Skip to main content

Vilken typ av stress har du?

Visste du att stress inte yttrar sig på samma sätt hos alla?

Och beroende på hur den tar sig uttryck i dig så ger det en förståelse på vad som behöver göras för att läka och komma tillbaks i balans. Vi har alla olika symtom som kan förstås bättre om vi förstår hur vårt nervsystem fungerar och vad det behöver för att vi skall må bra.

Lär dig om hur du kan förstå dina stress utifrån stressbarometern och vad att göra åt den.

Nervsystemet ansvarar för att koordinera och kontrollera din kropps alla system och kroppens anpassning till miljön. Nästintill alla processer i våra kroppar sker reflexmässigt och styrs av den del av vårt nervsystem som till stor del står utanför vår viljas kontroll. Därför kallas det systemet för det autonoma nervsystemet (ANS). Denna del av vårt nervsystem delas i sin tur upp i två delar – det parasympatiska (vår inre broms) och det sympatiska (som ger oss mer energi). För att kunna vara i ett balanserat tillstånd behöver vårt autonoma nervsystems två delar samverka på bästa sätt.

Det vi nu ska göra är att upptäcka vilket av dina system som dominerar och använda de tecknen som finns på detta som en språngbräda för att du bättre ska förstå vad du behöver för att komma i balans.

Var befinner sig ditt nervsystem när du tittar på nedanstående bild? En sak är var du bedömer dig själv ligga på en skala från 0 till 10, och en annan vilka tecken på symtom du har, som du kan läsa i de olika rutorna på bilden. Båda ger en indikation på hur ditt nervsystem fungerar och även på vad som behövs för att skapa balans.

Stressbarometern

Vilken grupp hamnade du i ovan bild?

Är du i balans, överaktiv, underaktiv, instabil (och pendlar mellan över- och underaktivitet) eller har du gått in i uttmattning?

Oberoende vilken av ovan grupperingar du hamnar tack vare dina symtom, så kan något göras åt det utan att använda enkom mediciner.

De flesta vi möter idag har symtom inom det överaktiva (ca 80%), somliga är underaktiva (ca 5%), andra har ett instabilt system (ca 5%). När du befinner dig här är det som om du aldrig riktigt är i takt med vad situationen kräver: Vid ett viktigt möte håller du på att somna och när du ska gå och lägga dig är du för pigg eftersom du grubblar på vad de sa på mötet som du nickade till på. 

Och ca 10% av de som kommer till oss har gått in i väggen och har symtom inom det uttmattade blocket.

Ovan är en bild som visar de trappsteg vi går igenom vid långvarig stress. Den första responsen är oftast att vi utvecklar de symtom som finner i det gula överaktiva fältet, för att sedan när inte nervsystemet orkar längre visa allt fler av de i det ljus röda underaktiva fältet. Vi börjar då utveckla ett instabilt nervsystem och det blir vanligare med även symtom inte bara från dessa fält, utan även från det orange/rosa instabila fältet.

Det sista som händer är att vi utvecklar tecken från det mörk röda fältet med Uttmattning. Det tar oftast år innan vi utvecklar utbrändhet, kroniska smärtsyndrom, utmattningssyndrom, kronisktrötthet. Det finns dock en väg tillbaks ven om det tar tid.

På Welledge  skolar vi ditt nervsystem så det kan börja röra sig uppåt på hälsobaromtern igen. Vi är alla födda för att ligga på 10 i topp med det som hör till ett balanserat nervsystem. Vi har funnit att det är oerhört effektivt med det vi gör för att låta nervsystemet återigen kunna pendla mellan att gå upp i varv och ner i varv utan att fastna i endera läge längre tid än som behövs. Det är när vi fastnar i endera läge för länge som ovan symtom blir kroniska.

Vi rekommenderar att komma ner i varv eller upp i varv utifrån behov med stöd av kiropraktisk behandling, biofeedback träning och genom att arbeta med de fem hälsopelarna (tänka-, andas-, äta & dricka-, rörelse och rätt sömn).

Hur lång tid det tar att återhämta sig från effekterna från stress och återta ett mer balanserat tillstånd med en hälsa utan symtom, varierar och är väldigt individuellt. Generellt sett brukar vi tala om tre månaders program som en start. Dock ju längre ner som befinner sig på hälsobarometern, desto längre tid tar det. För den som är uttmattad och gått in i väggen tar det ofta många år att komma i balans.

Vi har alla dock olika förutsättningar från dåtid och hur vår nuvarande livssituation ser ut. Det är detta vi kartlägger och arbetar utifrån när vi ses hos oss.

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi program som vi sätter samman för just dig.
Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram.
Så bokar vi en tid för dig.

Inom läkekonsten har det länge varit känt att alla sjukdomar kan klassificeras i två kategorier: I ett tillstånd av överaktivitet eller i ett tillstånd av underaktivitet. Läkevetenskapens traditionella sätt att gripa sig an detta har därför varit att utveckla mediciner som antingen stimulerar eller dämpar systemet, i syfte att återställa balansen (homeostas). Det här angreppssättet används än idag. Om det vi kallar sjukdom är ett resultat av obalans (det vill säga över- eller underaktivitet), så måste “god hälsa” vara ett balanserat tillstånd.

Med det balanserade tillståndet följer per automatik god hälsa. Detta kan uttryckas med termerna allostas (ett tillstånd av anpassningsbar balans) eller salutogen (motsatsen till patologisk, som betyder att man betraktar sjukdom som någonting normalt). I det balanserade tillståndet kännetecknas en individ av: närvaro, vitalitet, snabb återhämtning, hög energi, få symtom, motståndskraft mot infektioner, positiv mental attityd och att vara i sitt esse. En sådan person ser yngre ut än sin ålder och förblir aktiv och livfull under ett långt och aktivt liv. Vi kan känna igen det här tillståndet på att kroppens så kallade fysiologiska respons dels fungerar normalt och dels varierar inom ramen för ett utmätt spann. Responserna är puls, andningstakt, hand- temperatur, handfuktighet, muskelaktivitet, hjärnvågornas aktivitet och hjärtslagens variation.

Det är det vi arbetar med att mäta och stödja de som kommer till oss att uppnå. Det är en otrolig ynnest att få arbeta med att låta människor få kraften att röra sig uppåt på stressbarometern och få uppleva mer Welledge, att må bra och vara på topp allt oftare och i allt fler omständigheter.

Ovan artikel är utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du”, där kan du läsa mer om de olika aspekterna av Stressbarometern och stress.  Du kan beställa den med unik bonus just nu via denna länk

Tack för du tog dig tid att läsa hela denna artikel. Om det passar dig så är jag tacksam om du delar den vidare.

Skriv och berätta, var du hamnar i stressbarometern, till oss och kommentera gärna artikeln när du delar den på FB. Tack, vi brinner för att låta fler förstå hur deras nervsystem fungerar och därmed vad som behövs för att komma i balans.

Med en önskan om att du skall må bra och vara på topp

Martin Fransson


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.