och återhämtning/läkning, för att förstå vad som lägger grunden för att nå sin högsta potential. Jag utgår från metadisciplinen Kommunikologi, läran om det som är gemensamt. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder och jag har specialiserat mig på förbättra hjärnan och övriga kroppens förmåga till återhämtning & prestation. Jag arbetar mycket med biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här.

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander