Skip to main content

En Holistisk Hälsoform

Tonal Kiropraktik bygger på en Global Holistisk modell för att evaluera alla kroppens system reglerat av NeuroSpinala systemet, så som ett globalt dynamiskt system och fascilitera dess process för att själv-reglera sig mer effektivt. För att på så sätt återvända till helhet, helhet är hälsa.
Lär dig om Tonal Kiropraktik och varför behöver en kiropraktor…

Vår utgångspunkt är att alla symtom, i hälsa och sjukdom, är avsedda att varna dig om att du inte kan anpassa dig fullt ut till aktuella krav från inre och yttre miljö.

Kronisk sjukdom är ett uttryck för hur vår fysiologi har fastnat i ett mönster eller fastnat i en inadekvat respons på stimuli. Som kiropraktor kallar jag det ett subluxationsmönster.

Vad skapar ett subluxationsmönster idag?

Vår reflexmässiga överdrivna perception och tolkning av stimuli så att vårt sympatiska överlevnadssystem överaktiveras. Överdriven stress på vår fysiologi tillföljd av vår moderna livsstil, med allt för lite tid för effektiv återhämtning av ackumulerad stress.

Vad betyder ”Tone” i Tonal Kiropraktik?

Först börjar vi med ordet ”tone” som är uttrycket för vibrationsfrekvenser genom materie och rymd. I förhållande till ryggmärgen som bara är en fysisk förlängning av hjärnan, förändras spänningen i ryggmärgen förändras tonen. Eftersom substansen i ryggmärgen och hjärnan är de finaste, mest sträckbara ämnena kan den inte stödja sig själv och är bokstavligen upphängd i meningealsystemet som i sin tur är upphängd inom den rörliga benstrukturen i ryggraden och kraniet.

Förändringar i ens hållning förändrar spänning och ton i ryggmärgen och hjärnan. Systemet är utformat för att åtnjuta konstant eller frekvent förändring inom ett brett rörelseområde.

Ryggrads subluxationer minskar rörelse utrymmet för ryggraden, vilket minskar potentialen för vårt uttryck. I den grad en subluxation inte släpps, minskar anpassningsförmågan, kapacitet och kreativt uttryck.

Tonal kiropraktik är en större modell för att utvärdera hela NeuroSpinala Systemet som ett dynamiskt globalt system och underlätta för det att återinitiera processen för själv-reglering, korrigering och återgång till helhet (läkning).

Med Tonal Kiropraktik syftar vi att använda så lite input/stimuli som möjligt för att stödja systemet göra maximalt med arbete på egen hand.

Den minsta mängden input som krävs för att underlätta en själv-korrigerande anpassning är idealisk. Det är då våra system lär sig och utvecklas.

”Less is more. An intelligent system works best with the least amount of information.”

Vad är en Tonal kiropraktisk justering?

En Tonal kiropraktisk justering är en kommunikation genom intelligent beröring med en intention för att stödja kroppens korrigering av ogynnsamma mönster. Kiropraktik är designat för att assistera människan att mer effektivt kunna hantera livsstressorerna av vår moderna livsstil.

Den syftar till att allt mer effektivt reducera störningar från subuxationsmönster, genom en specifik stimuli för att främja så att nervsystemet mer korrekt och effektivt kan varsebli de krav och stressorer som finns från inre och yttre miljö. Och respondera mer elegant och effektivt till dessa för att anpassa sig, återhämta sig, växa och läka, såväl som fungera och prestera. Så vi kan frodas istället för att ”bara” överleva. Och utveckla vår fulla inneboende potential.

Welledge fokuserar på proaktivt läkande och välbefinnande och att förbättra din funktion, välbefinnande och prestanda. Upplev hur Tonal Kiropraktik kan återställa nervsystemets integritet och funktion.

Varför vi inte var designade för att behöva en Kiropraktor, men hur vår moderna miljö och livsstil har gjort att vi behöver Kiropraktik

När vi lever så som vi var designade så är kroppen själv-korrigerande. Vi har dock skapat ett samhälle där vårt sympatiska nervsystem är påslaget långt mer än vad vi är designade för. Troligtvis mår vi bäst om inte vi spenderar mer än 15-20% av vår tid med detta system i dominans och max 30%, i majoriteten av våra dagar.

Tyvärr lever de flesta med ett överaktivt nervsystem och spenderar allt för lite tid i effektiv återhämtning, själv-reglering och läkning.

Det har varit mer förändring av våra livsvillkor som kräver anpassning varje decennium under 1900-talet än under 1000-tals år innan dess.

Eftersom vi har skapat en livsstil där våra kroppar har för lite uttrymme och glömt sin förmåga att självreglera stress (subluxationsmönster), så behöver vi kiropraktik för att understödja och fascilitera denna inneboende förmåga.

När vi över lång tid spenderar mer tid i överlevnadsfysiologi än återhämtningsfysiologi, så bidrar det till att våra kroppar bryts ner snabbare än vad kroppen hinner regenereras. Och ohälsa blir en följd av denna livsstil.

Vi behöver enligt min mening kiropraktik kontinuerligt tillföljd av att vi har under en helt liv byggt upp ogynnsamma mönster i nervsystemet och övriga system i kroppen. Och att vi ständigt tillföljd av vår livsstil bygger upp nya lager av oförlöst stress i kroppen.

Jag hjälper till att finna ackumulerad stress och dolda hälsoutmaningar genom den Tonala kiropraktiska analysen och att stödja dig att optimera dig genom Tonal Kiropraktik och livsstilsförändringar, så att kroppen kan korrigera sig, läkas och frodas. Så att du kan leva det liv du önskar.

Rygg och nervsystem
Intervju med Dr Marvin Talsky
“Tonal chiropractic is a larger model of evaluating the entire Neurospinal system as a dynamic global system and facilitating it to re-initiate the process of self adjusting, correcting and returning to wholeness (healing) .”  – Dr. Talsky

Om du vill boka en konsultationstid till mig för att evaluera ditt NeuroSpinala system och testa Tonal Kiropraktik, klicka här

Boka tid

kiropraktik, ohälsa, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.