Skip to main content

Förbättrad sömn med Kiropraktik

Visste du att kiropraktisk vård kan hjälpa dig att sova bättre? En undersökning från 2012 i USA visade att över 40 % av deltagarna rapporterade att kiropraktisk vård förbättrade deras sömn.
Sömnbrist skapar en stressreaktion i kroppen och ökar nivåerna av kortisol i vår kropp, som är ett stresshormon som är viktigt för immunförsvarets reglering.

Sömn är avgörande för människors hälsa eftersom det ger kroppen tid att läka och ladda batterierna. Brist på sömn eller dålig sömn kvalitet har kopplats till många hälsoproblem, inklusive en ökad risk för fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke, cancer, humörstörningar, ångest och depression.

”När det kommer till vad som är den ideala sömnsituationen – det handlar om inte för mycket och inte för lite.”

Nedan video och artikel förklarar mer om hur kiropraktik kan hjälpa din sömn.

Visste du att kiropraktisk vård kan hjälpa dig att sova bättre? Enligt en stor undersökning gjord 2012 i USA rapporterade över 40 % av deltagarna att kiropraktisk vård förbättrade deras sömn1.

Vikten av sömn har fått mycket mer uppmärksamhet och forskning nyligen. I den industrialiserade världen har det skett en push mot ökad produktivitet, ”hustle and grind”-kulturen, behovet av omedelbara resultat, massor av information och processer samt framväxten av den tekniska revolutionen. Allt detta har lett till sena e-postmeddelanden, sociala medier i sängen och strömmade tv-program sent på kvällen. Kombinera detta med stigande stressnivåer och vi ser en minskning av sömntid och sömnkvalitet2,3.

När det kommer till vad som är den ideala sömnsituationen – så handlar det om inte för mycket och inte för lite. Mängden sömn vi borde få beror på vår ålder. Det rekommenderas att småbarn får elva till fjorton timmar, barn i förskoleåldern bör få tio till tretton timmar, barn i skolåldern behöver nio till tolv timmar, tonåringar behöver åtta till tio timmar och 18 till 60-åringar bör helst ha 7 – 9 timmar, vilket också är vad som rekommenderas för de över 60 4-6.

Har du någonsin tänkt på varför sömn är så viktig? Senare forskning har visat oss att sömn kan ses lite som en diskmaskin för hjärnan. Vi vet från ny forskning att under djup sömn ökar vätskan som badar och ger näring till vår hjärna och ryggmärg, vilket möjliggör en rengöringsprocess, där giftiga biprodukter och skräp sköljs bort7-9.

Hjärnan är väldigt aktiv under dagen så många processer kan inte slutföras förrän vi vilar och sover på natten. Informationen som samlas in under dagen konsolideras sedan, vilket innebär att våra korttidsminnen omvandlas till långtidsminnen och nya nervceller skapas7-13. Det betyder att god kvalitet och tillräckligt med sömn också är absolut nödvändigt för att lära sig ny information, åtminstone om du vill komma ihåg denna information långsiktigt.

Vi vet också att sömn är avgörande för människors hälsa eftersom det ger kroppen tid att läka och ladda batterierna för den kommande dagen. Brist på sömn eller trasig sömn har kopplats till många hälsoproblem, inklusive en ökad risk för fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke, cancer, humörstörningar, ångest och depression14-20.

Sömn är också särskilt viktig för immunfunktion och sömnbrist, eller störd sömn har kopplats till nedsatt immunförsvar och en ökning av celler som orsakar inflammation i kroppen21-23. Detta tros bero på att brist på sömn skapar en stressreaktion i kroppen och ökar nivåerna av kortisol i vår kropp, vilket är ett stresshormon som är viktigt för immunförsvarets reglering24,25.

På kort sikt är detta bra, men om du är kroniskt berövad sömn av god kvalitet, så är detta inte bra, vilket leder till ökade inflammationsnivåer i kroppen som är känt för att vara associerat med de kroniska hälsorubbningar som nämnts tidigare.

Så se till att du får en god natts sömn eftersom detta kan vara mycket fördelaktigt för din allmänna hälsa och välbefinnande! Och om du inte kan sova så kan det vara värt att prova att träffa din kiropraktor eftersom så många människor som träffar kiropraktorer rapporterar att det hjälper dem att sova bättre.

Boka gärna en tid för en första kiropraktisk konsultation för att bedöma hur vi bäst kan hjälpa dig.

Boka tid

Referenser

 1. Adams, J., Peng, W., Cramer, H., Sundberg, T., Moore, C., Amorin-Woods, L., … & Lauche, R. (2017). The prevalence, patterns, and predictors of chiropractic use among US adults. Spine42(23), 1810-1816.
 2. Kronholm, E., Partonen, T., Laatikainen, T., Peltonen, M., Härmä, M., Hublin, C., … & Sutela, H. (2008). Trends in self‐reported sleep duration and insomnia‐related symptoms in Finland from 1972 to 2005: a comparative review and re‐analysis of Finnish population samples. Journal of sleep research17(1), 54-62.
 3. National Sleep Foundation. Washington, DC: National Sleep Foundation; 2005. Sleep in America Poll 2005: summary of findings.
 4. Paruthi, S., Brooks, L. J., D’Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B.A., Maski, K., Nichols, C., Quan, S.F., Rosen, C.L., & Wise, M. S. (2016). Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. Journal of clinical sleep medicine, 12(6), 785-786.
 5. Consensus Conference Panel, Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., Bliwise, D. L., Buxton, O. M., Buysse, D., Dinges, D.F., Gangwisch, J., Grandner, M.A., Kushida, C., Malhotra, R.K., Martin, J.L., Patel, S.R., Quan, S.F., & Tasali, E. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Journal of Clinical Sleep Medicine, 11(6), 591-592.
 6. Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., Hazen, N, Herman, J., Katz, E.S., Kheirandiah-Gozal, L., Neubauer, D.N., O’Donnell, A.E., Ohayon, M., Peever, J., Rawding, R., Sachdeva, R.C., Setters, B., Vitiello, M.V., & Hillard, P. J. A. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep health1(1), 40-43.
 7. Xie, L., Kang, H., Xu, Q., Chen, M. J., Liao, Y., Thiyagarajan, M., O’Donnell, J., Christensen, C., Nicholson, J., Takano, I., Deane, R., & Nedergaard, M. (2013). Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. science342(6156), 373-377.
 8. Peigneux, P., & Smith, C. (2010). Memory processing in relation to sleep. Principles and practice of sleep medicine, 5.
 9. Hauglund, N. L., Pavan, C., & Nedergaard, M. (2020). Cleaning the sleeping brain–the potential restorative function of the glymphatic system. Current Opinion in Physiology, 15, 1-6.
 10. Mirescu, C., Peters, J. D., Noiman, L., & Gould, E. (2006). Sleep deprivation inhibits adult neurogenesis in the hippocampus by elevating glucocorticoids. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(50), 19170-19175.
 11. Mueller, A. D., Pollock, M. S., Lieblich, S. E., Epp, J. R., Galea, L. A., & Mistlberger, R. E. (2008). Sleep deprivation can inhibit adult hippocampal neurogenesis independent of adrenal stress hormones. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology294(5), R1693-R1703.
 12. Roman, V., Van der Borght, K., Leemburg, S. A., Van der Zee, E. A., & Meerlo, P. (2005). Sleep restriction by forced activity reduces hippocampal cell proliferation. Brain research, 1065(1-2), 53-59.
 13. Guzman‐Marin, R., Suntsova, N., Methippara, M., Greiffenstein, R., Szymusiak, R., & McGinty, D. (2005). Sleep deprivation suppresses neurogenesis in the adult hippocampus of rats. European Journal of Neuroscience, 22(8), 2111-2116.
 14. Ayas, N. T., White, D. P., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Speizer, F. E., Malhotra, A., & Hu, F. B. (2003). A prospective study of sleep duration and coronary heart disease in women. Archives of internal medicine, 163(2), 205-209.
 15. Buxton, O. M., Pavlova, M., Reid, E. W., Wang, W., Simonson, D. C., & Adler, G. K. (2010). Sleep restriction for 1 week reduces insulin sensitivity in healthy men. Diabetes, 59(9), 2126-2133.
 16. Chattu, V. K., Manzar, M. D., Kumary, S., Burman, D., Spence, D. W., & Pandi-Perumal, S. R. (2019, March). The global problem of insufficient sleep and its serious public health implications. In Healthcare (Vol. 7, No. 1, p. 1). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
 17. Fernandez-Mendoza, J., Vgontzas, A. N., Liao, D., Shaffer, M. L., Vela-Bueno, A., Basta, M., & Bixler, E. O. (2012). Insomnia with objective short sleep duration and incident hypertension: the Penn State Cohort. Hypertension, 60(4), 929-935.
 18. Jike, M., Itani, O., Watanabe, N., Buysse, D. J., & Kaneita, Y. (2018). Long sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Sleep medicine reviews39, 25-36.
 19. Spiegel, K., Knutson, K., Leproult, R., Tasali, E., & Cauter, E. V. (2005). Sleep loss: a novel risk factor for insulin resistance and Type 2 diabetes. Journal of applied physiology, 99(5), 2008-2019.
 20. Vgontzas, A. N., Liao, D., Pejovic, S., Calhoun, S., Karataraki, M., & Bixler, E. O. (2009). Insomnia with objective short sleep duration is associated with type 2 diabetes: a population-based study. Diabetes care, 32(11), 1980-1985.
 21. Bryant, P. A., Trinder, J., & Curtis, N. (2004). Sick and tired: does sleep have a vital role in the immune system?. Nature Reviews Immunology4(6), 457-467.
 22. Haspel, J. A., Anafi, R., Brown, M. K., Cermakian, N., Depner, C., Desplats, P., Gelman, A. E., Haack, M., Jelic, S., Kim, B. S., Laposky, A. D., Lee, Y. C., Mongodin, E., Prather, A. A., Prendergast, B. J., Reardon, C., Shaw, A. C., Sengupta, S., Szentirmai, É., Thakkar, M., … Solt, L. A. (2020). Perfect timing: circadian rhythms, sleep, and immunity – an NIH workshop summary. JCI insight5(1), e131487. https://doi.org/10.1172/jci.insight.131487
 23. Besedovsky, L., Lange, T., & Born, J. (2012). Sleep and immune function. Pflügers Archiv-European Journal of Physiology463(1), 121-137.
 24. Massar, S. A., Liu, J. C., Mohammad, N. B., & Chee, M. W. (2017). Poor habitual sleep efficiency is associated with increased cardiovascular and cortisol stress reactivity in men. Psychoneuroendocrinology81, 151-156.
 25. Leproult, R., Copinschi, G., Buxton, O., & Van Cauter, E. (1997). Sleep loss results in an elevation of cortisol levels the next evening. Sleep20(10), 865-870.

kiropraktik, sömn, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.