Skip to main content

Du kan påverka din smärtupplevelse till det bättre.

Forskning visar att hur vi upplever smärta och tolkar den beror på hur vi mår och vad tänker om den. Förstå sambandet mellan dina förväntningar och uppmärksamhet på din smärtupplevelse och hur det även påverkar ditt immunsystem. Lär  vad du kan göra för att få det bättre utan mediciner. Vi vet idag att vi kan påverka vår smärtupplevelse med våra förväntningar på den. Genom att förstå mer om smärta och hur den påverkas av vad vi känns och tänker, så kan vi påverka den. När vi fokuserar konstant på smärtupplevelser så ökar det det vår smärta genom att vi när hjärnans bild av smärtan. Dessutom när vi stressar upp oss mer än vad som är nödvändigt så förstärker det smärtan och påverkar alla våra kroppssystem, inte minst vårt immunsystem. Detta kan leda till överaktiva inflammatoriska responser i kroppen, det skapas en miljö i kroppen som gör att lätt hamnar i en negativ feedback loop som är självförstärkande. När vi triggar hjärnans smärtsystem så det blir överaktivt så kan vi få smärta på ställen som inte ens är påverkade på annat sätt än att hjärnans system har kommit ur balans. Det är därför så viktigt att lära sig tänka rätt och reglera sina känslor och träna sin förmåga till avslappningsreflexen. Något vi arbetar med i våra program på Welledge. Vad vi fokuserar på driver vad som händer i hjärnan kring smärtbilden. Därför är det viktigt att fokusera på det som känns bra och är en resurs. Det gäller att inte ignorera sin smärta utan vara lyhörd till den och agera, men samtidigt inte lägga allt för stort fokus på den. Vad som är viktigt för att hantera smärtan och läka är att tänka positivt, röra på sig aktivt (kan räcka att tänka att rör på sig), äta & dricka väl och få bra med sömn. Forskning visar att kiropraktik är väldigt effektivt för såväl akut som kronisk smärta i rörelseapparaten En orsak är troligen dess effekt på vår hjärna, inte inte minst frontal loberna som reglerar vår smärtupplevelse. Ta en titt på nedan animation och lär dig mer om smärta och stress och dess påverkan på vår hjärna kan resultera i nedsatt immunsystem över tid. Samt vad forskningen visar på att vi kan göra själva.
Kanske en av orsakerna till varför flera studier indikerar på det samma som vi ser i vår praktik, att med ett kiropraktiskt omhändertagande rapporterar många inte bara mindre smärta utan även mår bättre över lag. På Welledge strävar vi att väva samman i våra program det bästa för ett helhetsperspektiv för att våra kunder skall kunna röra sig från försvars- och stressfysiologi till avslappning och läkningsfysiologi. Ring oss på 08-796 96 88 eller boka direkt här nedan för en konsultation för att se hur vi kan hjälpa dig till att må bättre! Boka tid Lär dig mer… Stärk din mage-tarmsystem Stärk ditt Immunsystem genom att få en bättre magetarm flora

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.