logotype

Visste du att du kan bli starkare utan träning?

Jag möter många som tränar på gym etc. Vilket givetvis är bra, men de är fortsatt svaga i olika muskler när vi testar styrkan, symmetrin och balansen. Något som inte kan lösas med mer träning, då hade det redan skett. Dock ser vi vad som gör skillnad. Lär dig vad…

brain_web 700x400

Vad du kanske inte visste om Kiropraktik, är att det ofta visar sig med kiropraktisk behandling att försvagade muskler återtar sin stryka. Detta under förutsättning att det visat sig att muskel obalansen härrör från en påverkan på nervsystemets funktion som kan relateras till hur funktionen i leder och muskler samverkar under nervsystemets kontroll.

En studie publicerad tidigare i år (2015) visade på en ökning av styrkan på 16% med kiropraktisk behandling. Och hjärnans förmåga att spänna en muskel ökade med 45%, mätt med EEG. Dessutom visade EMG (Elektriska aktiviteten i en muskel) att muskel aktiviteten ökade med nästan 60%.

Studien indikerar att Kiropraktisk behandling verkar förebygga att muskel trötthet utvecklas vid maximal kontraktion. Dr Haavik, ansvarig för studien, säger att denna studie även indikerar att den ökade aktiverings förmågan och muskel kontrollen, visar på en möjlig användning av kiropraktisk behandling för patienter med nedsatt muskel funktion, så som hos de som lidit av Stroke eller ryggkirurgi.

Dessutom så pekar studien på vad kiropraktisk behandling kan göra för de som idrottar. Den ökade kontakten mellan hjärnan och muskel systemet, ökad muskel styrka och förebyggande muskel trötthet kan ha signifikant effekt på idrotts prestationer.

Detta är vad en äldre studie  som Unger gjorde styrker. Där de fann en signifikant ökning av muskel styrkan i de testade musklerna efter kiropraktisk behandling, samt en balansering av muskel strykan i mellan vänster och höger sida. 

Fler studier behöver givetvis göras, de befintliga studierna stödjer dock de vi ser i vår dagliga praktik, nämligen att kiropraktisk behandling har en gynnsam effekt på hjärnan och muskel systemets samverkan vilket resulterar i bättre balans, muskel styrka och uthållighet som några resultat.

Dags att boka en tid?
Klicka här

Referenser:

Heidi Haavik et al ”Changes in H-reflex and V-waves following spinal manipulation”
Experimental Brain Research April 2015Volume 233Issue 4pp 1165-1173 

Unger J “The Effects of a Pelvic Blocking Procedure Upon Muscle Strength: A Pilot Study” Conference Proceedings of the Chiropractic Centennial Foundation 1995; July 6-8: 376-377.

Zasadny HR, Tasharski CC, Heinze WJ “Electromyographic Analysis Following Chiropractic Manipulation of the Cervical Spine: A Model to Study Manipulation Induced Peripheral Muscle Changes” J Manipulative Physiol Ther 1981; 4(2): 61-63.

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier